Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Höschl C: Šílená matka. Reflex 42/2016, str. 78.

20. 10. 2016


Šílená matka
Dobry den p. profesore,
vzhledem k tíživé životní situaci Vás prosím radu. Manželka má diagnostikovány úzkosti/deprese, poruchu osobnosti a paranoiu. Příčinou jsou jak geny, tak traumata z dětství. Život s takovým člověkem je téměř nemožný, a proto po několikaletém utrpení uvažuji o rozvodu. Největším problémem při rozvodu jsou samozřejmě děti (6 a 11 let). Přestože vím, že střídavá péče, kterou jsem dosud manželce navrhoval, není optimální, navrhoval jsem ji s tím, že bych zajistil bydlení ve stejné obci tak, aby dětem zůstalo co nejvíce z ,,původního života'', nadále bych jí podporoval apod. Situace je o to komplikovanější, že starší dcera je na hranici lehké mentální retardace (IQ 70) a vyžaduje zvýšenou péči. Děti svoji mámu přes veškerá úskalí milují, ale protože mám o jejich budoucnost obavu, ptám se Vás, zda je možné, aby matka s takovou diagnózou byla schopna své děti samostatně a láskyplně vychovávat? Poslední nadějí je to, že zaberou nasazené léky - antidepresiva (necelý rok léčby) a Fluanxol (necele dva měsíce). Je to planá naděje? V případě zveřejnění mého dotazu prosím z pochopitelných důvodů o zachování anonymity. Mnohokrát děkuji, W. D.

Jistě chápete, že tak složitý problém, se kterým si často nevědí rady ani houfy soudních znalců, advokátů a soudců, nevyřeší krátký sloupek v Reflexu. Navíc je prakticky nemožné přiznat či nepřiznat schopnost péče o děti někomu na základě dotazu protistrany a bez hluboké znalosti případu a podrobného vyšetření dotyčné. Pokusme se tedy z problému vypíchnout alespoň podstatné body na obecné úrovni. Že uvažujete o rozvodu, je pochopitelné, ale nemělo by to být hned na první dobrou, protože v případě duševních poruch se mnohdy mračna přeženou a neradno se ukvapovat. Navíc opouštět někoho v nouzi nejvyšší není zrovna projevem šlechetnosti. Nicméně chápu, že když nádoba přeteče, bývá to často pro zdravou půlku rodiny jediné řešení. S dětmi je to ovšem komplikovanější, protože rodina představuje pro malé děti hodnotu, jež většinou převažuje všechny konkrétní defekty včetně duševní poruchy někoho z rodičů. Vaše navrhované řešení (bydlet ve stejné obci, poskytovat i nadále podporu) se jeví jako optimální, ale hodně záleží na psychopatologii postižené, neboť – zejména v případě psychóz – přítomnost psychotického rodiče může být pro dítě i nebezpečná. To je však třeba individuálně posoudit. Rovněž některé poruchy osobnosti mohou činit soužití neúnosným. Na otázku, zda matka s „takovou diagnózou“ je schopna své děti samostatně a láskyplně vychovávat, lze odpovědět, že vychovávat často ano, láskyplně mnohdy, ale ne vždy, samostatně většinou nikoli. Takže jsme zpátky u nutné účasti či přímo angažmá ať už okolí pacientky nebo přímo Vás. Zásada, již lze porušit jenom ze závažných důvodů, zní: dětem neupírat rodiče a rodičům děti. Pokud jde o antidepresiva, ta buď zaberou do tří neděl, nebo je třeba je upravit či změnit. U Fluanxolu naděje stále je, ale záleží na tom, o co doopravdy jde, jak moc je psychopatologie manželky zneschopňující či dokonce nebezpečná, což nevím. Je-li ovšem diagnóza paranoi vskutku správná, bývá účinek medikamentů minimální až nulový. Na druhou stranu paranoici (dnes se tomu říká „porucha s bludy“) mohou mimo oblast svých logických a systemizovaných bludů docela normálně a úspěšně fungovat. Mohou třeba kverulovat a soudit se se státem, že zavinil nedostatečný vývoj jejich penisu, ale to nijak nemusí podrážet jejich schopnost vyučovat matematiku na univerzitě či vychovat děti.