Abstrakta

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další  Posun dolu


 1. Höschl C., Praško J. Management of depressed patients with sexual dysfunction. WPA Bulletin on Depression World Psychiatry Association. 2004 9(28):11-14.
 2. Horáček J., Beránek M., Kopeček M., Höschl C., Španiel F.: COMT gene polymorphism and brain metabolism (18FDG PET) in schizophrenia. WIIth Biennal Winter Workshop on Schizophrenia, Davos, Switzerland, 7-13 February 2004. In: Schizophrenia Research 2004, p. 55. ISSN 0920-9964. Supported by the grant CNS LN00B122 MŠMT and IGA NF/6033-3/2000 MZ ČR.
 3. Höschl C., Šťastný F.: Buněčné mechanizmy neurodegenerativních změn v diskonekčním modelu schizofrenie. Odborné sympozium "Mortalita a morbidita schizofrenie", 47. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku, 5.-9.1.2005. Psychiatrie, 9, 2005, S1:17.
 4. Höschl C.: Blokáda 5-HT2 receptorů a inhibice reuptake serotoninu – fyziologie, farmakologie a klinické důsledky. Firemní sympozium f. Medicom "SARI – duální mechanizmus antidepresivního účinku". 47. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku, 5.-9.1.2005. Psychiatrie, 9, 2005, S1:54.
 5. Horáček J., Novák T., Kopeček M., Španiel F., Dockery C., Höschl C.: Detection of neural plasticity offered by positron emission tomography (PET). 13th AEP Congress, Munich, Germany, 1-6 April, 2005. European Psychiatry, 20, 2005, Suppl.1: S-07-02.
 6. Höschl C.: Mirtazapin - relevance mechanismu účinku v klinické praxi. Symposium společnosti Zentiva. XII. Česko-Slovenský psychiatrický sjezd, 1.-4.12.2005, Vysoké Tatry, Slovenská rep. Psychiatria pre prax, 6; 2005, S1:29. ISSN 1335-9584.
 7. Höschl C.: Důsledky blokády 5-HT2A receptoru kombinované s inhibicí re-uptake serotoninu. Symposium společnosti Medicom International. XII. Česko-Slovenský psychiatrický sjezd, Vysoké Tatry, 1.-4.12.2005. Psychiatria pre prax, 6; 2005, S1:30. ISSN 1335-9584.
 8. Höschl C.: Nové farmakologické přístupy k léčbě deprese. Symposium Nové poznatky v biologické psychiatrii, 48. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 4.-8.1.2006. Psychiatrie, 10, 2006, S1:38-40.
 9. Bareš M., Kopeček M., Stopková P., Preiss M., Vonásková K., Seifertová D., Höschl C.: Centrum pro léčbu rezistentní deprese Psychiatrického centra Praha: od klinické praxe k výzkumu. Psychiatrie, 10, 2006; S1:56.
 10. Stopková P., Novák T., Růžičková M., Fridrichová H., Höschl C.: Registr pacientů s bipolární afektivní poruchou. Psychiatrie 10, 2006; S1:69.
 11. Španiel F., Tintěra J., Hájek T., Horáček J., Dezortová M., Hájek M., Dockery C., Kožený J., Höschl C.: Language lateralization in monozygotic twin pairs concordant and discordant for schizophrenia. A fMRI pilot study. Schizophrenia research, 81: 151-152, Suppl S Jan 2006.
 12. Höschl C.: Úloha serotoninu a jeho ovlivnění v léčbě schizofrenie. Česko-Slovenské sympozium "Nejnovější poznatky o neurobiologii schizofrenie a současné terapeutické možnosti". 24.-26.2.2006, Lednice na Moravě, str. 6.
 13. Höschl C., Stopková P. Diskrétní a spojité v konceptualizaci psychóz. Sborník přednášek sympozia Academia Medica Pragensis "Pokroky v péči o nejzávažnější duševní onemocnění", III. ročník, Olomouc 29.-30.4.2006, str. 87-107.
