Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  Posun dolu


 1. Höschl C.: PsO, PsA a IBD jako hendikep: vyrovnávací techniky osobnosti. Imunologická akademie Janssen, Hermitage Hotel, Svobodova 1, Praha 2, 10.12.2022
 2. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie, Kurz Biologická psychiatrie pro 4. ročník studentů medicíny 3.LF UK, 14.12.2022, 16:30-18:00.
 3. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti, Kurz Biologická psychiatrie pro 4. ročník studentů medicíny 3.LF UK, 21.12.2022, 16:30-18:00.
 4. Höschl C.: Schizofrenie jako porucha zpracování informací, přednáška česky pro 5. ročník studentů medicíny 3.LF UK, 2.1.2023, Ruská 87.
 5. Höschl C.: Chemie duše, Kurz Biologická psychiatrie pro 4. ročník studentů medicíny 3.LF UK, 4. 1. 2023, 16:30-18:00.
 6. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Pro Studentský spolek Diplomatické fórum). 17. 1. 2022, Škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 4.
 7. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Přednáška pro členy, studenty a pedagogy Asociace předškolní výchovy, ve spolupráci s katedrou preprimární a primární pedagogiky a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti (setkání s osobností roku 2023). 3.2.2023, Pedagogická fakulta UK, Praha 1.
 8. Höschl C.: Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? Festival Na hlavu, Městská knihovna Praha, 25. 2. 2023.
 9. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Mezioborové fórum respiračních nemocí, Hotel Lindner Praha , 10. 3. 2023.
 10. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření pro Spolek lékařů českých v Chomutově. 15. 3. 2023.
 11. Höschl C.: Spánek a duševní zdraví. Kulatý stůl pod záštitou místopředsedy Výboru pro zdravotnictví MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, u příležitosti světového dne spánku na téma Kvalitní spánek jako cesta ke zdraví. 20. 3. 2023, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.
 12. Höschl C.: Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? Chodovská tvrz, Praha 4, 22.3.2023
 13. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Přednáška na konferenci Psychočas, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 24.3.2023
 14. Höschl C.: Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? 7. ročník multioborové konference "Ortopedie pro revmatology a revmatologie pro ortopedy". Hotel Vinař, Kurdějov, 25.3.2023
 15. Höschl C.: Cesta vzniku deprese dlážděná dlouhodobým stresem na symposiu f. Angelini "Kde je vůle, tam je cesta". Brno, 28. 3. 2023.
 16. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Jarní seminář MS center, hotel Euro, Pardubice, 31.3.2023
 17. Höschl C.: Obor psychiatrie v současnosti. Představení oboru psychiatrie studentům gymnázia Mensa. MENSA Forum, Praha 5.4.2023
 18. Höschl C.: Duše jako imunomodulátor. Online 5.4.2023 pro Unii studentů farmaceutických fakult.
 19. Höschl C.: Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Povinně volitelný kurz "Velké psychiatrické případy ze současného pohledu", 5. ročník studentů medicíny 3.LF UK. 12. 4. 2023, NUDZ, 16:30-18:00.
 20. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření na celookresním shromáždění ČLK Blansko. 20. 4. 2023, hotel Sladovna, Černá Hora, okr. Blansko
 21. Höschl C.: Je ADHD historické novum? 11. ročník Odborné konference ON IN UNDER SKIN 2023, 21. 4. 2023, Kurdějov.
 22. Höschl C.: Mozek a umění, Badatelská akademie Datel (BA-Datel), Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 27. 4. 2023
 23. Höschl C.: Mikrobiom a my: Máme kus duše i ve střevech? Cyklus přednášek o mikrobiomu pořádaný Českou mikrobiomovou společností, Městská knihovna Praha, 3. 5. 2023, 19:00.
 24. Höschl C.: Profil pacienta a adherence k léčbě. 7. májové setkání ambulantních pneumologů. 5. 5. 2023, Kutná Hora, GASK.
 25. Höschl C.: Anatomie správného rozhodnutí. Národní chirurgický kongres, Praha, Cubex 11.5.2023
 26. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. 33. celostátní pracovní konferenci laborantů a sester. Dvůr Pecínov, Struhařov, 14. 5. 2023.
 27. Höschl C.: Psychoterapie, výuka studentů 5. ročníku medicíny 3.LF UK, Neurobehaviorální vědy II. 23. 5. 2023, NUDZ. 11:30-13:00.
 28. Höschl C.: Bedřich Smetana - choroba a tvorba. XIII. Česko-Slovenské Neuropsychiatrické symposium v Kúpeloch Červený Kláštor, Slovensko, 26.5.2023.
