Abstrakta

1 | 2 | 3 | 4 | Další  Posun dolu


 1. Kabeš J., Höschl C., Sikora J.: Současné otázky biologické psychiatrie. Sborník II. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary, 16.-19.9.1985, s.7-13.
 2. Höschl C., Karásková E., Kožený J.: Dexametazonový supresní test - diskriminační analýza. Sborník II. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary, 16.-19.9.1985, s. 29-32.
 3. Höschl C., Blahoš J., Kabeš J.: The use of calcium channel blockers in psychiatry. In: Shagass Ch. et al.(eds.): Biological Psychiatry 1985. Elsevier. New York- Amsterdam- London, 1986.
 4. Höschl C., Kožený J., Roth Z.: Multidimensional statistics in evaluation of main neuroendocrinological tests in psychiatry. 12. Psychiatrisches Donau-Symposium, Sombor, Yugoslavia, 11.-13. September, 1986
 5. Höschl C., Kožený J., Smolík O., Barešová D., Vacková J., Hessler M.: Kontrolované, dvojitě-slepé klinické zkoušení verapamilu u depresívních poruch. Sborník prací III. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary, 1987, s.103-113.
 6. Praško J., Seifertová D., Prašková H., Filip V., Höschl C., Karen P.: The effects of light therapy in major depression. VIII. World Psychiatric Congress, Athens, Greece, 12.-19.10.1989, abstr No. 1221.
 7. David I., Albrecht V., Filip V., Höschl C., Paluš M.: The effect of single dose of levoprotiline and maprotiline on the C-EEG: repeated measures during 24 hours. 6th International Pharmaco-EEG Group Symposium, Göteborg, June 26-30, 1990 (Abstracts).
 8. David I., Albrecht V., Höschl C., Paluš M., Filip V.: The dose-response C-EEG study of verapamil. 6th International Pharmaco-EEG Group Symposium, Göteborg, June 26-30, 1990 (Abstracts).
 9. David I., Albrecht V., Filip V., Höschl C., Paluš M.: The C-EEG as a predictor of levoprotiline and maprotiline therapeutic efficacy. 6th International Pharmaco-EEG Group Symposium, Göteborg, June 26-30, 1990 (Abstracts).
 10. David I., Albrecht V., Paluš M., Filip V., Höschl C., Dvořák I., Seifertová D.: C-EEG brain imaging after maprotiline or levoprotiline administration in major depressive episode. Int. symp. Mathematical approaches to brain functioning diagnostics, Praha, Sept. 3-7, 1990, abstr.p.22.
 11. Filip V., Höschl C., Kolomazník M., Fojtíková I., Seifertová D., Praško P., Karen P. Wendt G.: Comparative clinical trial of levoprotiline and maprotiline. 17th C.I.N.P. Congress, Kyoto, Sept. 10-14,1990, Abstr. O-11-9-1, p.42.
 12. Höschl C., Filip V., Albrecht V., David I., Šváb L., Michek J., Paluš M., Komzák M., Bornová L.: Time course of physiological changes (EEG, voice frequency) following sin gle dose administration of levoprotiline and maproti line. 17th C.I.N.P. Congress, Kyoto, Sept. 10-14,1990, Abstr. P-11-3-20, p.85
 13. Höschl C., Vacková J., Janda B.: Mood stabilizing effect of verapamil. 17th C.I.N.P. Congress, Kyoto, Sept. 10-14,1990, Abstr. P-11-4-15, p.95
 14. Höschl C., Filip V., Albrecht V., David I ., Šváb L., Michek J., Paluš M., Komzák M., Bornová L.: Time course of physiological changes (EEG, voice frequency) following single dose administration of levoprotiline and maproti line. Bratisl.Lek.Listy, 92, 1991, in press.
 15. Höschl C., Filip V., David I., Seifertová D., Bornová L., Karen P.: Contrast Between EEG and Clinical Effects of Levoprotiline. Biol.Psychiat. (Suppl.), 29, 1991, 11S, p.634S.
