"Očima Cyrila Höschla". Reflex 20/2003, str. 15.

22. 5. 2003


Není soudobá potřeba zdraví (života bez bolesti) ve skutečnosti choroba? Petr Řehák

Váš dotaz je příležitostí k poznámce o tom, že ruku v ruce s mnohdy zbytečným psychiatrizováním naší každodennosti a s tím spojeným nadměrným užíváním lékařských a psychologických termínů se jejich význam rozmělňuje a posléze vytrácí. Vinou zapomnění a pod vlivem měnících se souvislostí se staré výrazy ocitají v nových významech: jakákoli zátěž je stres, špatná nálada je „depka“, dvojí názor „schíza“, zapomnětlivost demence a odlišný či neotřelý názor, postoj nebo životní styl je hned chorobou. Politici se vzájemně obviňují z duševního onemocnění a posílají své oponenty na psychiatrii. Je to sice lepší, než kdyby je posílali na hranici či pod gilotinu, ale ve skutečnosti je to sublimace téhož. Navíc si nejsem jist, zda současná potřeba zdraví je opravdu tak přílišná, jak se domníváte. Bolesti se živočichové vyhýbali seč mohli odnepaměti. Mění se pouze možnosti, jak to učinit. Že by se lidstvo nějak závratně vyhýbalo utrpení, se nezdá: přejídá se, opijí se, kouří a riskuje v neztenčené míře. Vaše otázka však má i rub: Znamená choroba potřebu zdraví? Mají nemocní větší potřebu zdraví než ti, co zdraví jsou? Vzhledem k tomu, že „každý nejvíc miluje to, co ztrácí“, by se dalo říci, že ano. Žádná osvěta o správné životosprávě či škodlivosti kouření a alkoholu není tak účinná jako rakovina či infarkt: postižení přestanou se svými zlozvyky daleko spíše než „zdraví“. Na závěr se sluší dodat, co rozumíme chorobou: je to narušení stavu jedince, kdy dochází k poruše jeho fungování a přizpůsobení nárokům okolního světa. Je to stav narušeného zdraví, ztráty kontroly (mohoucnosti, -moc-) a vyrovnanosti (-ease-), přítomnost bolesti (-bol-) a něčeho špatného (-mal-): česky nemoc, anglicky disease, rusky bolezň, francouzsky maladie. Honba za zdravím je v pravém smyslu chorobná pouze výjimečně. Příkladem je určitý typ obsedantně-kompulzivní poruchy, kde třeba nutkavé mytí rukou stokrát za den, posedlost obavami ze špíny a infekce, popřípadě stravovací rituály mohou postiženým nakonec natolik bránit v normálním životě, že splňují definici nemoci.
(bez záruky)