 29. Höschl C.: Poruchy nálady: neurobiologie (přednáška pro Neurobehaviorální vědy I, 4. ročník studentů mediicícny 3.LF UK, 29. 5. 2023, NUDZ, 11:30-13:00. - česky)
 30. Höschl C.: Předsudky a mýty kolem duševních poruch pro Celostátní konferenci vychovatelů domovů mládeže a internátů. Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, 2. 6. 2023.
 31. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření: 33. ročník Akademických týdnů, Sněžné v Orlických Horách, 4.8.2023.
 32. Höschl C.: Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? Mezinárodní letní hudební akademie Kroměříž, Kino Nadsklepí, 21. 8. 2023, 17:00-18:30.
 33. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Přednáška na semináři Psychiatrické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyně a Městské nemocnice Ústí nad Labem a Psychiatrického oddělení Nemocnice Most. 5. 9. 2023
 34. Höschl C.: přednáška Duše jako imunomodulátor na konferenci Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století pro sociální pracovníky. Litomyšl, 6. 9. 2023.
 35. Höschl C.: přednáška Lidé jako olivy - vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? XVII. konference Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století pro sociální pracovníky. Litomyšl, 7. 9. 2023
 36. Höschl C.: Obor psychiatrie v současnosti. Přednáška a beseda s pacienty, peer konzultanty a personálem, Psychiatrická nemocnice, Opava 8.9.2023
 37. Höschl C.: Anatomie správného rozhodnutí. Přednáška pro Institut pro vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity. Malá Chuchle, 20. 9. 2023.
 38. Höschl C., Jakob L.: „Střevní mikrobiota – nový terapeutický cíl v psychiatrii?“ První podzimní symposium ČNPS, Humpolec, 29.9.2023
 39. Höschl C.: Psychopatologie slavných skladatelů. XIV. slovenský pediatrický kongrers, 12. -14. 10. 2023, Bratislava, na Slovenském pediatrickém kongresu, Double Tree by Hilton, Bratislava, 12.10.2024
 40. Höschl C.: Hlavní otázky současné psychiatrie. Přednáška a beseda, Chodovská tvrz, 18. 10. 2023, 18:00.
 41. Höschl C.: Psychoterapie, 4. ročník, Neurobehaviorální vědy I., medici, 3. LF UK, 23. 10. 2023, NUDZ, 11:30-13:00.
 42. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření: přednáška pro studenty magisterského a doktorského studia a pedagogy HAMU, 25. 10. 2023, 14:00.
 43. Höschl C.: Patofyziologie deprese, přednáška pro 5. ročník studentů medicíny v modulu Neurobehaviorální vědy II. 31. 10. 2023, 14:00-15:30, 3.LF UK.
 44. Höschl C.: Lidé jako olivy – vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? Kongres ambulantní diabetologie. Poděbrady 2. 11. 2023.
 45. Höschl C.: Anatomie správného rozhodnutí pro Alianci výživových poradců. 4. 11. 2023, online ZOOM.
 46. Höschl C.Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření - pro pedagogickou veřejnost kraje. Regionální knihovna Teplice, 7. 11. 2023.
 47. Höschl C.: Umění a neurověda, kurz Biologická psychiatrie pro studenty IV. ročníku medicíny 3.LF UK. 22.11.2023, online.
 48. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Kurz Biologické psychiatrie pro studenty IV. ročníku medicíny 3.LF UK, 29. 11. 2023. Online.
 49. Höschl C.: Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Povinně volitelný kurz Biologická psychiatrie pro IV. ročník studentů medicíny 3.LF UK, 6.12.2023.
 50. Höschl C.: Psychopatologie slavných skladatelů. Pro Společnost Antonína Dvořáka v rámci cyklu Antonín Dvořák mladým. 8. 12. 2023, 18:00-20:00. Koncertní sál Pražské konzervatoře.
 51. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie. Povinně volitelný kurz Biologická psychiatrie pro IV. ročník studentů medicíny 3.LF UK, 13. 12.2023, video.
 52. Höschl C.: Psychopatologie slavných skladatelů. Neuroměsíčník Národního ústavu duševního zdraví, 14. 12. 2023, 15:00-17:00. Video.
 53. Höschl C.: Neurobiologie úzkosti. Povinně volitelný kurz Biologická psychiatrie pro IV. ročník studentů medicíny 3.LF UK, 20. 12.2023, video.
 54. Höschl C.: Chemie duše. Povinně volitelný kurz Biologická psychiatrie pro IV. ročník studentů medicíny 3.LF UK, 3.1.2024, video.
 55. Höschl C.: Lidé jako olivy - aneb vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? XVIII. kongres primární péče, Hotel Clarion, Praha, 22.3.2024.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  Posun nahoru