Magazines and newspapers

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next  Move down


 1. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 40/2002, p.17.
 2. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 41/2002, p.16.
 3. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 42/2002, p.16
 4. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 43/2002, p.19.
 5. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 44/2002, p.17.
 6. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 45/2002, p.17.
 7. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 46/2002, p.197.
 8. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 47/2002, p.17.
 9. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 48/2002, p.25.
 10. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 49/2002, p.17.
 11. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 50/2002, p.19
 12. "In eyes of Cyril Höschl ". Reflex 51.52/2002, p.17.
 13. Höschl C.: Praemium Bohemiae. Laudatio to professor Vratislav Schreiber. Vesmír 82; 2003, 1 :7-8.
 14. Höschl C.: Basic skills: oral presentation I. Lékařské listy ZdN, 10,2003:33-34.
 15. Höschl C.: Basic skills: oral presentation II. Lékařské listy ZdN, 14,2003:33-34.
 16. Höschl C.: How to write a paper. Lékařské listy ZdN, 15,2003:33-34.
 17. Höschl C.: Obezita, prostředí, nebo vůle? (Obesity : environment or will ?). Vesmír 82, září 2003:495.
 18. "Vědecké výmluvy" – rozhovor pro časopis Týden (Scientific excusions – interview for the magazine Weekend). Týden, 38/2003, p. 46-50.
 19. Couch in the playground ; conductor controlling an orchestra. Interview with doctor and teacher Cyril Höschl. Magazine Radio (Rozhlas), 42/2003, p. 1 and 5.
 20. Höschl C.: Lidská psychika v "civilizovaném" 21. století..(Human mentality in " civilized " 21st century) Mimořádná příloha Zdravotnických novin, rubrika Otazníky nad zdravím české populace (Appendix of Health News, column Questions on health status of the Czech population). 12/2003, p. 30-31.
 21. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 1/2003, p.17.
 22. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 2/2003, p.17.
 23. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 3/2003, p.17.
 24. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 4/2003, p.15.
 25. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 5/2003, p.15.
 26. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 6/2003, p.15.
 27. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 7/2003, p.15.
 28. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 8/2003, p.15.
 29. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 9/2003, p.15.
 30. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 10/2003, p.15.
 31. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 11/2003, p.15.
 32. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 12/2003, p.15.
 33. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 13/2003, p.15.
 34. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 14/2003, p.13.
 35. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 15/2003, p.15.
 36. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 16/2003, p.16.
 37. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 17/2003, p.15.
 38. Gen: normal psychiatrist Cyril Höschl. By Irena Jirků, Mlada fronta DNES, 6 May 2003
 39. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 18/2003, p.15.
 40. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 19/2003, p.15.
 41. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 20/2003, p.15.
 42. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 21/2003, p.15.
 43. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 22/2003, p.15.
 44. Höschl C.: Violence towards health care givers can be prevented by better work of justice and mental health care reform. Lidové noviny daily 6.6.2003, p. 14.
 45. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 23/2003, p.15.
 46. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 24/2003, p.15.
 47. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 25/2003, p.14.
 48. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 26/2003, p.15.
 49. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 27/2003, p.15.
 50. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 28/2003, p.15.
 51. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 29/2003, p.15.
 52. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 30/2003, p.15.
 53. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 31/2003, p.15.
 54. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 32/2003, p.15.
 55. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 33/2003, p.12.
 56. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 34/2003, p.14.
 57. "Vždycky může být ještě hůř" (rozhovor C. Höschla s C. Höschlem) – Always it can be even worse. . Lidové noviny, 28.8.2003, příloha Léto.
 58. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 35/2003, p.13.
 59. Höschl C.: "Za obezitu je zodpovědné i prostředí"(Obesity has also environmental background). Lidové noviny, příloha Věda, 6.9.2003, p. 22.
 60. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 36/2003, p.13.
 61. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 37/2003, p.12.
 62. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 38/2003, p.13.
 63. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 39/2003, p.15.
 64. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 40/2003, p.13.
 65. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 41/2003, p.13.
 66. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 42/2003, p.14.
 67. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 43/2003, p.15..
 68. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 44/2003, p.15.
 69. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 45/2003, p.15.
 70. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 46/2003, p.15.
 71. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 47/2003, p.15.
 72. Höschl C.: Špatné důsledky dobrých úmyslů (Bad sequellae of goog will). Hospodářské noviny (Economic news), Nov 28-30,2003, p. 11.
 73. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 48/2003, p.15.
 74. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 49/2003, p.14.
 75. Höschl C.: Nepochopitelná agrese. (Curious aggression). Lidové noviny (Fold News), , rubrika Horizont (column Horizont), 12.12.2003, p. 11.
 76. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 50/2003, p.15.
 77. " In eyes of Cyril Höschl ". Reflex 50/2003, p.15.
 78. " In eyes of Cyril Höschl ". Reflex 51-52/2003, p.13.
 79. What is dejavu ? Cosmopolitan, 22 Jan, 2004, p. 22.
 80. Already men or still just a cluster of cells ? MFD, 18 Feb 2004, p. A3.
 81. Each nation has its heroes and crimes. Lidové noviny (newpaper), section Sundany, 21 Feb 2004, p. 19.
 82. Höschl C.: The Czech Medical Academy. Vita nostra revue. 1/2004, pp. 38-40.
 83. Höschl C.: Konstruktéři života: proměna a výběr (Designers of life : mutation and selection). Text do programu divadelní hry Pobřeží Edwarda Albee (Text in the program of the performance Seascape by Edward Albee).Vinohrady Theatre, Prague, 2004.
 84. Höschl C.: Etický aspekt vědy (Ethical issues in science). Vesmír 83, 2004, 9:537.
 85. Prof. Höschl about alternative medicine (interview). Vita Nostra Revue 3/2004 (bulletin of 3.LF UK), p. 54-56.
 86. Interview with prof. Cyril Höschl, president of Czech Medical Academy. Sanquis 2004, 36:50-51.
 87. " In eyes of Cyril Höschl ". Reflex 1/2004, p.15.
 88. " In eyes of Cyril Höschl ". Reflex 2/2004, p. 15.
 89. " In eyes of Cyril Höschl ". Reflex 3/2004, p. 15
 90. " In eyes of Cyril Höschl ". Reflex 4/2004, p. 14.
 91. " In eyes of Cyril Höschl ". Reflex 5/2004, p. 15.
 92. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 6/2004, p. 15.
 93. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 7/2004, p. 15.
 94. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 8/2004, p. 15.
 95. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 9/2004, p. 15.
 96. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 10/2004, p. 15.
 97. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 11/2004, p. 16.
 98. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 12/2004, p. 14.
 99. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 13/2004, p. 16.
 100. "In eyes of Cyril Höschl". Reflex 14/2004, p. 14.

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next  Move up