Magazines and newspapers

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next  Move down


 1. Exklusivní rozhovor pro Vita Nostra Speciál, časopis 3.LF UK, červen 1990 ("Myslím, že by to mohlo mít smysl..."). Exclusive interview for the faculty journal VNS (" I think it could give a sense ")
 2. Höschl C.: "Dekáda mozku" (rozhovor). " The decade of the brain " (interview). Lidové noviny 9.11.1990.
 3. Höschl C.: "K jednomu se obraceti". (Ad unum vertere…) Literární noviny 6.12.1990.
 4. Höschl C.: "Skepse byla zbytečná" (rozhovor). The scepsis was useless. Občanský deník 6.12.1990.
 5. Höschl C.: Psychiatrie na rozcestí? Psychiatry on the crossroad? Přítomnost, 1991, 4: 26
 6. Discussion, Přítomnost, 1991, 8: 30.
 7. Höschl C.: Diskuse ke knize R.A.Moodyho "Život po životě". Reflex EM, 1991. Discussion on Moody’s book
 8. Psychostory, interview for Signál, č.10, 1991:20-21
 9. Psychoterapie psychiatrie, interview for health news ZN, 22/91,s.7
 10. Höschl C.: Univerzita bude oporou. " University will be a support ". Literární noviny,II,1991, 16, s.1.
 11. Höschl C.: On the meaning of our existence. Forum, 2, 1991, 11-12: 10.
 12. Höschl C.: Interview "Decade of brain", Ahoj na sobotu, 12.4.91:7
 13. Höschl C.: O smyslu naší existence a poznání. The meaning of our existence... Forum, 2, 1991, 11-12: 10.
 14. Höschl C.: Dekáda mozku. "Decade of brain". Sestra, 1,1991,3: 8-9
 15. Höschl C.: Living words. Čs.rozhlas, 1991, 52 (reprinted).
 16. Höschl C.: K problematice trestu smrti v USA. "Death penalty in USA ". Čas.Lék.čes. 130, 1991,24-25: 711.
 17. Höschl C.: "Mozek znamená život". " Brain means life ". Nedělní příloha Práce, 9.2.1991.
 18. From ideas of doc. MUDr. Cyrila Höschla, dean of 3.LF UK. Informační bulletin University Karlovy 1991/1992, č.2, s.16-23.
 19. Höschl C.: Trest smrti v USA. "Death penalty in USA". Literární noviny 3/1992.
 20. Höschl C.: Slovo děkana. "Deans address". Vita Nostra Revue, 3.LFUK,winter 92: 1-2.
 21. Höschl C.: K habilitaci Z.Neubauera. Vita Nostra Revue, 3.LFUK,winter 92: 41-43.
 22. Höschl C.: Poruchy spánku v dětském věku a v dospívání. "Child sleep disorders". Děti a my,XXII,1992,1:4-6.
 23. Höschl C.: Krize rozumu, krize citu,... "Crisis of mind and sense". Vesmír 71,1992;1:5 (addendum on p.57)
 24. Interview on "Medical faculty, doctors and bachelors". Mladá Fronta Dnes, 6.3.92, s.6.
 25. Höschl C.: Diagnóza? [Diskuse k článku J.Rubeše "Diagnóza p.Marečka" (LN 83/92)]. LN 86/92. [Replika J.Rubeše pak v LN 97/92]. Discussion on psychiatric diagnosis.
 26. Höschl C.: Hovory k sobě. "Meditation". Nedělní Telegraf, 21, 24.5.92
 27. Höschl C.: Meeting of representatives of Ministry of Health, Czech Republic, with delegates of Italian pharmaceutical society, pharmaceutical chamber, industry and market. Vita Nostra Servis 6/92.
 28. Höschl C.: Jednání zástupců MZČR s představiteli italské farmaceutické společnosti, farmaceutické komory, průmyslu a trhu. Vita Nostra Servis 6/92. (Meeting report).
 29. Höschl C.: Mezinárodní studie schizofrenie (informace o publikaci Psychol.Med., S20, 1992, s.1-97). "International study of schirophrenia". Vita Nostra Servis 6/92.
 30. Höschl C.: Zlo, agrese,... Agresivita v přírodě a ve společnosti. (Referát o knize K.Lorenze "Takzvané zlo"). "On aggression. Report on Lorenz’s book". Vesmír 71, 1992, 5: 249-250.
 31. Höschl C.: Etologie a medicína. Vesmír 71, 1992, 6: 313-315.
 32. Höschl C.: Psychiatric education - discussion. Vita Nostra Revue, 3.LFUK Praha, léto 92, s.54-59.
 33. Höschl C.: Hledání útočiště "Seeking asylum" (překlad recenze J.A.Talbotta). Vita Nostra Revue, 3.LFUK Praha, summer 92, s.66-71.
