"Očima Cyrila Höschla". Reflex 17/2003, str. 15.

1. 5. 2003


Před časem můj partner a otec mých dětí spáchal sebevraždu, vůbec jsem si neuměla představit důvod. Byl umělec, hodně popíjel, ale žádný vážnější důvod neměl. Teprve po jeho smrti mi jeho lékař sdělil, že měl depresi. Teď si moc vyčítám, že jsem to nerozpoznala, že je to také má vina, že jsem nedohlédla na jeho důslednou léčbu. Prosím, napište mi, jaký je vztah deprese a alkoholu a jak se deprese léčí. Děkuji, Milena Š.

Vztah mezi depresí a závislostí na alkoholu je skutečně prokázaný. Ze studií, které sledovaly výskyt různých psychických poruch a hledaly možná rizika vzniku depresivní poruchy, vyplývá, že závislost na alkoholu je významným rizikovým faktorem rozvoje deprese. Dále se ví, že počínající vnitřní nepohodu, rozladu a depresi mnoho začátečníků „léčí“ alkoholem, neboť je to zpočátku subjektivně snazší a příjemnější než chodit k psychiatrovi a polykat prášky. Proto obě poruchy, tj. deprese a alkoholismus, mají poměrně vysoký společný výskyt. Odborně se tomu říká komorbidita. Závislost na alkoholu se léčí v zařízeních specializovaných na léčbu závislostí, s vycvičeným personálem a zvláštním režimem. Léčba jinde, například u všeobecného lékaře nebo i na obecně zaměřené psychiatrii na základě příslibů postiženého a jeho „dobré vůle“ bývá neúspěšná. Deprese se léčí na psychiatrii, v jasných a lehčích případech i u všeobecného lékaře. Hlavním léčebným prostředkem jsou antidepresiva, ale mohou se uplatnit i jiné modality jako léčba světlem, silným magnetickým polem (takzvaná repetitivní transkraniální magnetická stimulace), elektrokonvulzemi, nespavostí (tzv. spánkovou deprivací), třezalkou, aerobním cvičením, aj. Rozhodně si nic nevyčítejte, protože tím teď už nikomu nepomůžete. Deprese totiž může proběhnout nerozpoznána nejbližším okolím, není-li proškoleno k tomu, aby ji umělo diagnostikovat tam, kde nic takového nečeká a různé odchylky v chování si vysvětluje po svém. Navíc depresivní nemocní se často se svými sebevražednými sklony nesvěřují, takže jejich riziko lze laicky jen obtížně předem odhadnout. To, co se stalo vašemu partnerovi, je mi líto. Důležité ovšem teď je především to, jak je Vám a zda máte s kým se o své starosti podělit. Co se týče Vašeho dotazu na Reflex, chyba nebyla na Vaší straně: tiskařský šotek vloudil do mého jména jedno „e“ navíc, takže pošta byla nedoručitelná. Od předminulého čísla už je odkaz v pořádku.
(bez záruky)