 16. David I., Albrecht V., Paluš M., Filip V., Höschl C., Seifertová D., Dvořák I., Prašková H.: C-EEG brain imaging after maprotiline or levoprotiline administration in major depressive epizode. Electroenceph. Clin. Neurophysiol., 78, 1991:22P.
 17. Sartorius N., Höschl C.: Biological Psychiatry in Eastern and Central Europe and in China. Abs. No. 102 Neuropsychopharmacology, 9, 1993, No.2S: 48S.
 18. Höschl C.: Prediction in Psychopharmacology. Abs. No. 105, Neuropsychopharmacology, 9, 1993, No.2S: 49S.
 19. Libiger J., Höschl C.: Psychiatry in Czech Republic. Abs. No. 107, Neuropsychopharmacology, 9, 1993, No.2S: 49-50S.
 20. Höschl C.: Calcium Channel Blockers in Psychiatric Disorders (Abstract). In: A bilateral exchange: The American Psychiatric Association and The Czechoslovak Psychiatric Association, Praha, April 1-3, 1992. Psychiatrické Centrum Praha, 1993, s.66.
 21. Höschl C.: Psychiatric Education. In: A bilateral exchange: The American Psychiatric Association and The Czechoslovak Psychiatric Association, Praha, April 1-3, 1992. Psychiatrické Centrum Praha, 1993, s.198-204.
 22. Mazura I., Petráková A., Kapras J., Höschl C., Mottl, H.: "Linkage studies in neurofibromatosis von Recklinghausen, type 1 patients in Czech Republic". Genetics in medicine. Prague, Ass. of Czech Med. Soc. J. E. Purkyne, 1993. Abstracts, 1993, s. 43.
 23. Höschl C., Valenta J., Barták K., Bilder J., Neoral L., Lom P.: "Jakým způsobem bude fakulta regulovat přijímání studentů do prvního ročníku? (Anketa: Je lékařů nadbytek?)". Prakt. Lék., 73, 1993, 5, s. 211-214.
 24. Höschl C.: Psychiatric training in Central and Eastern Europe. Eur.Psychiatry, 9, suppl.1, 1994, 9s.
 25. HÖSCHL C. (1994) CHALLENGES IN DEVELOPING MODELS FOR PSYCHIATRIC EDUCATION IN EASTERN EUROPE. Past, Present and Future of Psychiatry: pp. 1170-1173. doi: 10.1142/9789814440912_0255
 26. Řípová D., Němcová V., Strunecká A., Mohr P., Höschl C.: Effect of chlorpromazine in vitro on phosphoinositide signalling pathways in untreated schizophrenics and in control healthy subjects. Proceedings of the Workshop on Critical Issues in the Treatment of Schizophrenia. Florence-Italy, 10.-12.3.95, p.114-115.
 27. Řípová D., Němcová V., Strunecká A., Mohr P., Höschl C.: Effect od chlorpromazine in vitro on phosphoinositide signalling pathways in untreated schizophrenics and in control healthy subjects. In: Proceedings from the Workshop on Critical Issues in the Treatment on Schizophrenia. Florence 1995, s.114-115.
 28. Řípová D., Němcová V., Mohr P., Strunecká A., Höschl C.: Postreceptorové signální systémy u schizofrenie. Sborník 37. Psychofarmakologické konference, Lázně Jeseník, 3-7.1.95, s.83.
 29. Řípová D, Němcová V., Strunecká A., Mohr P., Höschl C.: Phosphoinositides inositol 1,4,5-triphosphate and cytosolic calcium level in resting platelets of schizophrenic patients (Proceeding of the Czech and Slovak Physiological Societies, Praha, February 8-10, 1995). Physiol. Res., 44, 1995, 4, s. 1P.
 30. Řípová D., Němcová V., Strunecká A., Höschl C.: Inositol-Lipid Signalling System in Blood Platelets of Schizophrenic Patients. Europ. Neuropsychopharmacol., 6, 1996, Suppl. 3: 173.
 31. Řípová D., Němcová V., Höschl C.: Effects of Postmortem Interval on Phospholipid and Fatty Acid Composition in the Rat Brain. Europ. Neuropsychopharmacol., 6, 1996, Suppl. 3:192.