 14. Bareš M., Brunovský M., …., Höschl C.: Změny prefrontální aktivity jako prediktor odpovědi na různá antidepresiva u pacientů s rezistentní depresí. Ve: Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P.(eds.): Nemocná duše-nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Sborník abstrakt VI. sjezdu České psychiatrické společnosti. Galén, Praha 2006, str.1-3. ISBN 80-7262-420-2
 15. Höschl C.: Freud a současná medicína. Psychiatria pre prax, 6; 2006, S1:17
 16. Šťastný F., Höschl C. Genes and schizophrenia: past, presence, and future. Sympozium Glutamatergic Neurotransmission and Schizophrenia.International Congress "Molecular Basis of Neurological and Psychiatric Disorders", Slovensko, Martin, 6.-10.9.2006.Sborník abstrakt JLF UKo, Martin, str. 98, 2006.
 17. Šťastný F, Kozmiková-Skuba I, Lisý V, Mareš V, Tejkalová H, Höschl C, Balcar VJ. Emerging role of NMDA receptors in animal models of schizophrenia. Sympozium Glutamatergic Neurotransmission and Schizophrenia. International Congress "Molecular Basis of Neurological and Psychiatric Disorders", Martin, Slovensko, 6.-10.9.2006. Sborník abstrakt JLF UKo Martin, str. 99, 2006.
 18. Höschl C., Motlová L.: Psycho-education in management of schizophrenia. Symposium Add-on therapie in schizophrenia. 19th ECNP Congress, Paris, Francie 16.-20.9.2006. European Neuropsychopharmacology, 16; 2006, S4:165-166.
 19. Horáček J., Španiel F., Novák T., Kopeček M., Mohr P., Höschl C.: Regional brain metabolism (18FDG PET) and polymorphisms for candidate genes in schizophrenia: from SNPs to phenotypes. Symposium New clinical research in schizophrenia. 19th ECNP Congress, Paris, Francie 16.-20.9.2006. European Neuropsychopharmacology, 16; 2006, S4:184.
 20. Höschl C.: Neurobiology of anxiety. Abstrakta VI Congreso mundial de estados depresivos, Mendoza, Argentina, 27.-30.9.2006, str. 34.
 21. Brunovský M., Bareš M., Kopeček M., Stopková P., Novák T., Tišlerová B., Šóš P., Kožený J., Höschl C.: Nové metody EEG analýzy (kordance a EEG tomografie) v časné predikci odpovědi na léčbu antidepresivy. Psychiatrie 11, 2007; S1:21
 22. Höschl C.: Schizophrenia, antipsychotics and metabolic changes. Zbornik predavanj, Schizofrenija VI. Slovinsko, Ljubljana, Březen 2007, str. 9.-16.
 23. Höschl C.: The views of European Psychiatrists represented in the AEP. Presidential forum on European Strategy for Mental Health. Abstract for oral sessions. European Psychiatry, 22, 2007, S1:11.
 24. Höschl C.: Ethics of publication. Presidential symposium on Ethics in psychiaty. Abstract for oral sessions. European Psychiatry, 22, 2007, S1:28.
 25. Praško J., Höschl C.: Using multimedial tools, role playing and videofeedback in the training of case management. Abstract for poster sessions. European psychiatry, 22, 2007 S1:212.
 26. Praško J., Horáček J., Záleský R., Kopeček M., Novák T., Pašková B., Skrdlantová L., Bělohlávek O., Höschl C.: Brain 18FDG pet in panic disorder during the treatment with CBT or antidepressants. Abstract for poster sessions. European psychiatry, 22, 2007 S1:286.
 27. Brunovský M., Horáček J., Bareš M. Kopeček M., Tišlerová B., Šóš P.,Krajča V. Höschl C.: Renaissance of quantitative electroencephalography (QEEG) in psychiatry. Abstract for poster sessions. European psychiatry, 22, 2007 S1:313
 28. Horáček J., Brunovský M., Klírová M., Novák T., Škrdlantová L., Kopeček M., Španiel F., Höschl C.: The effect of low-frequency rTMS on regional brain metabolism (PET) in auditory hallucinations as the background for neuronavigated rTMS. Abstract for poster sessions. European psychiatry, 22, 2007 S1:315.
 29. Höschl C., Horáček J., Kopeček M., Bubeníková-Valešová V. Antipsychotics: Mode of action highlight. Symposium: Antipsychotics: Mode of action highlights. Abstract for oral session. European psychiatry, 22, 2007 S1:5.
