The Prize of the Czech Neuro-Psychopharmacological Society for the best poster presented at 50th Czech-Slovak psychopharmacological annual meeting, Jan 9-13, 2008, Jesenik Spa.

10. 1. 2008


M. Kopeček, M. Bareš, M. Brunovský, T. Novák, P. Stopková, J. Kožený, P. Šóš, V. Krajča, C. Höschl: EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi. [EEG cordance as a predictor of the response to antidepressants]