 32. Řípová D., Němcová V., Höschl C., Strunecká A. : Disturbance in Calcium Homeostasis in Platelets of Schizophrenic Patients. Second conference of the Czech neuroscience society, Praha, Oct. 20-22, 1996 (abstrakt).
 33. Řípová D., Němcová V., Höschl C., Fales E., Majer E., Strunecká A.: "Preliminary study of lipid composition in different regions of the brain in Alzheimer´s disease". OHOLO 41st Conference "Progress in Alzheimer´s and Parkinson´s Diseases", Eilat, Israel, May 18-23, 1997: 8 (Book of abstracts).
 34. Höschl C., Kožený J.: "Predictors of Medical Students Academic Performance". Eur. Psychiatry, 12, 1997, suppl. 2:160.
 35. Řípová D., Němcová V., Höschl C., Fales E., Majer E., Sikora J.: Phospholipid and fatty acid composition of different brain regions in patients with Alzheimer´s disease and multi-infarct dementia. Europ. Neuropsychopharmacology, 7 (suppl. 2), 1997:S 249.
 36. Anděl M., Höschl C., Horák J., Rokyta R., Svoboda B., Rychterová V.: Zásadní reforma curricula na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 1. celostátní konference o lékařském vzdělávání 2.-5. 10. 1997 na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
 37. Höschl C.: Neurotropic Effects of Hormones. In: Psychopharmacology for XXIst Century. Abstracts of the 40th Neuropsychopharmacological Conference. Jeseník, Czech Republic. January 4-8, 1998. Praha, Galén 1998, p.63-64.
 38. Höschl C.: Hormony a léčba deprese. Sborník abstrakt II. sjezdu České psychiatrické společnosti, Galén, Praha 1998, str. 31.
 39. Höschl C., Klein Z.: Etologie deprese. Sborník abstrakt II. sjezdu České psychiatrické společnosti, Galén, Praha 1998, str. 32.
 40. Höschl C.: Teorie deprese. Sborník abstrakt II. sjezdu České psychiatrické společnosti, Galén, Praha 1998, str. 33.
 41. Höschl C., Kožený J.: Verapamil in depression: a controlled, double-blind study. Psychopharmacology, 96, 1998 (Suppl.): 212 (abs.No.26.33.12).
 42. "How to write, process and assess the grant application for tha IGA MZ" (results of IGA Ministry of Health and EMRC collaboration). Sborník EMRC/IGA 24.3.1998.
 43. Höschl C., Kožený J.: Predicting medical student's academic performance. Abstrakta konference AMEE na téma: "Current Issues in Medical Education", Praha, 30.8.-2.9.1998, abst. No 3G6:33.
 44. Höschl C.: Structure of the new medical curriculum. Abstrakta konference AMEE na téma: "Current Issues in Medical Education", Praha, 30.8.-2.9.1998, abst. No 6B4:42.
 45. Horák J., Höschl C.: Transition from the classical curriculum to the problem-oriented learning. Abstrakta konference AMEE na téma: "Current Issues in Medical Education", Praha, 30.8.-2.9.1998, abst. No 2E3:12.
 46. Höschl C.: Současné trendy v psychiatrii. Abstrakta sympozia "Nové trendy v biologické psychiatrii", Konference biologické psychiatrie, Hotel Bellevue, Poděbrady, 1.-3.10.1998.
 47. Höschl C.: "Abuse of psychiatry: experience for future". Current Opinion in psychiatry, 12, 1999, S1:256-257.
 48. Höschl C.: Stres a deprese: Sborník Celostátního kongresu gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. 1999, str. 34-35. ISBN 80-238-4740-6.
 49. Höschl C.: Is there a causality in history? The Philosophers Index, 33, 1999, 4:182.
 50. Höschl C.: Depression and pain. 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference Jeseník, 5.-9.1.1999. Abstrakta, ČNPS a Galén, Praha 1999, s. 32-33.
 51. Höschl C.: Depression and stress. 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference Jeseník, 5.-9.1.1999. Abstrakta, ČNPS a Galén, Praha 1999, s. 34-35.