 30. Höschl C.: Green Paper and Limits of Psychiatry as a Medical Discipline. Syllabus & Proceedings, American Psychiatric Association 2007 Annual Meeting, p.309-310.
 31. Höschl C.: Freud and contemporary medicine. 42nd Congress of Polish psychiatrists, Szczecin, 14-16 June 2007 (invited plenary lecture). Psychiatria Polska, 61, 2007; 3:58.
 32. Höschl C. Pathways of Integrated Medical Curriculum. Surg Radiol Anat. 2007 Aug;29(6):423
 33. Höschl C.: Trends in schizophrenia research from the European perspective. Workshop: Network research in schizophrenia - a European perspective? 1st European Conference on Schizophrenia Research, 26-28 September 2007, Düsseldorf, Germany. Eur Arch Psych Clin Neurosci, 251; 2007, Suppl. 1:11
 34. Höschl C. Metabolic effects of antipsychotics. Proc. Cambridge/Luton Intl. Conference on Mental Health. Psychiat Danub, 19, 2007; S1:8
 35. Šťastný F, Höschl C. Genetické aspecty dysregulace glutamátergního systému u schizofrenie (Abstract). Alkoholizmus a drogové závislosti 2007;2007(Suppl. 1):15.
 36. Höschl C., Stopková P.: Discrete and continuous approach in the conceptualization of psychoses. Annals of General Psychiatry, 2008, 7(suppl 1):S41
 37. Höschl C., Španiel F. Umění a věda. Plenární přednáška. 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník. Psychiatrie, 12; 2008, S1:11.
 38. Horáček J., Bubeníková-Valešová V., Páleníček T., Kopeček M., Mohr P., Brunovský M., Tišlerová B., Klírová M., Höschl C.: Neurobiologické mechanizmy účinku antipsychotik. Odborné symposium Antipsychotika - Kam kráčí? 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník. Psychiatrie, 12; 2008, S1:14. .
 39. Höschl C. Jiné než monoaminergní mechanizmy účinku antidepresiv. Sympozium Antidepresiva - Kam kráčí? 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník. Psychiatrie, 12; 2008, S1:17.
 40. Höschl C.: Neurobiologie působení anxiolytik. Odborné sympozium "Co přineslo půlstoletí anxiolytik?" 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník. Psychiatrie, 12; 2008, S1:19.
 41. Španiel F., Hrdlička J., Novák T., Motlová L., Höschl C.: ITAREPS: program prevence relapsu psychotického onemocnění - dvouleté sledování. Volná sdělení - nový výzkum: Antipsychotika a schizofrenie a Vývěsková sdělení: Antipsychotika a schizofrenie. 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.2008, Lázně Jeseník. Psychiatrie, 12; 2008, S1:30 a 38.
 42. Kopeček M., Tišlerová B., Šóš P., Novák T., Horáček J., Brunovský M., Krajča V., Höschl C.: Antidepressant potential of cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation related to changes in theta prefrontal cordance. Nový výzkum. 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.08, Lázně Jeseník. Psychiatrie, 12; 2008, S1:32.
 43. Páleníček T., Kutová M., Fujáková M., Brunovský M., Bubeníková-Valešová V., Tišlerová B.,Šóš P., Horáček J., Höschl C. Vliv psychotropních látek na kvantitativní EEG u potkana. Volná sdělení - nový výzkum: Thymoprofylaktika, anxiolytika a psychedelika. 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.08, Lázně Jeseník. Psychiatrie, 12; 2008, S1:34.
 44. Kopeček M., Bareš M., Brunovský M., Novák T., Stopková P., Kožený J., Šóš P, Krajča V., Höschl C.: EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi. Vývěsková sdělení: Antidepresiva a afektivní poruchy. 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.-13.1.08, Lázně Jeseník. Psychiatrie, 12; 2008, S1:41.
 45. Höschl C., Ruiz P., Cacas M., Musalek M., Gaebel W., Vavrušová L. The impact of migration on mental health and mental illness. Symposium: The impact of migration on mental health and mental illness. 1Tth AEP Congress, Nice, 5-9.4.2008. European Psychiatry, 23, 2008, S2:42.
