Různé

 1. Režie večera z poezie Anny A. Achmatovové. Divadlo v Nerudovce 12. a 26. března 1980.
 2. Höschl C. (koordinace, dramaturgie, režie):"Cesta tam a zpátky". Večer s textem Z.Neubauera a s Kocianovým kvartetem v klubu koleje Jednota, Praha, 19.3.91.
 3. Höschl C. (koordinace, dramaturgie, režie): "Pieseň o studničnej vode". Večer s novelou S. Rakúse a Kocianovým kvartetem v klubu koleje Jednota, Praha, 21.11.91. Hosté: MUDr.Alojz Rakús, ministr zdravotnictví SR, MUDr.Martin Bojar, ministr zdravotnictví ČR.
 4. Stenografický záznam jednání Sněmovny národů z 21.1.1992
 5. Höschl C.: Večer v klubu Jednota s Pražským triem. Výběr z korespondence Antonína Dvořáka. 31.3.92
 6. Slavnostní projev děkana 3.lékařské fakulty UK v Praze, prof.MUDr.Cyrila Höschla,DrSc. při příležitosti udělení čestného doktorátu University Karlovy profesoru Karlu Raimundu Popperovi, K.T.,F.R.S.,M.A.,Ph.D.,D.LITT.,F.B.A., dne 25.5.1994 ve Velké aule Karolina (speciální sdělení). Čas. Lék. čes.,133,1994,19:609-612.
 7. Vystoupení v letohrádku Hvězda v pořadu prof. Žilky "Hrají lékaři a jejich rodiny": W.A.Mozart, Menuet z Divertimenta B-dur, KV420. Kristina Höschlová - housle, Cyril Höschl sen.- klavír, Cyril Höschl jun. cello. Neděle, 4.6.1995.
 8. Tisková konference na Akademii věd ČR na téma "Nebezpečí moderní doby". 4.10.1995. (Účastníci konference: prof. Höschl, prof. John, prof. Schreiber, doc. Pekárek).
 9. 27. 1. 1997, Anežský klášter, slavnostní setkání 3.LFUK u příležitosti ukončení činnosti starého kolegia a nástupu nového děkana. Na koncertě vystoupil sbor Gaudeamus, Academia trio, Boris Krajný, Pavel Hůla, Cyril Höschl (čtyřručně na klavír Slovanský tanec č. 4 A. Dvořáka s Petrem Jiříkovským; klavírní doprovod Pavla Hůly /housle/ v Sicilianě /skladatel Maria Terezia Paradis/) a duo Petr Jiříkovský a Daniel Wiesner. Provázela Marie Tomsová.
 10. Tisková konference na téma: Populační rizika depresivního onemocnění a jeho léčba, pořádaná firmou Organon. 14. 2. 2000, Praha 1, Vojanův Dvůr.
 11. Tisková konference s nositeli Nobelovy ceny. 18.6.2002, Praha, Academia Medica Pragensis. (Prof. Robert F. Furchgott, prof. Bettie Sue Masters, Prof. Steven S. Gross, Prof. Masataka Mori, Prof. Jack R. Lancaster Jr.). Moderátoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., doc. MUDr. P. Martásek, DrSc.
 12. Tisková konference: Schizofrenie. Praha, Academia Medica Pragensis, 25.11.2002.(Účastníci: prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., Prof. MUDr. J. Švestka, DrSc., MUDr. Martin Jarolímek, zástápce rodičů pacientů se schizofrenií).
 13. Videoukázka domácího muzicírování na chalupě (2003)
 14. Tisková konference: Slavnostní zahájení činnosti České lékařské akademie. Praha, Hotel Paříž, 13.2.2004. (Účastníci konference: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., zakladatel projektu a předseda ČLA, Prof. Sir John Skehel, viceprezident britské Akademie lékařských věd, Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Jr., člen správní rady Nadace Academia Medica Pragensis. Moderátor: Jakub Železný).
