Höschl C.: Are there antidepressants that do not cause dizziness and other side effects? Reflex.cz, 12. 4. 2024.

12. 4. 2024


Váš popis příznaků skutečně nesvědčí ani pro panickou poruchu, ani pro klasickou agorafobii. Spíše se zdá, že se jedná o specifickou fobii, pravděpodobně s agorafobickými rysy a dalšími smíšenými příznaky z oblasti úzkostných poruch. Je pochopitelné, že frustrace z Vaší situace a z neefektivní léčby vede k dalším projevům úzkosti a možná i k závratím. Problém je v tom, že takto korespondenčně na dálku a bez vyšetření rozhodně nelze stanovovat diagnózu, proto se k ní mohu vyjádřit jenom přibližně a víceméně obecně. Máte pravdu, že antidepresiva mohou u vnímavějších osob vyvolávat závratě a další nežádoucí účinky. Závratě jsou také výrazným příznakem z odnětí antidepresiv. Na trhu je však antidepresiv mnoho druhů a je možné, že se najdou i taková, která Vám budou lépe vyhovovat. Zkuste se obrátit zpět na svého psychiatra a sdělit mu Vaše potíže s léky a s úzkostí. Můžete ho také požádat o doporučení vhodné psychoterapie. K nejúčinnějším při léčbě specifických fobií a agorafobie patří kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která Vám může pomoci naučit se zvládat Vaše úzkostné myšlenky a chování. K tomu pravidelně cvičte. Fyzická aktivita pomáhá redukovat stres a úzkost. Dodržujte zdravý životní styl. Dbejte na dostatečný spánek a pestrou stravu. Naučte se relaxační techniky jako jógu, meditaci či mindfulness. Mluvte o Vašich potížích s rodinou a přáteli. Pokud jde o závratě, jako nežádoucí účinek se mohou vyskytnout víceméně u všech antidepresiv, i když u některých je to méně časté. Jejich výskyt se liší v závislosti na typu léku a individuální citlivosti. Nižší výskyt závratí vykazují například selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako jsou citalopram, escitalopram, fluoxetin, paroxetin či sertralin, a některé další skupiny. Nezapomeňme však, že léky s těmito generickými názvy jsou distribuovány pod mnoha různými obchodními názvy a rozhodnutí o jejich použití patří výlučně do rukou lékaře. Možná jste nepoužila několik osvědčených triků ke snížení výskytu závratí: začít s nízkou dávkou a pomalu ji zvyšovat podle pokynů lékaře. Užívání léku s jídlem rovněž sníží riziko jejich výskytu. Závratě obvykle odezní během několika dní nebo týdnů, stačí trochu trpělivosti. Pokud ne, je to pak už skutečně otázka pro Vašeho lékaře.