 52. Horáček J., Kuzmiaková M., Höschl C., Bahbouch R.: Vztah mezi centrální aktivitou, serotoninem a senzitivitou k inzulinu u zdravých dobrovolníků. 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference Jeseník, 5.-9.1.1999. Abstrakta, ČNPS a Galén, Praha 1999, s. 30.
 53. Höschl C., Horáček J., Kuzmiaková M.: Serotonergic Activity and Insulin Sensitivity. New Research, American Psychiatric Association Annual Meeting, Washington DC, 15.-20.5.1999, abstrakt NR 348, str. 161-162.
 54. Höschl C., Anděl M., Horák J.: An integrated medical curriculum. Association for Medical Education in Europe conference 1999, Linköping, Švédsko, 29.8. - 1.9.1999, abstrakt 6A2:49.
 55. Höschl C., Horáček J., Kuzmiaková M., Bahbouh R., Anděl M.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Sborník 3. konference České společnosti neurověd, Praha, 14. - 15. 11. 1999, str. 51.
 56. Höschl C., Horáček J., Kuzmiaková M., Bahbouh R.: The different regulation of insulin sensitivity in depressed and non-depressed subjects. Abstracts of 38th Annual Meeting of American College of Neuropsychopharmacology, str. 165. 12. - 16. prosince 1999, Acapulco, Mexiko.
 57. Höschl C.: Prediction in psychiatry: An overview. Neuropsychopharmacology 2000, Vol. 23, No. S2, str. 87
 58. Höschl C.: Psychiatry: subspecialisation and relationship with other disciplines. Eur. Psychiatry, 15, 2000, S2:214.
 59. Höschl C.: Mechanismus účinku lithia. Sborník abstrakt 42. Česko-Slovenské psychofarmakologické konference, Jeseník, 4. – 8. ledna 2000, s. 54. ISBN 80-86257-09-6.
 60. Höschl C.: Mirtazapin a spánek. Sborník abstrakt 42. Česko-Slovenské psychofarmakologické konference, Jeseník, 4. – 8. ledna 2000, s. 55. ISBN 80-86257-09-6.
 61. Höschl C.: Životní cyklus a deprese. In: Raboch J., Zrzavecká I, Uhrová T. (Eds.): Psychiatrie pro XXI. století. Sborník příspěvků ze III. sjezdu České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 15.-18.6.2000, str. 43. ISBN 80-86257-18-5.
 62. Höschl C.: Vztah deprese k mortalitě ve vyšším věku. In: Raboch J., Zrzavecká I, Uhrová T. (Eds.): Psychiatrie pro XXI. století. Sborník příspěvků ze III. sjezdu České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 15.-18.6.2000, str. 44-45. ISBN 80-86257-18-5.
 63. Höschl C.: Alternativní postupy v léčbě deprese. In: Raboch J., Zrzavecká I, Uhrová T. (Eds.): Psychiatrie pro XXI. století. Sborník příspěvků ze III. sjezdu České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 15.-18.6.2000, str. 46-47. ISBN 80-86257-18-5.
 64. Höschl C.: Znamenají nová antidepresiva pokrok? In: Raboch J., Zrzavecká I, Uhrová T. (Eds.): Psychiatrie pro XXI. století. Sborník příspěvků ze III. sjezdu České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 15.-18.6.2000, str. 48. ISBN 80-86257-18-5.
 65. Höschl C.: The theory of depression. Abstract, IV Congreso Mundial de Estados Depresivos & Simposio International de Violencia e Conducta Agresiva. Mendoza, Argentina, 13. – 16 de Setiembre del 2000, str. 14. – 15.
 66. Höschl C.: Etiopatogeneze schizofrenie. Psychiatrie 5, 2001, S1:15.
 67. Höschl C.: Lithium a suicidalita. Psychiatrie 5, 2001, S1:15.
 68. Höschl C.: Special subtypes of bipolar disorder: mixed state and rapid cycling. Abstracts: Expert Review of Bipolar Disorders, Prague, 27-29 March 2001.
