Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Porota. Anketa, Pátek LN 14.11.2014, str.4 (Otázka: Mění se v posledních letech pohled české společnosti na 17. listopad 1989?)

14. 11. 2014


Stále slyšitelnější levičáctví v politice, tolerance k nesvobodě, ke komunistické minulosti, k Putinově agresi a k totalitní ideologii, stejně jako bývalí komunisti deroucí se do vysokých funkcí a podobné příznaky úpadku zatím 17. listopad 1989 vynechávají, tj. nezpochybňují, ale devastují jeho odkaz. Pohled české společnosti na 17. listopad se zatím sice nemění, mění se však možná plíživě chápání jeho významu pro lidskou svobodu a pro pevné a definitivní zakotvení českého státu v západní euroatlantické civilizaci.