 15. Senátní seminář a tisková konference "Patříme s úrovní péče o duševně nemocné do Evropské unie?" (Destigmatizace a transformace psychiatrie v ČR). Senát ČR, 24.11.2004. Academia Medica Pragensis, Psychiatrická společnost ČLS JEP, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.
 16. Tisková konference u příležitosti zahájení Evropského týdne mozku. Pořádá ÚEM, Česká společnost pro neurovědy a Tiskový odbor AV ČR. Praha, 7.3.2005, 10:00 hod., AV ČR. (hosté: prof. Syková, prof. Syka, prof. Höschl, Doc. Komárek, MUDr. Paleček, doc. Stančák).
 17. Výpověď znalce: Masaryka zavraždili. MFD 10.3.2005 (Luděk Navara)
 18. Beseda v Jonáš-klubu, Faustův dům, 16.3.2005, moderátoři Dr. Jiří Kutina a Stanislava Duchková.
 19. "Seminář s novináři: "deklarace o duševním zdraví pro Evropu a kompatibilita se současnou situací péče o duševně nemocné v ČR. Pořadatel Nadace Academia Medica Pragensis (projekt Změna). Praha 2, Španělská 10, 21.4.2005.
 20. Tisková konference k setkání Federace lékařských akademií EU (FEAM), Praha, hotel Paříž, 20.5.2005 (účast: Sir Peter Lachmann, president FEAM, prof. Govaerts, sekretář FEAM, prof.Rokyta,vice-president ČLA, prof.Höschl, president ČLA).
 21. "Hostem Diskusního večer Golem clubu (klub podnikatelů). Téma večera: "Současné trendy ve výzkumu mozku a budoucnost psychiatrie". Praha, 14.6.2005.
 22. Beseda na téma "Moje setkání se židovstvím". Židovské kulturní středisko Praha . 26.9.2005
 23. Art & Scientific Research. Towards a culture of life. European commission, p.39
 24. Tisková konference na téma "Destigmatizace psychiatrické péče". Kavárna Louvre, Praha 1, 26.1.2006 (s B. Wenigovou, moderátor Pavel Kříž)
 25. Záštita cyklu koncertů orchestru Berg 06
 26. Proslov na slavnostním koncertu České lékařské akademie v Rudolfinu 26.3.2006 (Česká filharmonie, V.Hudeček a L.Pešek)
 27. WHO counterparts meeting, 9. zasedání evropských národních partnerů v programu duševního zdraví Světové zdravotnické organizace, Chania, Kréta, 30.3.-1.4.2006. Psychiatrie, 10; 2006, 3:186-188.
 28. Citován ve: Radim Palouš v rozhovoru s Josefem Beránkem: Dobrodružství pobytu vezdejšího. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, s.257-258.
 29. Citován v NEDERLANDS DAGBLAD, 26.Aug.2006, p.1: Zelfmoord in Europa - de genetische factor
 30. Prezidentský dopis, Asociace evropských psychiatrů
 31. Höschl C.: Veřejná debata s občany organizovaná o.s. Dialogy vědy s uměním.Téma psychiatrie. Divadlo v Solnici, České Budějovice, 17.5.2007, 19.00-21.00.
 32. Benefiční koncert České lékařské akademie, Rudolfinum, 10.2.2008. Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Libor Pešek, sólisté: Václav Hudeček, Jaroslava Pěchočová, Alžběta Vlčková. Program: Mozart, Mendehlsson a Beethoven.
 33. Klubové setkání členů České lékařské akademie, odborná diskuse k euthanasii. Praha, Lékařský dům, 13.2.2008.
 34. Hostem setkání "Káva o čtvrté", Židovská radnice, Maislova ul, Praha 1, 26.3.2008, 15:30-17:30.
 35. Moderátor diskuse o managementu bipolární poruchy, BMS advisory board, Radisson, Praha 15.4.2008.
 36. Vědecko-pracovní schůze psychofarmakologické sekce Psychiatrické společnosti SLS "Akútne stavy v psychatrii". Zemplínská Šírava, 16.-18.5.2008, předseda sympozia 16.5.2008.