 69. Höschl C.: Mechanismy buněčné smrti. Psychiatrie 6, 2002, S1:17.
 70. Höschl C.: Dysthymie - cíl specifické terapeutické intervence? Psychiatrie 6, 2002, S1: 17-18.
 71. Höschl C.: Schizofrenie jako porucha zpracování informací. Psychiatrie 6, 2002, S1:18.
 72. Höschl C.: Special subtypes of bipolar disorder: treatment approaches (abstrakt). Journal of affective Disorders, 68; 2002, 1:117-118.
 73. Höschl C.: Neurovědy – základ klinického výzkumu. Psychiatrie, 6, 2002, S3:12-14.
 74. Hájek T., Kopeček M., Höschl C., Charvát F.: Neurodegenerativní působení kortikoidů? In: Raboch J. et al.: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Sborník přednášek a abstrakt IV. sjezdu České psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 13.16.6.2002, Galén, Praha 2002, s. 43. ISBN 80-7262-162-9 (IGA NF 6489-3).
 75. Höschl C.: Neurovědy – inspirace klinického výzkumu. In.: Raboch J. et al.: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Sborník přednášek a abstrakt IV. sjezdu České psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 13.16.6.2002, Galén, Praha 2002, s. 69. ISBN 80-7262-162-9 (LN00B122 a IZ NIV 5/1999:023752 MZd ČR).
 76. Höschl C., Dragomirecká E. Mental Health in the Czech Republic: Period of Transition. XIIth World Congress of Psychiary, 24.-29.8.2002, Yokohama, Japonsko. Abs. S-82-3.
 77. Höschl C.: Schizophrenia: Disease of Disconnection. XIIth World Congress of Psychiary, 24.-29.8.2002, Yokohama, Japonsko. Abs. S-99-4.
 78. Cox J., Hohagen F., Höschl C., Tasman A., Andreasen N.: WPA Teaching & Learning about Schizophrenia Program. XIIth World Congress of Psychiary, 24.-29.8.2002, Yokohama, Japonsko. Abs. S-99.
 79. Hájek T., Höschl C.: Léčba modlitbou: příspěvek k metodice klinických studií. Psychiatrie, 7, 2003, S1:18.
 80. Horáček J., Kopeček M., Bělohlávek O., Španiel F., Hájek T., Höschl C., Mohr P., Preiss M., Škrdlantová L.: Souvislost mezi polymorfismem pro gen COMT a metabolismem mozku u schizofrenie. Psychiatrie, 7, 2003, S1:21. (práce vznikla za podpory projektu CNS LN00B122 MŠMT a grantu IGA MZČR NF/6033-3).
 81. Horáček J., Škrdlantová L., Praško J., Pašková B., Kopeček M., Höschl C., Španiel F., Hájek T., Bělohlávek O.: Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) – ovlivnění metabolizmu mozku. Psychiatrie 7, 2003, S1:22 (práce vznikla za podpory projektu CNS LN00B122 MŠMT a grantu IGA MZČR NF/6033-3).
 82. Horáček J., Brunovský M., Kopeček M., Matoušek M., Mohr P., Höschl C., Škrdlantová L.: Synaptická konektivita u schizofrenie ve vztahu k symptomatologii a regionálnímu metabolizmu mozku (18FDG PET). Psychiatrie 7, 2003, S1:22 (práce vznikla za podpory projektu CNS LN00B122 MŠMT a grantu IGA MZČR NF/6033-3).
 83. Höschl C.: Východiska, důvody a cíle reformy curricula na 3.LF UK. Sborník abstrakt ke konferenci o reformě studia medicíny na 3.LF UK, Praha, 3.LF UK, 16.1.2003, str. 5.
 84. Höschl C.: Struktura první verze nového curricula 3.LF UK. Sborník abstrakt ke konferenci o reformě studia medicíny na 3.LF UK, Praha, 3.LF UK, 16.1.2003, str. 6.
 85. Höschl C., Kožený J.: Publikační výstupy ve vztahu k novému curriculu. Sborník abstrakt ke konferenci o reformě studia medicíny na 3.LF UK, Praha, 3.LF UK, 16.1.2003, str. 21.
