Höschl C.: Odstřižení prarodiče. Reflex 12/2023, str. 23

23. 3. 2023


Vážený p. profesor,
ako sa majú zachovať starí rodičia, ktorým vlastné dieťa bráni prirodzenému kontaktu s malými vnúčatami, a oni po ňom veľmi túžia? Za odpoveď Vám ďakujem, Monika Grossová

Z právního hlediska nemají prarodiče na setkávání s vnoučaty žádná zvláštní práva. Rodiče mají právo určit, s kým dítě tráví čas. Pouhé přání dědečka či babičky stýkat se s vnoučaty, ani pokrevní příbuznost, samy o sobě toto právo rodičů nepopírají. Existují však výjimky, kdy prarodiče mohou svým vnoučatům poskytnout lepší zázemí než rodiče. Jde například o zanedbávání péče ze strany rodičů, jejich závislost na drogách, výkon trestu, fyzické ublížení dítěti, jeho týrání, citové vydírání či sexuální zneužívání. To je však třeba dokázat u soudu. Pokud můžete prokázat, že je v nejlepším zájmu vnoučete trávit čas s vámi jako prarodičem, můžete se domáhat nejen soudem nařízených návštěv, ale případně i převzetí dítěte do péče. Prarodiče často mají se svými vnoučaty silné vztahy a může se ukázat, že je pro vnouče škodlivé, když se mu ve styku s prarodiči brání. Zde pak v zájmu duševního a citového zdraví dítěte může soud nařídit návštěvy u vás. Tato cesta je schůdnější, když je vnouče starší a může samo o pevnosti vašeho vztahu vypovídat.
Nejde však jen o zájem dítěte, i když ten je prioritní. Odcizení prarodičů je totiž druh zneužívání starších lidí, který zahrnuje právě také bezdůvodné odpírání možnosti trávit čas s vnoučaty. Ze zákona mají totiž osoby příbuzné, jakož i blízké, právo stýkat se s dítětem, pokud k nim dítě má citový vztah a pokud by nedostatek styku s nimi znamenal pro dítě újmu. Nicméně 8. 8. 2021 náš Ústavní soud zveřejnil nález sp. zn. I. ÚS 1081/20, podle kterého rozsah styku dalších příbuzných s dítětem nemůže být rozsáhlejší či roven styku rodičů s dítětem, zejména nepřejí-li si to rodiče. Ti totiž odpovídají za vývoj a výchovu dítěte a jejich právo (a nikoli právo prarodiče, není-li mu do péče svěřeno) pečovat o dítě a vychovávat ho je ústavně zaručeno. Nejlepší by tedy bylo s rodiči se nějak domluvit či uzavřít s nimi písemnou smlouvu, která by váš kontakt s vnoučaty jednoznačně upravila. Zázračnější řešení bohužel neznám.