Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Höschl C. Vznešenost poslání. Reflex 39/2015, str. 68.

24. 9. 2015


Vážený pane profesore,
děkuji Vám za Váš text „Hra na city“ v 38 čísle letošního Reflexu. Jsou to slova, která by se měla tesat do kamene a těmi kameny potom otloukat hlavy lidí, kteří neschopnost vlastního úsudku a absenci názoru maskují tzv. politickou korektností, frázemi a přebíráním mediálních klišé. Chci se zeptat, jestli tyto a podobné myšlenkové zkratky (v původní otázce čtenářky byla řeč o „zatvrzelosti Evropy tváří v tvář utopenému syrskému chlapečkovi“) lze z pohledu psychologa/psychiatra vysvětlit jako obranný mechanismus – něco jako když dítě, přistižené při krádeži lže, aby se dostalo z neřešitelné situace. Nebo jde o jiný jev, např. davovou psychózu, která vede lidi k činům úplně v rozporu s jejich normálním přesvědčením? Mám totiž pocit, že hlavně u politiků, ovšem ale i u jiných veřejně činných lidí, se často vyskytuje něco jako „syndrom vznešenosti poslání“, která jejich myšlení a rozhodování ovlivňuje natolik zásadně, že zdravý rozum zůstává stát a jen zoufale hledá smysl.
Děkuji za odpověď.
Petr Kubišta

To, že mají různí lidé různé názory, je přirozené a je správné to respektovat. Ve veřejných diskusích se bohužel často stává, že se kritika věci (ad rem) při nedostatku argumentů či kultivovanosti rychle zvrhne v kritiku diskutujícího (ad personam). Mimochodem to se často děje v manželských hádkách („podívej se na sebe“). V politice to má někdy bohužel formu nálepkování psychiatrickými diagnózami a posílání se navzájem „do Bohnic“. Proto se zdráhám myšlenkové projevy jinak smýšlejících vysvětlovat „z pohledu psychologa/ psychiatra“. Místo toho přemýšlím o tom, co nyní opět rozděluje společnost. Proč se názory kolem migrační vlny tak polarizují a proč se najednou nadává do sluníčkářů a naivních zaslepenců jedněm a do xenofobů a rasistů druhým. Jednou z příčin tohoto zploštění je zřejmě dichotomické, černobílé myšlení, jež dělí lidi na hodné a zlé, dobré a špatné, přičemž to první jsem vždy já a to druhé můj odpůrce. Tento mentální filtr potlačuje vše, co do předpřipraveného obrazu nezapadá a co úvahu komplikuje (hodní Němci, zlí Češi, hodní muslimové, zlí křesťané). Za normálních okolností se patří společnost kultivovat, názory v debatách skepticky prozkoumávat a zpochybňovat, postoje k bližním povyšovat na „lásku“ a fackujícím „nastavovat druhou tvář“. Za takových okolností by měli stoprocentní pravdu všichni, kdo volají po bezpodmínečném soucitu s uprchlíky a odsuzují nevoli domácího obyvatelstva. V dějinách však nastávají okamžiky, kdy se barevné vidění různopestrého světa zužuje do černobílého obrazu a celá skutečnost, ať chceme nebo nechceme, se polarizuje na dobré a špatné, hodné a zlé. Je to zřejmě přirozený proces, připravující společnost té které historické chvíle na rozhodující souboj o budoucnost, o bytí jedněch a nebytí druhých. V takových chvílích není prostor pro pochyby a filosofování, je čas činu. Takovým momentem v Evropě byl třeba nástup nacismu v Německu, jenž v Anglii vynesl nakonec k moci Churchilla („nabízím pot, krev a slzy“) proti „mírotvorci“ Chamberlainovi. V takovém čase intelektuálové („vznešenost poslání“) naprosto selhávají, a i když se časem vzpamatují, bývá pozdě. Není vyloučeno, že na podobném historickém prahu stojíme nyní, zatím však bez Churchilla. Zda se nějaký vynoří nebo zda se mezitím Evropa změní v Evropistán, nelze zatím předpovědět.