 37. Rapporteur of the Group session on Placebo and ethics, Lundbeck International Neuroscience Foundation faculty meeting, Dubrovnik, 28-31 May 2008
 38. Předseda, Brainstorming session "Efficacy of antidepressants challenged?" 21st ECNP Congress, Barcelona, Spain, 30Aug-3 Sep 2008
 39. Moderátor EPA session- Beyond psychopharmacology-impact of trust, culture, and migration. 21st ECNP Congress, Barcelona, Spain, 30Aug-3 Sep 2008
 40. Höschl C. Předsedání a moderování Officer's meeting FEAM, L'Académie nationale de médecine, Rue Bonaparte 16, Paris, 11.11.2008
 41. Höschl C. Úvodní slovo, Autumn conference FEAM, L'Académie nationale de médecine, Rue Bonaparte 16, Paris, 12.11.2008
 42. Se Slávkou Pěchočovou na chalupě (2008)
 43. Beseda se studenty chebských středních škol. 13.5.2009, 16:30-17:30, Praha, Zrcadlový salónek hotelu Evropa.
 44. Kulatý stůl o budoucnosti české vědy. Lichtenštejnský palác, Praha, 31.8.2009
 45. Talkshaw s Markem Ebenem "Duševní rovnováha a umění". Podzimní sympózium ČNPS, Třebíč, 9.9.2009.
 46. Höschl C.: Degenerace moci. Převzato do: Atlas transformace. Ve: Monument transformace 1989-2009.
 47. Mozek s duší Cyrila Höschla. Ve: Maléřová Z. Šťastná hodina. S fotografiemi Evy Fukové. Nakladatelství ČAS, 2010. ISBN 978-80-7475-100-4
 48. Talkshaw s Milanem Markovičem "Duševní rovnováha a umění". Sympózium ČNPS/BMS, Brno, 14.5.2010
 49. Křeslo pro Fausta. Klub 1.LFUK, Faustův dům, 2.6.2010
 50. FEAM statement: Opportunities and Challenges for Reforming the EU Clinical Trials Directive: an Academic Perspective. FEAM, Brusel, 2010
 51. Jak to vidí - doslovný přepis pořadu z 28.10.2010
 52. FEAM Statement on Mental Health Policy Issues. FEAM and PCP, Prague 2010
 53. Personality disorders in top management
 54. Řetězové čtení poémy Únor Vladimíra Vokolka, knihovna Václava Havla. ČRo 3 Vltava, 25.2.2011 ve 20:00 live
 55. Proslov na koncertu pořádaném k šedesátinám primaria Pražákova kvarteta, Pavla Hůly. Sál Martinů, HAMU, Praha 29.2.2012
 56. Průvodní slovo ke koncertu souboru Praga Camerata, Čerčany, 23.11.2012
 57. Veřejná debata s Radkem Bahbouhem, Konference People Management, Praha, Lobkowický palác, 24.1.2013
 58. Ondřej Pavelka čte 23.9.2013 v Lucerně úryvek z textu Cyrila Höschla v knize "Příležitostný portrét Václava Havla". Knihovna Václava Havla, Praha, 2013.