 86. Höschl C.: Mechanizmy buněčné smrti a možnosti jejich terapeutického ovlivnění. Neurologie pro praxi, 4, 2003, 2 (Suppl):19-21. (Supplementurm XVII. České a Slovenské dny mladých neurologů, 8.-10.5.2003, Hradec Nad Moravicí).
 87. Horáček J., Škrdlantová L., Pašková B., Praško JP, Kopeček M., Höschl C., Bělohlávek O.: Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) – Influence on the Brain Metabolism. 29th Goettingen Neurobiology Conference, Göttingen, SRN, 12-15 června 2003.
 88. Hájek T., Pašková B., Janovská D., Bahbouh R., Hájek P., Libiger J., Höschl C., Alda M. Is there an association between borrelia burgdorferi infection and psychiatric morbidity? World Psychiatry, S1, Vol. 2, June 2003, str. 12-13. World Pschiatric Association International Thematic Conference "Diagnosis in Psychiatry: integrating the sciences", Vienna, Austria, 19.-22.6.2003.
 89. Horáček J., Kopeček M., Höschl C., Beránek M., Bělohlávek O. COMT genotype and brain metabolism (PET) in schizophrenia with respect to cognitive functions: Diagnostic implications. World Psychiatry, S1, Vol. 2, June 2003, str. 13. World Psychiatric Association International Thematic Conference "Diagnosis in Psychiatry: integrating the sciences", Vienna, Austria, 19.-22.6.2003.
 90. Horáček J., Höschl C.: Neurobiological Correlates of Normal and Altered Consciousness. Book of Abstracts, Conference "Towards a Science of Consciousness 2003 (Between Phenomenology and Neuroscience)". Praha, Česká republika, 6.-10.7.2003.
 91. Horák J., Höschl C., Anděl M. Transition from a classical curriculum to the problem-oriented learning: lessons from the first seven years. Konference AMSE, Praha, 3.LF UK, 4.-7.9.2003.
 92. Höschl C.: Antidepressant treatment modalities in light of pathophysiology of depression. Abstracts of 5th World Congress of Depressive disorders, mendoza, Argentina, 25-27.9.2003:10-11.
 93. Höschl C., Horáček J.: Frontal cortex disconnection: mode of action of novel antipsychotics in animal model. Abstracts of 5th World Congress of Depressive Disorders, Mendoza, Argentina, 25-27.9.2003:10.
 94. Šťastný F., Tejkalová H. Skuba I., Bubeníková V., Höschl C.: Je virová infekce rizikovým faktorem pro vznik schizofrenie? Psychiatrie, 8, 2004, S1:22. Popořeno grantem IGA MZ ČR 7623-3.
 95. Pometlová M., Yamamotová A., Rokyta R., Tejkalová H., Bubeníková V., Höschl C., Šťastný F.: Vnímání bolesti a kognitivní funkce v animálním modelu schizofrenie. Psychiatrie, 8, 2004, S1:40. Podpořeno grantem IGA MZ ČR – NF 7626-3 a projektiem MŠMT ČR CNS-LN00B122.
 96. Hájek T., Kopeček M., Alda M., Höschl C.: Do exogenous corticosteroids change hippocampal volume in men? Journal of Affective Disorders, 2004; 78:S74.
 97. Horáček J., Brunovský M., Kopeček M., Dockery C., Španiel F., Höschl C.: Brain metabolism and information processing in schizophrenia. European Psychiatry, 19, 2004; S1:59. ISSN 0924-9338.
 98. Hájek T., Kopeček M., Alda M., Höschl C.: Corticosteroids and brain structure. European Psychiatry, 1, 2004; S1:44. ISSN 0924-9338.
 99. Herman E., Höschl C., Mohr P., Seifertová D.: Psychotropic drugs in pregnancy and lactation. European Psychiatry, 19,2004; S1:111. ISSN 0924-9338.
 100. Höschl C.: Neuroscience as a basis of clinical research. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 6, 2004; S1:31-32.

1 | 2 | 3 | 4 | Další  Posun nahoru