 34. Höschl C.: Akademický rozměr fakultní nemocnice. Vita Nostra Revue, 3.LFUK Praha, summer 92, s.92-96. (Academic dimension of the hospital)
 35. Rozhovor pro "NOVINY" (18.6.92,s.4): "Lepší je požár nezakládat..." (An interview for newspaper).
 36. Vědec a pedagog. Úterý s osobností. PRÁCE, 21.7.92. "Scientist and teacher"
 37. Höschl C.: Dean´s address: Spiritual Talk II/93. Vita Nostra Revue, 3, 1993, 1: 6-8
 38. Höschl C.: Rozhlas a já. Týdeník Rozhlas, 4/93, s.1. "Radio and me"
 39. Contribution to the inquiry (In Czech) "Je nadbytek lékařů?" Prakt. lék., 73, 1993, 5: 210-214.
 40. Höschl C.: Nemoci a utrpení slavných III. Hudební rozhledy, XLVI, 1993, 7: 336-337. (Diseases and suffering of the famous composers. Musical journal, in Czech)
 41. Höschl C.: Nemoci a utrpení slavných IV. Hudební rozhledy, XLVI, 1993, 8: 336-337. (Diseases and suffering of the famous composers. Musical journal, in Czech)
 42. Höschl C.: Dean's address: Matriculation speech (1993). Vita Nostra Revue,3,1993,3: 2-6.
 43. Höschl C.:On redirected activity and elections (from LN).Vita Nostra Revue,3,1993,3: 25.
 44. Höschl C.: Program statement. Vita Nostra Revue, 3, 1993, 3: 28-33.
 45. Höschl C.: Dean's address (Spiritual speech 6/93). Vita Nostra Revue, 3, 1993, 4: 3-5.
 46. Comment on rector elections at ChUP. Vita Nostra Revue, 3, 1993, 4: 8-9
 47. Höschl C.: ESF/EMRC workshop. Vita Nostra Revue, 3, 1993, 4: 22-24.
 48. Höschl C.: 1. International Congress "Brain, Hormones and Neuropsychopharmacology", Rhodos, 13. - 17. 9. 1993. Vita Nostra Revue, 3, 1993, 4: 39-46.
 49. Interview with Dr. Cyril Höschl [in Russian]. Sinaps, 3;1993:10-13
 50. Soul in the lab. Interview. [Asked by Nadia Petrovic]. Nedělní Lidové noviny [Sunday People's News; LN], 29.5.1993
 51. Höschl C.: O přeskoku a volbách (On redirected activity and elections). Lidové Noviny, 20.10.1993.
 52. Interview in "Magazín - Mladá Fronta Dnes", 2.12.1993, p.30-32.
 53. "To think with long breath". Interview in the journal Zdravotnické noviny, 7/94, p.3-4.
 54. Höschl C.: On perspectives of psychiatry towards millenium. Respekt 10/1994, p.14
 55. Guest of RADIO F1 - prof.Cyril Höschl. Týdeník Rozhlas (Radio Weekly) 13/94, p.20
 56. Höschl C.:"Sabbatical at 3.Med.Fac.of ChUP launched". AULA 94, č. 2, str. 8 - 9.
 57. Professor Höschl's festive address on the occasion of the honorary doctorate of Charles University awar ded to Sir Karl R. Popper in Carolinum on May 25, 1994 (special article). Čas. Lék. čes., 133, 1994, 19: 609-612.
 58. Interview for a medical Journal "Medicína", 1,1994,14:12-13.
 59. Dean's address: Matriculation speech of Prof. Cyril Höschl for a school year 1994/95. Vita Nostra Revue 3-4/94: 5-9.
 60. Sir KARL R. POPPER IN PRAGUE. A speech of prof.Cyril Höschl. Vita Nostra Revue 3-4/94: 95-102.
 61. Höschl C.: Sixties. ALMANACH 1919-1994, Gymnázium F.X.Šaldy Liberec, s.56-57.
 62. Höschl C.: Nemoci a utrpení slavných I. Hudební rozhledy, XLVI, 1993,5: 219 (Diseases and suffering of the famous composers. Musical journal, in Czech).
 63. Anděl M., Höschl C., Provazníková H.: Jak se stane ze studenta medicíny dobrý lékař? Vesmír 72, 199, 5: 264 - 265. (Discussion on university entrance exams, in Czech).