 59. Člen debatního panelu u příležitosti udělení Ceny VIZE97 in memoriam Jiřímu Fialovi. Pražské křižovatky 5.10.2013
 60. Večer v Divadle u Valšů. Provází Jan Lorman. Praha, 17.1.2014
 61. Přehled záznamů rozhlasových vystoupení CH
 62. Švandovo divadlo, Praha, Scénické rozhovory. Talkshow s Cyrilem Höschlem, 26.2.2014
 63. Herecký výstup ve filmu "Zuzana Michnová - Jsem slavná tak akorát". Režie Jitka Němcová. Dokumentární Česko, 2013, 94 min
 64. Záznam přednášky Neurobiologie úzkosti
 65. Záštita nad komorním cyklem festivalu Pražské Jaro 2014 a 2015
 66. Slavnostní projev u hrobu Bedřicha Smetany k zahájení 71. ročníku festivalu Pražské jaro 2016. Praha, Vyšehrad, 12.5.2016
 67. Spolu se Slávkou Vernerovou moderátor večera z cyklu Komorní pocta velkým osobnostem věnovaného Ivanu Moravcovi I. Novomětská radnice, Praha, 8.9.2016
 68. Moderátor rozpravy NEŽÍT JEN PRO SEBE u příležitosti udělení Ceny Vize 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových Janu Sokolovi. Pražská křižovatka, Zlatá ulice, Praha 1, 5. října 2016
 69. Klub aktivního stáří - beseda se seniory, Praha, sál Přítomnost, nám. W. Churchilla, 24.10.2016
 70. Beseda na festivalu Desingblok - Reflex: VKUS / NEVKUS. Výstaviště, Praha 30.10.2016
 71. Beseda se studenty Gymnázia v Arabské ul., Praha 6, 14.11.2016
 72. Účast na večeru z cyklu Komorní pocta velkým osobnostem věnovaném Ivanu Moravcovi III. Novomětská radnice, Praha, 16.11.2016
 73. Úvod ke koncertu Dvořákova klavírního kvarteta (Mel Bonis, Karel Janovický, Antonín Dvořák) ve Španělské 10, dne 22.5.2017
 74. Moderování panelové diskuse "Efektivní léčba schizofrenie v praxi" a dvoudenního odborného setkání "Pokroky v péči o závažná duševní onemocnění", Praha, hotel Panorama, 13.-14.10.2017
 75. Setkání ve Vile Löw-Beer. Brno, Vila Löw-Beer, Drobného 22, 24.11.2017
 76. Průvodní slovo na večeru Pocta Ivanu Moravcovi, Kostel Sv. Vavřince, 26.11.2017.
 77. Předávání Ceny Česká hlava, Vysoká škola ekonomická, 3.12.2017
 78. Úvod k filmu S láskou Vincent u příležitosti zahájení druhého ročníku festivalu Na hlavu. Městská knihovna, Praha 27.4.2018
 79. Úvodní slovo k recitálu Jaroslavy Pěchočové Vernerové v projektu Umění - cesta do duše, NUDZ Klecany, 11. 9. 2018.
 80. Moderování panelové diskuse na téma Amerika u nás a v nás u příležitosti udělení Ceny VIZE97 Nadace Dagmar a Václava Havlových Josefu Jařabovi, Pražská Křižovatka, 5.10.2018.
 81. Laudatio Josef Jařab. VIZE 97, Pražská křižovatka, 5.10.2018
 82. Účast na večeru Hovory od klavíru (spolu s Ondřejem Kepkou a Jiřím Holoubkem), Kaple - Jeseník, 12.10.2018.
 83. Uvádění koncertu Dvořákova klavírního kvarteta 8.11.2018 na Novoměstské radnici, Praha 2
 84. Úvodní slovo ke koncertu Ivana Ženaného a Stanislava Bohunii v projektu Umění - cesta do duše, NUDZ Klecany, 20. 11. 2018.
 85. Úvodní slovo ke koncertu Dvořákova klavírního kvarteta v projektu Umění - cesta do duše, NUDZ Klecany, 31. 1. 2019.
 86. Úvodní slovo ke koncertu Václava Hudečka a Lukáše Klánského v projektu Umění - cesta do duše, NUDZ Klecany, 25. 2. 2019.
 87. Beseda s občany "Blízké setkání", moderátor Jiří Holoubek. Louňovice, 8.3.2019
 88. Úvodní slovo k recitálu Miroslava Sekery v projektu Umění - cesta do duše, NUDZ Klecany, 1ě. 3. 2019.
 89. Úvodní slovo ke klavírnímu recitálu Borise Krajsného v projektu Umění - cesta do duše, NUDZ Klecany, 16. 4. 2019.
