Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Bareš M., Brunovský M., …., Höschl C.: Změny prefrontální aktivity jako prediktor odpovědi na různá antidepresiva u pacientů s rezistentní depresí. Ve: Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P.(eds.): Nemocná duše-nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Sborník abstrakt VI. sjezdu České psychiatrické společnosti. Galén, Praha 2006, str.1-3. ISBN 80-7262-420-2

11. 6. 2006


Bareš M., Brunovský M., Kopeček M., Stopková P., Novák T., Kožený J., Vonásková K., Čermák J., Höschl C.: Změny prefrontální aktivity jako prediktor odpovědi na různá antidepresiva u pacientů s rezistentní depresí. Ve: Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P.(eds.): Nemocná duše-nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Sborník přednášek a abstrakt VI. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí. Galén, Praha 2006, str.1-3. ISBN 80-7262-420-2.