 46. Bubeníková-Valešová V., Votava M., Páleníček T., Horáček J., Höschl C.: Effect of Serotonin-1A receptor on behavioral changes in animal model of schizophrenia-like behavior. Symp.: The role of 5-HT1AR in pathophysiology and treatment of schizophrenia. 16th AEP Congress, Nice, 5-9.4.2008. European Psychiatry, 23, 2008, S2:61.
 47. Horáček J., Španiel F., Brunovský M., Novák T., Tišlerová B., Kopeček M., Mohr P., Höschl C.: The influence of polymorphism for Serotonin 5HT-1A receptor on phenotypic variables in schizophrenia. Symp.: The role of 5-HT1AR in pathophysiology and treatment of schizophrenia. 16th AEP Congress, Nice, 5-9.4.2008. European Psychiatry, 23, 2008, S2:61-62.
 48. Bareš M, Brunovský M, Kopeček M, Novák T, Stopková P, Kožený J, Šóš P, Krajča V, Höschl C: The decrease of prefrontal theta QEEG cordance value predicts response to Venlafaxine treatment in patients with resistant depression. Free Communications, 16th AEP Congress, Nice, 5-9.4.2008. European Psychiatry, 23, 2008, S2:74.
 49. Brunovský M., Tišlerová B., Šóš P., Horáček J., Klírová M., Novák T., Höschl C.: Topographic and tomographic QEEG changes induced by antipsychotic drugs. Symp. Characterization of second generation antipsychotic drugs: The role of electrophysiology. 16th AEP Congress, Nice, 5-9.4.2008. European Psychiatry, 23, 2008, S2:77.
 50. Španiel F., Hrdlička J., Novák T., Motlová L., Höschl C.: ITAREPS: Information technology aided relapse prevention programme in schizophrenia. A two-year mirror design follow up evaluation. Poster Session I: Schizophrenia and Psychosis.16th AEP Congress, Nice, 5-9.4.2008. European Psychiatry, 23, 2008, S2:148.
 51. Praško J., Horáček J., Houbová P., Kosová J., Klaschka J., Pašková B., Prašková H., Seifertová D., Vyskočilová J., Höschl C.: Moclobemide and cognitive behavioral therapy in the treatment of social phobia. Poster Session II: Cognitive Psychotherapy. 16th AEP Congress, Nice, 5-9.4.2008. European Psychiatry, 23, 2008, S2:302.
 52. Brunovský M., Horáček J., Novák T., Mohr P., Tišlerová B., Šóš P., Höschl C.: Ketamin - antagonista NMDA receptorů v modelu schizofrenie II. QEEG studie. In: Raboch J. et al. (eds.) Quo vadis psychiatria? Sborník přednášek a abstrakt VII. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí. Galén, Praha 2008, str. 14-17.
 53. Horáček J., Brunovský M., Novák T., Tintěra J., Ibrahim I., Španiel F., Mohr P., Höschl C.: Ketamin - antagonista NMDA receptorů v modelu schizofrenie I: fMRI studie. In: Raboch J. et al. (eds.) Quo vadis psychiatria? Sborník přednášek a abstrakt VII. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí. Galén, Praha 2008, str. 45-46. ISBN 978-80-7262-567-3
 54. Horáček J., Španiel F., Seifertová D., Brunovský M., Mohr P., Höschl C.: Antagonisté NMDA receptorů v terapii deprese. In: Raboch J. et al. (eds.) Quo vadis psychiatria? Sborník přednášek a abstrakt VII. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí. Galén, Praha 2008, str. 50-51. ISBN 978-80-7262-567-3
 55. Páleníček T., Brunovský M., Horáček J., Kutová M., Fujáková M., Bubeníková-Valešová V., Höschl C.: EEG koherence v gama pásmu v animálních modelech psychóz. In: Raboch J. et al. (eds.) Quo vadis psychiatria? Sborník přednášek a abstrakt VII. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí. Galén, Praha 2008, str. 136-137. ISBN 978-80-7262-567-3
 56. Horáček J, Brunovský M, Tišlerová B, Novák T, Tintěra J, Ibrahim I, Španiel F, Mohr P, Höschl C. Vliv ketaminu na změnu aktivity mozku detekovanou pomocí farmako-magnetické rezonance v modelu schizofrenie. In: Raboch J. et al.(eds.) Quo vadis psychiatria? Sborník přednášek a abstrakt VII. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí. Galén, Praha 2008, str.47-49.
