Magazines and newspapers

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next  Move down


 1. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 15/2004, p. 16.
 2. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 16/2004, p. 15.
 3. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 17/2004, p. 15.
 4. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 18/2004, p. 17.
 5. Höschl C.: Mučení zajatců: otevřená společnost je zděšena sama sebou (Abuse of prisoners : open society alarmed by itself). Úhel pohledu (Point of view), Lidové noviny (daily), 12.5.2004, p. 1 and 12.
 6. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 19/2004, p. 16.
 7. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 20/2004, p. 16.
 8. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 21/2004, p. 16.
 9. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 22/2004, p. 16.
 10. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 23/2004, p. 16.
 11. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 24/2004, p. 15.
 12. Höschl C.: Výzkumná centra jsou správným krokem (Research centers – the right step). Lidové noviny daily, 21.6.2004, p. 10.
 13. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 25/2004, p. 15
 14. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 26/2004, p. 16.
 15. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 27/2004, p. 17.
 16. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 28/2004, p. 16.
 17. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 29/2004, p. 15.
 18. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 30/2004, p. 14.
 19. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 31/2004, p. 15.
 20. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 32/2004, p. 15.
 21. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 33/2004, p. 15.
 22. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 34/2004, p. 15.
 23. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 35/2004, p. 15.
 24. Höschl C.: "Děti mohou únos brát jako táborovou hru" (Children can regard kidnapping as a scout game). Lidové noviny (National daily), 3.9.2004, p.10.
 25. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 36/2004, p. 14.
 26. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 37/2004, p. 14.
 27. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 38/2004, p. 16.
 28. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 39/2004, p. 15.
 29. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 40/2004, p. 13.
 30. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 41/2004, p. 17.
 31. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 42/2004, p. 15.
 32. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 43/2004, p. 15.
 33. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 44/2004, p. 16.
 34. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 45/2004, p. 17
 35. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 46/2004, p. 17.
 36. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 47/2004, p. 19.
 37. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 48/2004, p. 16.
 38. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 49/2004, p. 16.
 39. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 50/2004, p. 16.
 40. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 51/2004, p. 15.
 41. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 52-53/2004, p. 15.
 42. Entry in the book Are we proud on our country ? – with known and unknown citizens on a patriotic note. Čs. obec legionářská a Sdružení válečných veteránů ČR, Praha, 2004. p. 97-98. ISBN 80-903280-3-2.
 43. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 1/2005, p. 15.
 44. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 2/2005, p. 15.
 45. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 3/2005, p. 15.
 46. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 4/2005, p. 13.
 47. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 5/2005, p. 16.
 48. Höschl C.: Zodpovědnost,mozek a zákony. Úhel pohledu. Lidové noviny. (Responsibility, brain and laws. Point of view, Lidove noviny daily), February 4,2005, pp. 1 a 10.
 49. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 6/2005, p. 15.
 50. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 7/2005, p. 16.
 51. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 8/2005, p. 17.
 52. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 9/2005, p. 16.
 53. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex10/2005, p. 16.
 54. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex11/2005, p. 16.
 55. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex12/2005, p. 18.
 56. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex13/2005, p. 15.
 57. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex14/2005, p. 19.
 58. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex15/2005, p. 17.
 59. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex16/2005, p. 16.
 60. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex17/2005, p. 17.
 61. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex18/2005, p. 20.
 62. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex19/2005, p. 16.
 63. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 20/2005, p. 17.
 64. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 21/2005, p. 18.
 65. Interview with a big name: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., director, Prague Psychiatric Centre (in Czech). Sanquis, 2005, 38:13-16.
 66. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 22/2005, p. 14.
 67. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 23/2005, p. 16.
 68. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 24/2005, p. 16.
 69. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 25/2005, p. 16.
 70. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 26/2005, p. 16.
 71. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 27/2005, p. 14.
 72. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 28/2005, p. 13.
 73. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 29/2005, p. 15.
 74. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 30/2005, p. 15.
 75. We are in expectation: to live up to our own dementia. Interview for the journal Přítomnost (The Presence), Summer 2005, pp. 12-15.
 76. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 31/2005, p. 14.
 77. "Do not ask about diagnosis". Interview with Cyril Höschl. Ekonom 31/2005, 4.-10.8.2005, str. 25-27. ISSN: 1210-0714.
 78. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 32/2005, p. 15.
 79. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 33/2005, p. 15.
 80. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 34/2005, p. 14.
 81. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 35/2005, p. 17.
 82. Looting in USA is understandable. Úhel pohledu (point of view),Lidové noviny 5.9.2005, pp.1 and 10
 83. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 36/2005, p. 16.
 84. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 37/2005, p. 15.
 85. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 38/2005, p. 17.
 86. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 39/2005, p. 16.
 87. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 40/2005, p. 17.
 88. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 41/2005, p. 16.
 89. Interview with Cyril Hoschl ("Doctor loves his own virtuosity", says CH). i-FORUM, Charles Uni, October 2005
 90. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 42/2005, p. 16.
 91. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 43/2005, p. 16.
 92. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 44/2005, p. 18.
 93. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 45/2005, p. 18.
 94. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 46/2005, p. 18.
 95. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 47/2005, p. 18.
 96. „In eyes of Cyril Höschl“. Reflex 49/2005, p. 17.
 97. Höschl C., Ježková P.: The Czech medical academy welcomes new members. Czech Medical Academy Review, 2, 2005, 2:15-19. ISSN 1214-8881.
 98. Höschl C., Ježková P.: Medical research and science in the Czech Republic. Czech Medical Academy Review 2, 2005, 2:41-42. ISSN 1214-8881.
 99. Interview "World according to Cyril Höschl" in the column "Opinion". Time-in, December 2005, pp. 100-102, ISSN 1213-4193.
 100. Interview "I did not manage to burnou out" in the column We introduce - personality of the Czech psychiatry". Zdravotnické noviny (Health news), 49; 2005, pp. 21-23.

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next  Move up