Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Různé

 1. Režie večera z poezie Anny A. Achmatovové. Divadlo v Nerudovce 12. a 26. března 1980.
 2. Höschl C. (koordinace, dramaturgie, režie):"Cesta tam a zpátky". Večer s textem Z.Neubauera a s Kocianovým kvartetem v klubu koleje Jednota, Praha, 19.3.91.
 3. Höschl C. (koordinace, dramaturgie, režie): "Pieseň o studničnej vode". Večer s novelou S. Rakúse a Kocianovým kvartetem v klubu koleje Jednota, Praha, 21.11.91. Hosté: MUDr.Alojz Rakús, ministr zdravotnictví SR, MUDr.Martin Bojar, ministr zdravotnictví ČR.
 4. Höschl C.: Večer v klubu Jednota s Pražským triem. Výběr z korespondence Antonína Dvořáka. 31.3.92
 5. Slavnostní projev děkana 3.lékařské fakulty UK v Praze, prof.MUDr.Cyrila Höschla,DrSc. při příležitosti udělení čestného doktorátu University Karlovy profesoru Karlu Raimundu Popperovi, K.T.,F.R.S.,M.A.,Ph.D.,D.LITT.,F.B.A., dne 25.5.1994 ve Velké aule Karolina (speciální sdělení). Čas. Lék. čes.,133,1994,19:609-612.
 6. Vystoupení v letohrádku Hvězda v pořadu prof. Žilky "Hrají lékaři a jejich rodiny": W.A.Mozart, Menuet z Divertimenta B-dur, KV420. Kristina Höschlová - housle, Cyril Höschl sen.- klavír, Cyril Höschl jun. cello. Neděle, 4.6.1995.
 7. Tisková konference na Akademii věd ČR na téma "Nebezpečí moderní doby". 4.10.1995. (Účastníci konference: prof. Höschl, prof. John, prof. Schreiber, doc. Pekárek).
 8. 27. 1. 1997, Anežský klášter, slavnostní setkání 3.LFUK u příležitosti ukončení činnosti starého kolegia a nástupu nového děkana. Na koncertě vystoupil sbor Gaudeamus, Academia trio, Boris Krajný, Pavel Hůla, Cyril Höschl (čtyřručně na klavír Slovanský tanec č. 4 A. Dvořáka s Petrem Jiříkovským; klavírní doprovod Pavla Hůly /housle/ v Sicilianě /skladatel Maria Terezia Paradis/) a duo Petr Jiříkovský a Daniel Wiesner. Provázela Marie Tomsová.
 9. Tisková konference na téma: Populační rizika depresivního onemocnění a jeho léčba, pořádaná firmou Organon. 14. 2. 2000, Praha 1, Vojanův Dvůr.
 10. Tisková konference s nositeli Nobelovy ceny. 18.6.2002, Praha, Academia Medica Pragensis. (Prof. Robert F. Furchgott, prof. Bettie Sue Masters, Prof. Steven S. Gross, Prof. Masataka Mori, Prof. Jack R. Lancaster Jr.). Moderátoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., doc. MUDr. P. Martásek, DrSc.
 11. Tisková konference: Schizofrenie. Praha, Academia Medica Pragensis, 25.11.2002.(Účastníci: prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., Prof. MUDr. J. Švestka, DrSc., MUDr. Martin Jarolímek, zástápce rodičů pacientů se schizofrenií).
 12. Videoukázka domácího muzicírování na chalupě (2003)
 13. Tisková konference: Slavnostní zahájení činnosti České lékařské akademie. Praha, Hotel Paříž, 13.2.2004. (Účastníci konference: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., zakladatel projektu a předseda ČLA, Prof. Sir John Skehel, viceprezident britské Akademie lékařských věd, Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Jr., člen správní rady Nadace Academia Medica Pragensis. Moderátor: Jakub Železný).
 14. Senátní seminář a tisková konference "Patříme s úrovní péče o duševně nemocné do Evropské unie?" (Destigmatizace a transformace psychiatrie v ČR). Senát ČR, 24.11.2004. Academia Medica Pragensis, Psychiatrická společnost ČLS JEP, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.
 15. Tisková konference u příležitosti zahájení Evropského týdne mozku. Pořádá ÚEM, Česká společnost pro neurovědy a Tiskový odbor AV ČR. Praha, 7.3.2005, 10:00 hod., AV ČR. (hosté: prof. Syková, prof. Syka, prof. Höschl, Doc. Komárek, MUDr. Paleček, doc. Stančák).
