Höschl C.: Does free education give children sufficient knowledge? Reflex.cz, 23 June 2023.

23. 6. 2023


Dobrý den. Zajímal by mě váš názor na typ vzdělávání v tzv. svobodných školách. Děti jsou tam vychovávány k samostatnosti, ale z vlastní zkušenosti vím, že se toho moc nenaučí, protože výuka je z větší části dobrovolná. Mám obavy z toho, že až půjdou na střední nebo vysokou školu, tak narazí, protože jejich znalosti nebudou na takové úrovni, aby splnili požadavky našeho školství. Neuvádějte, prosím, moje jméno, mám v takové škole vnoučata a nerad bych se dostal do konfliktu s rodiči. Děkuji. E.L

Jedním z dilemat při budování školských soustav je otázka, zda škola má především sloužit dětem a být tedy uživatelsky přátelská, nebo zda má připravovat na život, který je plný nástrah, nespravedlností, křivd a nepohodlí. Kdyby škola měla představovat to druhé, měla by být také plná nástrah, nespravedlnosti, křivd a nepohodlí? Názory na to se liší i mezi odborníky.
Tzv. svobodné školy představují alternativní přístup k vzdělávání, který klade důraz na samostatnost a individualizaci výuky. Dětem se dává větší prostor a volnost ve výběru toho, co se chtějí učit a jakým způsobem se učit. Tímto způsobem se má podporovat jejich vrozená zvídavost a motivace k učení.

Jednou z výhod tohoto přístupu může být, že děti se naučí být samostatné, získávají dovednosti v rozhodování a organizaci vlastního učení. Tato flexibilita a osobní angažovanost mohou být cenné v jejich budoucím životě.

Nicméně, jak uvádíte, jsou zde i obavy z toho, že děti z těchto škol mohou mít nedostatečné znalosti ve srovnání s dětmi, které navštěvují tradiční školy. Někteří rodiče se proto obávají, že jejich děti budou mít potíže při přechodu na střední nebo vysokou školu, které často vyžadují určitý standardní učební obsah a požadavky.

Zde je třeba připomenout, že každý jedinec je odlišný a co funguje u jednoho, nemusí nutně fungovat u druhého. Některé děti se mohou v tradičním školním prostředí necítit dobře a svobodné školy jim mohou poskytnout lepší prostředí pro jejich rozvoj. Naopak, jiné mohou potřebovat více struktury a vedení, které poskytují tradiční školy.

Ideální je najít rovnováhu mezi svobodou a strukturou ve vzdělávacím systému. Svobodné školy by mohly poskytovat prostředí, které podporuje samostatnost a zároveň by měly dbát na to, aby děti získaly dostatečný základ znalostí a dovedností potřebných pro jejich další vzdělávání.
Existuje mnoho názorů na to, jaký vliv mají alternativní vzdělávací přístupy, jako je Montessori nebo Waldorfská škola, na výsledky vzdělávání dětí. Některé studie naznačují, že žáci ve svobodných školách dosahují podobných nebo dokonce lepších výsledků než jejich vrstevníci v tradičních školách. Alternativní přístupy totiž často kladou důraz na individuální tempo a zájmy dětí, což může vést ke zvýšenému zájmu a angažovanosti žáků.

Je však důležité si uvědomit, že každá škola je jedinečná a výsledky vzdělávání jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně kvality výuky, prostředí, spolupráce s rodiči a dalších. Existuje také několik studií, které vykazují smíšené výsledky. V každém případě je vhodné pečlivě zvážit výběr školy a získat informace z více zdrojů, abyste mohl/a udělat informované rozhodnutí o tom, který typ vzdělávání je pro vaše dítě vhodnější.