 57. Höschl C, Perugi G, Akdeniz F, Vasquez GH, Milev R.V. Specific Issues in patients with bipolar disorder. XIV. World Congress of psychiatry, 20-25, September, 2008, Prague, Czech Republic. Česká a Slovenská Psychiatrie, 104; 2008, S2:374.
 58. Höschl C.: Discrete and continuous approach in the conceptualization of psychoses. XIV. World Congress of psychiatry, 20-25, September, 2008, Prague, Czech Republic. Česká a Slovenská Psychiatrie, 104; 2008, S2:375.
 59. Kopeček M, Bareš M, Brunovský M, Novák T, Stopková P, Šóš P, Kožený J, Krajča V, Höschl C. EEG cordance as a predictor of response to antidepressive medication - pooled analyses. XIV. World Congress of psychiatry, 20-25, September, 2008, Prague, Czech Republic. Česká a Slovenská Psychiatrie, 104; 2008, S2:1193.
 60. Španiel F, Kožený J, Hrdlička J, Motlová L, Novák T, Höschl C. ITAREPS: A new tool for relapse prevention in schizoprenia. XIV. World Congress of psychiatry, 20-25, September, 2008, Prague, Czech Republic. Česká a Slovenská Psychiatrie, 104; 2008, S2:1295.
 61. Höschl C, Praško J. Using multimedial tools, role playing and video feedback in the training of case management. XIV. World Congress of psychiatry, 20-25, September, 2008, Prague, Czech Republic. Česká a Slovenská Psychiatrie, 104; 2008, S2:1443.
 62. Höschl C., Stopková P. Discrete and continuous approaches in the conceptualization of schizophrenia and bipolar disorder. Abstract book, Psychiatric comorbidity: Implications for diagnosis and treatment, and 11th Central European Neuropsychopharmacological Symposium, Belgrade, Serbia, 19-22 October 2008, p.9-12.
 63. Höschl C.: European Psychiatry - Needs, Challenges and Structures - EPA perspective. DGPPN Kongress 2008 (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheikunde), 26.-29 Nov., 2008, Berlin, Germany, abstrakta, str. 49.
 64. Höschl C.: Umění a (neuro)věda. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71,2008; 104 S3: S84.
 65. Horáček J, Brunovský M, Tišlerová B, Novák T, Tintěra J, Ibrahim I, Höschl C. Experimentální katatonie a její prožívání. Psychiatrie 13, 2009; S1:14
 66. Horáček J, Brunovský M, Novák T, Tintěra J, Ibrahim I, Španiel F, Klírová M, Tišlerová B, Höschl C. Antagonismus NMDA receptorů v modelování schizofrenie: studie fMRI u zdravých dobrovolníků. Psychiatrie 13, 2009; S1:33
 67. Höschl C.: Leadership in a changing Europe. European Psychiatry, abstracts on CD-ROM, 17th European Congress of Psychiatry, January 24-28, 2009, Lisbon, Portugal.
 68. M. Bares, M. Brunovsky, T. Novak, M. Kopecek, P. Stopkova, P. Sos, C. Höschl:PREDICTION OF RESPONSE TO BUPROPION TREATMENT - THE EARLY CHANGE OF PREFRONTAL QEEG CORDANCE. OPEN LABEL STUDY. European Psychiatry, abstracts on CD-ROM, 17th European Congress of Psychiatry, January 24-28, 2009, Lisbon, Portugal.
 69. Brunovsky M, Horacek J, Bares M, Novak T, Tislerova B, Sos P, Krajca V, Höschl C: Influence of Subanesthetic Dose of Ketamine on Theta Cordance in Healthy Volunteers: Implications for Antidepressant Effect. European Psychiatry, abstracts on CD-ROM, 17th European Congress of Psychiatry, January 24-28, 2009, Lisbon, Portugal.
