Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Porota. Anketa, Pátek LN 7.2.1.2014 (Otázka: Nemáte dojem, že původní myšlenku olympijských her v poslední době zastínil byznys?)

7. 2. 2014


Ono není úplně jasné, co to vlastně byla ta původní myšlenka olympijských her. V antice snad kalokagathia, krása a dobro. Ve skutečnosti ritualizovaný boj (i to je pozitivní, zneškodňuje zlo). V novodobých OH k tomu navíc přibyl požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a náboženské diskriminace. To je pokrok. Tzv. olympijská myšlenka je dnes vyjádřena v základním článku Olympijské charty, což je ovšem dosti pragmatický manuál (organizace, poslání, logo, vlajka, heslo, emblémy, hymna atd.). Ano, je to byznys, ale je otázka, zda to může být jinak. Kdysi ženy většinou dřely na poli, dneska v tělocvičně. Tam se přesunul i byznys. Lid si to žádá. Byznys nejde tam, kde není zájem. A kde se obchoduje, tam se neválčí.