 64. Re-printed in: Čas. Čes. lék. komory (J.Med.Chamber), 2/95, s.15-16.
 65. Re-printed in: CONSENSUS, appendix of LKS (Med.Chamber of stomatol.), 2/95, s.4
 66. Höschl C.: Jak rozeznat klobouk od čepice (How to distinguish hat and cap). LN 34/95 (9.2.95), s.8.
 67. "Transformation of faculty hospitals into faculto-hospitals". Interview with Mr.Gabriel for Lékařské listy, ZdN 8/95, 24.2., s.9.
 68. Höschl C.: London intermezzo. VNS 23/1995, 27.2.95. Re-printed in VNR 1-2/95, s.11-13.
 69. Interview for Lidové noviny daily: Individuální účty s sebou nesou rizika. (There is a risk in individual accounts). LN 113/1995 (16.5.95)
 70. Höschl C.: Numismatic siren. LN 139/95, s.5
 71. M.Komárek: Cyril Höschl. GEN - 3rd Volume, Fischer, Praha, 1995, p.159-167.
 72. Höschl C.: Nature or nurture? LN 223/95, s.16.
 73. Höschl C.: Nobel Prize for physiology and medicine 1995. LN 245/95, s.8
 74. Höschl C.: "Tři světy Karla Poppera". (Three worlds of Karl Popper) Nová přítomnost, I, 1995, 10 (17.10.): 12-14
 75. Höschl C.: Práva bláznů.(Foolish rights). LN 250/95, 25.10.95
 76. Annual Journal Inquiry. Medicína, 2, 1995, 11:3 (6.12.95, s.3)
 77. Danger of modern era: civilizational intervention and psyché. Report from the press conference. T95, 12-95, p.23
 78. Höschl C.: Do not worry of surprising data. Lidové Noviny 14/95 (17.ledna 95), s.8-9.
 79. Höschl C.: Medical training, especially psychiatric one (in Czech) Discussion to the interview of B.Merhaut with Paul Grof in ZdN 45/94. ZdN, 20.1.1995:14
 80. Höschl C.: Ministr v komoře.(The minister in a chamber). LN 23/95 (27.1.95), s.5
 81. Dnes odpovídá Cyril Höschl. (Today answers...). LN 222/95 (22.9.95), p.9
 82. Dnes odpovídá Cyril Höschl (Today answers...). LN, 16.12.95, s.13.
 83. Höschl C.:Zrušit tarify: Ano, ale...(To cancel tariffs: Yes, but...) LN 11/96, s.2
 84. Interview: "Psychiatric Center Prague - 35th anniversary". Bohnice 6, 1996, 4: 6-11.
 85. Höschl C.: "Používal Mozart zlatý řez?" ("Did Mozart use a golden cut?"). Vesmír, 75, 1996, 7:368.
 86. Höschl C.: "Schizofrenie jako vývojová porucha?" ("Schizophrenia as a developmental disorder?"). Vesmír, 75, 1996, 8:452.
 87. "Do mozku ano!" ("Into the brain - yes!") Interview for Magazine T96, vol. XXXXIX, 9/96, p. 20-23.
 88. Radio program commenting the interview: "Studio 2001" (Made on 30.8.). Broadcasted on Radio 9.9.1996, 20:00-21:00 hod.
 89. Interview for Vita Nostra Revue, 1-2/1996, str. 5-8.
 90. Reforma curricula lékařství" ("Reform of medical curriculum), Vita Nostra Revue, 1-2/1996, str. 10-18.
 91. Transcription of a TV discussion on euthanasia (broadcasted on March 29,1995 at 9:30 pm on TV2 in the program "The Bat".Vita Nostra Revue, 1-2/1996, str. 106-120.
 92. The interview for "Svobodné slovo" daily: "Even in the bedlam it is a question of life". Weekend magazine "A word for weekend", Oct. 4, 1996, p. 1.
 93. Höschl C.: "Meditace" ("Meditation") Last word - Lidové noviny, Oct.10,1996, p.. 16.
 94. Höschl C.: "Reward deficiency syndrome". Vesmír, 75, 1996, 9:485-489.
 95. Höschl C.: "The value of information" - Lidové noviny, Oct. 12, 1996, p.
 96. Senate according to Xantypa: a survey of the magazie X., November 1996, page 10-13.
 97. Five substantives of professor Höschl (interview - 650 aniversary of the Charles University). Magazine Xantypa, November 1996, page 88.
 98. Magazine of Lidové noviny daily. "The Proust questionnaire". October 25, 1996. Page 19.
 99. Höschl C.: "Otevřený dopis dr. Palečkové" (An open letter to dr. Palečková). Lidové noviny daily, November 1, 1996, p. 10.
 100. Höschl C.: Interview for Pražské noviny, Nov. 5, 1996, p. 14.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Next  Move up