 70. C. Höschl, P. Stopková: EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF BIPOLAR DISORDER AND SCHIZOPHRENIA IN THE CONCEPTUALIZATION OF THE DISEASE SPECTRUM. European Psychiatry, abstracts on CD-ROM, 17th European Congress of Psychiatry, January 24-28, 2009, Lisbon, Portugal
 71. Höschl C, Hájek T. Morfologie deprese. Psychiatrie, 13; 2009, S2:44.
 72. Kopeček M, Brunovský M, Bareš M, Kožený J, Novák T, Stopková P, Šóš P, Krajča V, Höschl C. Můžeme predikovat efekt rTMS podle prefrontální EEG kordance? Psychiatrie 13, 2009; S2:53-54
 73. Bubeníková-Valešová V, Horáček J, Páleniček T, Valeš K, Höschl C. Improving cognitive function in animal models of schizophrenia: Focus on serotonin receptors. 9th World Congress of Biological Psychiatry, Paris 28 June-2 July, 2009. Abstracs, p.45.
 74. Höschl C.: Ensuring data quality in multi-national clinical trials. The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology19, 2009; Suppl.3:S717.
 75. Novak T, Hajek T, Kopecek M, Gunde E, Alda M, Hoschl C. Subgenual cingulate volumes in offspring of bipolar parents. The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology 19, 2009; Suppl.3:S 319.
 76. Bares M, Kopecek M, Novak T, Stopkova P, Sos P, Kozeny J, Brunovsky M, Höschl C: Right-sided, 1-Hz repetitive TMS compared with venlafaxine extended release in the treatment of resistant depression: a double-blind study. European Neuropsychopharmacology 19, 2009; Suppl.3:S 365
 77. Höschl C.: Prediction of a treatment response to antidepressants. Book of abstracts, SiNAPSA Neuroscience Conference‘09, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Slovenia, 26-29 Sept. 2009.
 78. Höschl C., Španiel F.: Art and neuroscience: On evolutionary meaning of art and its neurobiological relevance. Abstracts, 3rd World Congress on Controversies in Neurology. Prague, Czech Republic, October 8-11, 2009: A17-18.
 79. Höschl C. Recommended guidance beyond guidelines. Abstracts of 1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & EPA conference on Treatment Guidance. Thessaloniki, Greece,19-22 November 2009, p.61
 80. Bareš M., Novák T., Kopeček M., Šóš P., Stopková P., Brunovský m., Kožený J., Höschl C.: Pravostranná, nízkofrekvenční (1Hz) repetitivní transkraniální magentická stimulace (rTMS) v léčbě rezistentní deprese v porovnání s venlafaxinem ER. Výsledky dvojitě slepé, randomizované studie. Psychiatrie, 13, 2009, Suppl 2.58.
 81. Brunovský M, Bareš M, Novák T, Kopeček M, Horáček J, Krajča V, Höschl C. The reduction of prefrontal QEEG Theta cordance as a predictor of treatment response in patients with resistant major depression: a pooled analysis of single-center studies with Bupropion, Venlafaxine and rTMS. Clinical EEG and Neurosicence, 40, 2009; 4:308.
 82. Brunovský M., Horáček J., Bareš M., Novák T., Tišlerová B., Šóš P., Krajča V., Höschl C.: Influence of subanaesthetic dose of ketamine on theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. European Psychiatry, 24; 2009, Suppl 1:550.
 83. Brunovský M, Kopeček M, Bareš M, Kožený J, Novák T, Stopková P, Šóš P, Krajča V, Höschl C. QEEG prediction of response to rTMS and/or venlafaxine in patients with depressive disorder. A double-blind, single-centre, randomized study. 9th World congress of Biological Psychiatry, Paris 28 June-2 July, 2009. Abstracts: 226-227
 84. Kopeček M, Brunovský M, Bareš M, Kožený J, Novák T, Stopková P, Šóš P, Krajča V, Höschl C: QEEG prediction of Response to rTMS and/or Venlafaxine in patients with depressive disorder. A Double-blind, single-centre, randomized study. Biological Psychiatry 65; 2009:222.
 85. Novák T., Hájek T., Kopeček M., Gunde E., Alda M., Höschl C. Objemy subgenuálního cingula u potomků rodičů s bipolární poruchou. Psychiatrie, 13; 2009, Suppl. 2:58-59.