 16. Výpověď znalce: Masaryka zavraždili. MFD 10.3.2005 (Luděk Navara)
 17. Beseda v Jonáš-klubu, Faustův dům, 16.3.2005, moderátoři Dr. Jiří Kutina a Stanislava Duchková.
 18. "Seminář s novináři: "deklarace o duševním zdraví pro Evropu a kompatibilita se současnou situací péče o duševně nemocné v ČR. Pořadatel Nadace Academia Medica Pragensis (projekt Změna). Praha 2, Španělská 10, 21.4.2005.
 19. Tisková konference k setkání Federace lékařských akademií EU (FEAM), Praha, hotel Paříž, 20.5.2005 (účast: Sir Peter Lachmann, president FEAM, prof. Govaerts, sekretář FEAM, prof.Rokyta,vice-president ČLA, prof.Höschl, president ČLA).
 20. "Hostem Diskusního večer Golem clubu (klub podnikatelů). Téma večera: "Současné trendy ve výzkumu mozku a budoucnost psychiatrie". Praha, 14.6.2005.
 21. Beseda na téma "Moje setkání se židovstvím". Židovské kulturní středisko Praha . 26.9.2005
 22. Art & Scientific Research. Towards a culture of life. European commission, p.39
 23. Tisková konference na téma "Destigmatizace psychiatrické péče". Kavárna Louvre, Praha 1, 26.1.2006 (s B. Wenigovou, moderátor Pavel Kříž)
 24. Záštita cyklu koncertů orchestru Berg 06
 25. Proslov na slavnostním koncertu České lékařské akademie v Rudolfinu 26.3.2006 (Česká filharmonie, V.Hudeček a L.Pešek)
 26. WHO counterparts meeting, 9. zasedání evropských národních partnerů v programu duševního zdraví Světové zdravotnické organizace, Chania, Kréta, 30.3.-1.4.2006. Psychiatrie, 10; 2006, 3:186-188.
 27. Citován ve: Radim Palouš v rozhovoru s Josefem Beránkem: Dobrodružství pobytu vezdejšího. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, s.257-258.
 28. Citován v NEDERLANDS DAGBLAD, 26.Aug.2006, p.1: Zelfmoord in Europa - de genetische factor
 29. Prezidentský dopis, Asociace evropských psychiatrů
 30. Höschl C.: Veřejná debata s občany organizovaná o.s. Dialogy vědy s uměním.Téma psychiatrie. Divadlo v Solnici, České Budějovice, 17.5.2007, 19.00-21.00.
 31. Benefiční koncert České lékařské akademie, Rudolfinum, 10.2.2008. Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Libor Pešek, sólisté: Václav Hudeček, Jaroslava Pěchočová, Alžběta Vlčková. Program: Mozart, Mendehlsson a Beethoven.
 32. Klubové setkání členů České lékařské akademie, odborná diskuse k euthanasii. Praha, Lékařský dům, 13.2.2008.
 33. Hostem setkání "Káva o čtvrté", Židovská radnice, Maislova ul, Praha 1, 26.3.2008, 15:30-17:30.
 34. Moderátor diskuse o managementu bipolární poruchy, BMS advisory board, Radisson, Praha 15.4.2008.
 35. Vědecko-pracovní schůze psychofarmakologické sekce Psychiatrické společnosti SLS "Akútne stavy v psychatrii". Zemplínská Šírava, 16.-18.5.2008, předseda sympozia 16.5.2008.
 36. Rapporteur of the Group session on Placebo and ethics, Lundbeck International Neuroscience Foundation faculty meeting, Dubrovnik, 28-31 May 2008
 37. Předseda, Brainstorming session "Efficacy of antidepressants challenged?" 21st ECNP Congress, Barcelona, Spain, 30Aug-3 Sep 2008
 38. Moderátor EPA session- Beyond psychopharmacology-impact of trust, culture, and migration. 21st ECNP Congress, Barcelona, Spain, 30Aug-3 Sep 2008
 39. Höschl C. Předsedání a moderování Officer's meeting FEAM, L'Académie nationale de médecine, Rue Bonaparte 16, Paris, 11.11.2008
 40. Höschl C. Úvodní slovo, Autumn conference FEAM, L'Académie nationale de médecine, Rue Bonaparte 16, Paris, 12.11.2008
