Höschl C.Jak si udržet duševní zdraví? Přednáška pro ČEZ, konferenční centrum Greepoint, Praha, 30.5.2017

30. 5. 2017


1. Co je v našem chování vrozené a co je naučené
2. Podíl genů a prostředí na lidském prožívání a chování
3. Jedna ze zajímavých typologií osobnosti - Cloningerův trojrozměrný model.
4. Jaký je rozdíl mezi normálními a patologickými projevy lidské psychiky
5. Naučená bezmocnost a její význam při stresu a při rozvoji deprese
6. Co znamená deprese, jak se studuje a léčí a jak se jí lze bránit.
7. Jak duše ovlivňuje imunitu
8. Co je šílenství a jak se pozná psychóza
9. Syndrom vyhoření a jak se mu bránit
10. Je možná prevence duševních poruch? Aneb jak si zachovat zdraví.