 86. Horáček J, Brunovský M, Novák T, Tintěra J, Ibrahim I, Španiel F, Klírová M, Tišlerová B, Bubeníková-Valšová V, Minárik M, Páleníček T, Höschl C. The influence of polymorphism for 5HT1A receptor on functional and morphological phenotype in schizophrenia: VBM, FMRI and PET study. Psychiatrie 14, 2010; S1:12
 87. Höschl C. Predikce terapeutického účinku: blýskání na lepší časy? Psychiatrie 14, 2010; S1:18-19
 88. Brunovský M, Bareš M, Novák T, Kopeček M, Stopková P, Krajča V, Šóš P, Höschl C. Historie nenápadného objevu (o kordanci a predikci). Psychiatrie 14, 2010; S1:19
 89. Bareš M, Brunovský M, Novák T, Kopeček M, Stopková P, Krajča V, Šóš P, Höschl C. QEEG kordance jako nástroj predikce odpovědi na antidepresiva u pacientů s rezistentní depresí. Psychiatrie 14, 2010; S1:19-20
 90. Horáček J, Brunovský M, Novák T, Tintěra J, Ibrahim I, Španiel F, Klírová M, Tišlerová B, Höschl C. Akutní podání ketaminu v humánním modelu schizofrenie. Psychiatrie 14, 2010; S1:20
 91. Horáček J, Tintěra J, Ibrahim I, Holec M, Verébová K, Kopřivová J, Brunovský M, Novák T, Klírová M, Tišlerová B, Höschl C. Použití fMRI v hodnocení zpracování emočních stimulů. Psychiatrie 14, 2010; S1:28
 92. Novák T, Hájek T, Kopeček M, Horáček J, Höschl C. Morfometrie založená na voxelech u postižených a nepostižených potomků rodičů s bipolární afektivní poruchou. Psychiatrie 14, 2010; S1:39
 93. Höschl C.: Teaching Medical Students Psychiatry in Central Europe. Symposium "Training Undergraduates in Psychiatry in the twenty first century" (28th Feb). 18th EPA Congress of Psychiatry, abstracts on CD-Rom. Eur Psychiatry, 25, 2010; (S1)
 94. Höschl C.: Recent Developments in the Treatment of Schizophrenia. Update on lecture, 18th EPA Congress of Psychiatry, abstracts on CD-Rom. Eur Psychiatry, 25, 2010; (S1)
 95. Volavka J, Mohr P, Höschl C.: Brýle mámeni: Kritický rozbor dvou publikací. Abstrakt workshopu. In: Raboch J. et al. (eds.): Duševní poruchy a kvalita péče. Sborník VIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 10-13. června 2010.
 96. Novák T, Kopecek M, Horacek J, Hajek T, Hoschl C. Voxel-based morphometry in affected and unaffected offspring of bipolar parents. 23rd ECNP Congress, 28.8.-1.9.2010, Amsterdam, Holandsko. European Neuropsychopharmacology, 20; 2010, Suppl 3:S303.
 97. Brunovsky M, Bares M, Novak T, Kopecek M, Sos P, Krajca V, Höschl C. the change of prefrontal QEEG cordance as a predictor of response to antidepressant treatment. Abstracts, 16th Biennial IPEG Congress, 7-10 Oct 2010, Prague, Czech Republic
 98. Kopřivová J, Congedo M, Horáček J, Praško J, Raszka M, Brunovský M, Tišlerová B, Höschl C. EEG source analysis in obsessive-compulsive disorder. Abstracts, 16th Biennial IPEG Congress, 7-10 Oct 2010, Prague, Czech Republic
 99. Horacek J, Brunovsky M, Tislerova B, Novak T, Spaniel F, Tintera J, Dezortova M, Höschl C. The ins and outs of ketamine model of schizophrenia QEEG and fMRI study in healthy volunteers. Abstracts, 16th Biennial IPEG Congress, 7-10 Oct 2010, Prague, Czech Republic
 100. Brunovsky M, Bares M, Kopecek M, Novak T, Stopkova P, Sos P, Hoschl C.Early prediction of therapeutic response by prefrontal QEEG cordance in patients with treatment-resistant depression. A pooled analysis. Int J Neuropsychopharmacol 13, 2010;S1:144

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další  Posun nahoru