 41. Se Slávkou Pěchočovou na chalupě (2008)
 42. Beseda se studenty chebských středních škol. 13.5.2009, 16:30-17:30, Praha, Zrcadlový salónek hotelu Evropa.
 43. Kulatý stůl o budoucnosti české vědy. Lichtenštejnský palác, Praha, 31.8.2009
 44. Talkshaw s Markem Ebenem "Duševní rovnováha a umění". Podzimní sympózium ČNPS, Třebíč, 9.9.2009.
 45. Höschl C.: Degenerace moci. Převzato do: Atlas transformace. Ve: Monument transformace 1989-2009.
 46. Mozek s duší Cyrila Höschla. Ve: Maléřová Z. Šťastná hodina. S fotografiemi Evy Fukové. Nakladatelství ČAS, 2010. ISBN 978-80-7475-100-4
 47. Talkshaw s Milanem Markovičem "Duševní rovnováha a umění". Sympózium ČNPS/BMS, Brno, 14.5.2010
 48. Křeslo pro Fausta. Klub 1.LFUK, Faustův dům, 2.6.2010
 49. FEAM statement: Opportunities and Challenges for Reforming the EU Clinical Trials Directive: an Academic Perspective. FEAM, Brusel, 2010
 50. Jak to vidí - doslovný přepis pořadu z 28.10.2010
 51. FEAM Statement on Mental Health Policy Issues. FEAM and PCP, Prague 2010
 52. Personality disorders in top management
 53. Řetězové čtení poémy Únor Vladimíra Vokolka, knihovna Václava Havla. ČRo 3 Vltava, 25.2.2011 ve 20:00 live
 54. Proslov na koncertu pořádaném k šedesátinám primaria Pražákova kvarteta, Pavla Hůly. Sál Martinů, HAMU, Praha 29.2.2012
 55. Průvodní slovo ke koncertu souboru Praga Camerata, Čerčany, 23.11.2012
 56. Veřejná debata s Radkem Bahbouhem, Konference People Management, Praha, Lobkowický palác, 24.1.2013
 57. Ondřej Pavelka čte 23.9.2013 v Lucerně úryvek z textu Cyrila Höschla v knize "Příležitostný portrét Václava Havla". Knihovna Václava Havla, Praha, 2013.
 58. Člen debatního panelu u příležitosti udělení Ceny VIZE97 in memoriam Jiřímu Fialovi. Pražské křižovatky 5.10.2013
 59. Večer v Divadle u Valšů. Provází Jan Lorman. Praha, 17.1.2014
 60. Přehled záznamů rozhlasových vystoupení CH
 61. Švandovo divadlo, Praha, Scénické rozhovory. Talkshow s Cyrilem Höschlem, 26.2.2014
 62. Herecký výstup ve filmu "Zuzana Michnová - Jsem slavná tak akorát". Režie Jitka Němcová. Dokumentární Česko, 2013, 94 min
 63. Záznam přednášky Neurobiologie úzkosti
 64. Záštita nad komorním cyklem festivalu Pražské Jaro 2014 a 2015
 65. Slavnostní projev u hrobu Bedřicha Smetany k zahájení 71. ročníku festivalu Pražské jaro 2016. Praha, Vyšehrad, 12.5.2016
 66. Spolu se Slávkou Vernerovou moderátor večera z cyklu Komorní pocta velkým osobnostem věnovaného Ivanu Moravcovi I. Novomětská radnice, Praha, 8.9.2016
 67. Moderátor rozpravy NEŽÍT JEN PRO SEBE u příležitosti udělení Ceny Vize 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových Janu Sokolovi. Pražská křižovatka, Zlatá ulice, Praha 1, 5. října 2016
 68. Klub aktivního stáří - beseda se seniory, Praha, sál Přítomnost, nám. W. Churchilla, 24.10.2016
 69. Beseda na festivalu Desingblok - Reflex: VKUS / NEVKUS. Výstaviště, Praha 30.10.2016
 70. Beseda se studenty Gymnázia v Arabské ul., Praha 6, 14.11.2016
 71. Účast na večeru z cyklu Komorní pocta velkým osobnostem věnovaném Ivanu Moravcovi III. Novomětská radnice, Praha, 16.11.2016
 72. Úvod ke koncertu Dvořákova klavírního kvarteta (Mel Bonis, Karel Janovický, Antonín Dvořák) ve Španělské 10, dne 22.5.2017
 73. Moderování panelové diskuse "Efektivní léčba schizofrenie v praxi" a dvoudenního odborného setkání "Pokroky v péči o závažná duševní onemocnění", Praha, hotel Panorama, 13.-14.10.2017
 74. Setkání ve Vile Löw-Beer. Brno, Vila Löw-Beer, Drobného 22, 24.11.2017
 75. Průvodní slovo na večeru Pocta Ivanu Moravcovi, Kostel Sv. Vavřince, 26.11.2017.
 76. Předávání Ceny Česká hlava, Vysoká škola ekonomická, 3.12.2017