Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Porota. Anketa, Pátek LN 28.3.1.2014 (Otázka: Je dobré, aby členy mediálních rad volili poslanci, jak jim to nařizuje mediální zákon?)

28. 3. 2014


Není ani tak důležité, kdo mediální rady volí či jmenuje (ostatně poslanci jakž takž reprezentují lid), jako to, aby podíl na této volbě či jmenování měly ve spravedlivé proporci zajištěny všechny demokratické složky naší veřejnosti. Co to je „spravedlivá proporce“ a jak zabránit možnosti, že jeden názorový či mocenský proud převládne na úkor druhých, to je úkol pro profesionální legislativce, jakož i definice subjektů, jež demokratické nejsou a neměly by tudíž na demokracii parazitovat.