Monografie

 1. Höschl C.: Nejdůležitější neuroendokrinní testy v psychiatrii. Zprávy VÚPs č.73, Praha 1986, 95s.
 2. Höschl C.: Neuroendokrinologie v psychiatrii. Avicenum, Praha 1989, 232s.
 3. Höschl C.: Klasifikace sexuálních poruch. Praha, VÚPs 1989, 86s. Zprávy VÚPs č.94.
 4. Benešová O., Höschl C. (editoři): Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1993 a 1994. Praha, Psychiatrické centrum 1997, 134 s. ISBN 80-85121-41-7.
 5. Benešová O., Höschl C. (editoři): Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1991-1992. Praha, Psychiatrické centrum 1998, 107s. ISBN 80-85121-54-9.
 6. Benešová O., Höschl C. (editoři): Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1995 a 1996. Psychiatrické centrum Praha 1998, 147 stran, ISBN 80-85121-66-2.
 7. Benešová O., Höschl C. (editoři): Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1988-1990. Psychiatrické centrum Praha, 2000, 165 stran. ISBN 80-85121-67-0.
 8. Dose M., Höschl C. (editoři): Movement disorders in psychiatry. Pharmacopsychiatry 33, 2000, S1, str. 1 – 48. Thieme, Stuttgart – New York 2000. ISSN 0936-9589.
 9. Höschl C. (editor) Farmakoterapeutické postupy v léčbě schizofrenní poruchy. Academia Medica Pragensis, Praha, 2002, 40 s.
 10. Schizofrenie - edukační program WPA (překlad Hájek T., Tůma I., Höschl C.). Academia Medica Pragensis, Praha 2003, 146 s.
 11. Benešová O., Höschl C. (editoři): Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1901-2001. Psychiatrické centrum Praha, 2004, 165 stran 108. ISBN 80-85121-22-0.
 12. Benešová O., Höschl C. (editoři): Nobelova cena za fyziologii a medicínu 2000. Psychiatrické centrum Praha, 2005, 145 stran. ISBN 80-85121-34-4.
 13. Höschl C, Praško J, Rokyta R.(eds.): Emoce v medicíně. 1. vyd., Academia Medica Pragensis, Praha 2011. 200 str. ISBN 978-80-86694-99-3
 14. Rokyta R, Höschl C (eds.): Emoce v medicíně II a III. Praha, Mladá fronta 2014, 196s. ISBN 978-80-204-3340-4.
 15. Štěpánková H, Höschl C, Vidovičová L (eds): Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha, 2015, Karolinum, 288 stran. ISBN 978-80-246-2628-4.
 16. Rokyta R, Höschl C (eds.): Bolest a regenerace v medicíně. Česká lékařská akademie, Axonite, Praha 2015, 288s. ISBN 978-80-88046-03-5
 17. Rokyta R, Höschl C (eds.): To nejlepší ze současné české medicíny. Česká lékařská akademie, Axonite, Praha 2016, 198s. ISBN 978-80-88046-10-3
 18. Horáček J, Kesner L, Höschl C, Španiel F (eds): Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. 1. vyd., Galén, Praha 2016
 19. Rokyta R, Höschl C (eds.): Moderní medicína: prevence nebo léčba? Česká lékařská akademie, Axonite, Praha 2017, 198s. ISBN 978-80-88046-14-1
 20. Rokyta R, Höschl C (Eds.): Nejvýznamnější inovace v medicíně. Česká lékařská akademie, Axonite, Praha 2018, 167s. ISBN 978-80-88046-16-5
 21. Rokyta R., Höschl C. (eds.) Stárnutí jako výzva a všechny odstíny šedi. Axonite CZ, 2021, 144 stran. ISBN: 978-80-88046-28-8.