Höschl C.: Existují antidepresiva, která nevyvolávají závratě a jiné vedlejší účinky? Reflex.cz, 12. 4. 2024.

12. 4. 2024


Váš popis příznaků skutečně nesvědčí ani pro panickou poruchu, ani pro klasickou agorafobii. Spíše se zdá, že se jedná o specifickou fobii, pravděpodobně s agorafobickými rysy a dalšími smíšenými příznaky z oblasti úzkostných poruch. Je pochopitelné, že frustrace z Vaší situace a z neefektivní léčby vede k dalším projevům úzkosti a možná i k závratím. Problém je v tom, že takto korespondenčně na dálku a bez vyšetření rozhodně nelze stanovovat diagnózu, proto se k ní mohu vyjádřit jenom přibližně a víceméně obecně. Máte pravdu, že antidepresiva mohou u vnímavějších osob vyvolávat závratě a další nežádoucí účinky. Závratě jsou také výrazným příznakem z odnětí antidepresiv. Na trhu je však antidepresiv mnoho druhů a je možné, že se najdou i taková, která Vám budou lépe vyhovovat. Zkuste se obrátit zpět na svého psychiatra a sdělit mu Vaše potíže s léky a s úzkostí. Můžete ho také požádat o doporučení vhodné psychoterapie. K nejúčinnějším při léčbě specifických fobií a agorafobie patří kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která Vám může pomoci naučit se zvládat Vaše úzkostné myšlenky a chování. K tomu pravidelně cvičte. Fyzická aktivita pomáhá redukovat stres a úzkost. Dodržujte zdravý životní styl. Dbejte na dostatečný spánek a pestrou stravu. Naučte se relaxační techniky jako jógu, meditaci či mindfulness. Mluvte o Vašich potížích s rodinou a přáteli. Pokud jde o závratě, jako nežádoucí účinek se mohou vyskytnout víceméně u všech antidepresiv, i když u některých je to méně časté. Jejich výskyt se liší v závislosti na typu léku a individuální citlivosti. Nižší výskyt závratí vykazují například selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako jsou citalopram, escitalopram, fluoxetin, paroxetin či sertralin, a některé další skupiny. Nezapomeňme však, že léky s těmito generickými názvy jsou distribuovány pod mnoha různými obchodními názvy a rozhodnutí o jejich použití patří výlučně do rukou lékaře. Možná jste nepoužila několik osvědčených triků ke snížení výskytu závratí: začít s nízkou dávkou a pomalu ji zvyšovat podle pokynů lékaře. Užívání léku s jídlem rovněž sníží riziko jejich výskytu. Závratě obvykle odezní během několika dní nebo týdnů, stačí trochu trpělivosti. Pokud ne, je to pak už skutečně otázka pro Vašeho lékaře.