Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Höschl C.: příspěvek v diskusi "Lékařské fakulty inovují přijímačky". Medical Tribune, Diskusní fórum, A3.

20. 11. 2018


Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,
FRCPsych.,
ředitel Národního ústavu
duševního zdraví
Měly by vypadat zhruba tak, jak vypadají,
zejména na 3. lékařské fakultě UK,
kde kromě písemných testů z chemie,
biologie a fyziky je též ústní pohovor,
jenž hodnotí motivaci, schopnost orientovat
se v odborném textu a vybrat z něj
to podstatné, tvůrčí myšlení a schopnost
vyznat se v nejasně strukturovaných jevech.
Problém nespočívá v přijímacích
zkouškách, ale v tom, jak přísná kritéria
pro jejich složení určíme. I sebelepší
zkoušky jsou k ničemu, když jimi proleze
každý. Z našich výzkumů vyplývá, že jedním
z prediktorů akademického úspěchu
na medicíně je i prospěch z matematiky
na střední škole. Proto v případě, že by
se všude zavedly státní maturity, mohly
by se přijímačky klidně nahradit vhodně
definovanými kritérii jejich absolvování,
jež by sloužila k regulaci přijímání
studentů na lékařské fakulty. Každá fakulta
by si svou úroveň mohla regulovat
nastavením laťky.