 90. Beseda se zaměstnanci a pacienty Psychiatrické nemocnice Opava, 5.9.2019
 91. Úvodní slovo ke koncertu Ivana a Daniela Klánských v projektu Umění - cesta do duše, NUDZ Klecany, 17. 9. 2019.
 92. Moderovaný večer s hudebním režisérem a skladatelem Zdeňkem Zahradníkem. Španělská 10, Praha 2, 18.9.2019
 93. Moderovaný večer s Evou Jiřičnou a Cyrilem Höschlem ke 100. výročí firmy Angelini. Moderátor Lucie Výborná. Praha, DOX, 10.10.2019
 94. Úvodní slovo ke koncertu Martina Kasíka v projektu Umění - cesta do duše, NUDZ Klecany, 23. 10. 2019.
 95. Úvodní slovo ke koncertu Josefa Špačka a Miroslava Sekery v projektu Umění - cesta do duše, NUDZ Klecany, 5. 11. 2019.
 96. Diskusní dopoledne v rámci školení pro zaměstnance zařazené do magistrátu města Hradec Králové. Hr. Králové 7.11.2019
 97. Úvodní slovo ke koncertu Lobkowicz tria v projektu Umění - cesta do duše, NUDZ Klecany, 19. 2. 2020.
 98. COVID-19: Fakta o dětech, stáří a kolektivní imunitě. iFORUM, UK, 28.4.2020
 99. Talkshow v divadle Ungelt, 5.5.2020 ve 20:00
 100. "Střecha Lucerny" - diskusní setkání s tématem Covid-19 organizované kavárníkem Ondřejem Kobzou na střeše Lucerny. Praha 1, 12. 5.2020.
 101. „Zľahčovači“ sú dnes pre naše zdravie dôležití. Rozhovor s Dr. Igorem Bukovským, AKV, Slovensko 18.5.2020
 102. Umění - cesta do duše. Jazzový večer v NUDZ - Emil Viklický a Petr Dvorský, 26.5.2020 - I.část
 103. Umění - cesta do duše. Jazzový večer v NUDZ - Emil Viklický a Petr Dvorský, 26.5.2020 II. část
 104. Umění - cesta do duše. Jazzový večer v NUDZ - Emil Viklický a Petr Dvorský, fotogalerie
 105. Hostem projektu Elegantní Česko (cyklus setkání s osobností), organizátor Pavlína Amálie Kvapilová. . 27. 5. 2020, Sněmovní 7, Praha 1.
 106. Účast na tiskové konferenci k Mezinárodnímu dni mikrobiomu, 24. 6. 2020 AV ČR, Národní 3, Praha 1.
 107. Účast v dokumentárním Youtube cyklu "Život za zdí" (panická porucha, agorafobie). Projektový blog Reforma péče o duševní zdraví - Jeroným Janíček.
 108. Vystoupení v pořadu Markéty Janků "Ve jménu bezpečnosti". Produkce filmu My Street Films, 2020
 109. Úvodní slovo k benefičnímu koncertu Tomáše Netopila a Zlínské filharmonie na Letní hudební akademii Kroměříž, Skleník Květné zahrady, 16.8.2020.
 110. Umění - cesta do duše. Průvodní slovo ke koncertu Jana Mráčka a Lukáše Klánského, Národní ústav duševního zdraví, 9.9.2020.
 111. Umění - cesta do duše. Komorní koncert v NUDZ. Jan Mráček - housle, Lukáš Klánský - klavír. Smetana, Dvořák, Suk, Fibich. Záznam koncertu a fotogalerie. Klecany, 9.9.2020
 112. Mentoringový stůl na téma: Jak zvládat stres a bránit se syndromu vyhoření pro účastnice festivalu Všem ženám. Kongresový palác Praha, 21. 9. 2020.
 113. Hostem improvizační talkshow "321jedem" s moderátorem Nikolou Orozovičem. Malostranská beseda, 11.10.2020, 19:00 hod.
 114. Stres, naučená bezmocnost a deprese. Cyril Höschl odpovídá na otázky Daně Mičolové na webu Lide mezi lidmi (lidemezilidmi.cz).
 115. Höschl C, Winkler P. Pandemie covid-19 a duševní zdraví. Učená společnost ČR, 3.1.2020
 116. Hostem pořadu "Online: V obýváku u Wericha" s Martinem Dvořákem. 6.1.2021, Kampa, Praha 1, 20:00-21:45 online (stream).
 117. Höschl C, Winkler P. Pandemie covid-19 a duševní zdraví. web časopisu Vesmír.
 118. Online diskuse na FB Think thank Pravý břeh Institutu Petra Fialy na téma "Rok 2020 - politika - byznys - společnost". 12. 1. 2020, 17:00-18:00
 119. Účastníkem diskuse "Není vakcína jako vakcína" Nadačního fondu Neuron. 13. 1. 2021, 17:00-18:30 online.
 120. Garant symposia Pre/perinatální psychofarmakologie. 63. česko-slovenská psychofarmakologická konference (Křižovatky psychofarmakologie). 15. 1. 2021, 15:00-16:30. v digitální podobě.
 121. Höschl C.: Duševní zdraví, kognitivní schémata, odolnost ke stresu, naučená bezmocnost a Imunizace pravdy. Rozhovor podcastu Brain We Are. 2.2.2021.
 122. Jak si během Covidu zachovat zdravou mysl. Rozhovor s Danielou Písařovicovou v rámci Festivalu na Hlavu pořádaném NUDZ, 7.2.2021, online FB, You Tube.
 123. Záznam konference Zdravotnického deníku, VZP a ČTK o Dopadu pandemie Covid-19 na duševní zdraví. Pátek 12.3.2021, 10-14h
 124. Pandemie zvýšila počet duševních poruch o třetinu. Nejvíce přibylo depresí a sebevražedných nálad: Ohlasy na konferenci Zdravotnického deníku, VZP a ČTK o Dopadu pandemie Covid-19 na duševní zdraví. Pátek 12.3.2021. Zdravotnický deník, 21.4.2021
 125. Virtuální rozhovor pro zaměstnance firmy Takeda na téma Dopad pandémie Covid-19 na duševní zdraví a možnosti prevence. Praha, 14.4.2021.
 126. Telerozhovor s Michaelou Novotnou "Proměny české psychiatrie v čase". Jarní symposium fy Lundbeck, 16.4.2021
 127. Titulní strana časopisu TÉMA 17/2021
 128. "Odolnost vůči zátěži z vnějšího světa lze trénovat". Rozhovor pro studentský portál Stisk.online. 30.4.2021.
 129. Spoluautor prohlášení "Osobnosti Univerzity Karlovy žádají: Skončete s plošným testováním". Deník.cz, 14.5.2021.
 130. Vystoupení ve studentském dokumentu "Koronavirus na duši" (dokument o duševním zdraví během pandemie, o bagatelizaci duševního zdraví a o možnostech pomoci). Autory dokumentu jsou studenti Akademického gymnázia Štěpánská, Praha 1. 23.5.2021.
 131. Höschl C.: Anatomie deprese. Podcast Hovory o duši volně navazující na dokumentární cyklus Život za zdí. ArsAnima, z.s.
 132. Účastníkem besedy na téma Budoucnost kultury (s Iljou Šmídem, Barbarou Maria Will, Davidem Marečkem, Ivo Kahánkem, Tomášem Netopilem a Janem Žemlou). Festival Hudební Kroměříž, 17.8.2021, aula Pedagogické školy Kroměříž.
 133. Moderovaná diskuse s Lucií Výbornou pro firmu Phoenix I. K Pérovně 7, Praha 10 - Hostivař 8.9.2021
 134. Moderovaná diskuse s Lucií Výbornou pro firmu Phoenix II. K Pérovně 7, Praha 10 - Hostivař 9.9.2021