Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Nostalgie. Listy Cyrila Höschla, Reflex 30/2014, str.63.

25. 7. 2014


Nostalgie
Dobrý den,
je pojem nostalgie znám také v psychiatrii? Pakliže ano, co přesně znamená?
Zdravím, Jana L., Pardubice

Nostalgie jako choroba se sice nediagnostikuje, ale je duševním rozpoložením, jež může postiženého značně hendikepovat a vykazovat řadu patologických známek. Jeho popis pochází od J. J. Hardera (1678) a J. Hoffera (1688) z Bazileje a znamená stesk po domově, něm. Heimweh, franc. maladie du pays. Sám název nostalgie souvisí s řec. νόστος = touha a ἄλγος = bolest. Z hlediska hlubinné psychologie se za nostalgií obvykle skrývá strach z osamocení, resp. touha přiblížit se citově fixovanému objektu. Jedinec si tedy promítá do minulosti to, co mu v současnosti chybí. Tento mechanismus může být udržován v chodu ztrátou životních jistot anebo i jen prostým stárnutím (laudatores temporis acti = chváliči starých časů). Vše, co je po odloučení daleko doma či kdesi v dětství, se zdá krásné, spořádané, zidealizované, v protikladu s neradostnou přítomností. Nostalgie bývá na pozadí literárních děl, jež se upínají k vlasti, k dětství, k mladosti a času malin nezralých. Jejím produktem bývají emigrantské stesky a živé sny s návraty do domoviny. Koncem třicetileté války se u vojáků španělské armády ve Flandrech nostalgie popisovala jako „el mal de corazón“ (nemoc srdce). Jiným výrazem bylo „estar roto“ (být zlomen). Nostalgie souvisí s vykořeněním, o kterém mluvíme u osob přenesených do cizí kultury a do značné míry izolovaných a odcizených. V těchto situacích se projevují známky deprese jako smutek, ztráta motivace, ztráta chuti k jídlu, nespavost, ochablost, úzkost, emoční otupělost, někdy až jakýsi stupor. Porozumění psychopatologii, jež z těchto stavů pramení, se věnuje transkulturální psychiatrie, zvláště ta její část, jež se zabývá problémy přistěhovalectví a menšin. Ve Wikipedii najdete ale i modernější význam pojmu nostalgie jako záliby ve věcech zastaralých a vyšlých z užívání, což je asi reakce na přímočarý modernismus a futurismus první poloviny 20. století, který překonával vše minulé a měl za to, že nové je vždycky lepší než staré. V hudbě se nostalgií rozumí „retro“ - písničky, jež – podobně jako filmy - připomínají starším lidem jejich mládí. Určitou variantou je i sbírání starožitností a starých krámů. „Staré Rakousko“ se tak nejeví jako „žalář národů“, ale spíš jako roztomilé působiště Járy da Cimrmana. V bývalém východním Německu se dokonce rozšířil stesk po „starých dobrých časech“ NDR, jenž se v němčině nazývá Ostalgie (Ost = východ) a zahrnuje třeba i filmy. Obdoba u nás je obliba seriálů jako Okres na severu či 30 případů majora Zemana. Tento nevinný splín může však za určitých okolností i zaslepit vůči faktům a s přispěním i dalších mechanismů nabýt společensky nebezpečných politických forem. Společenské katastrofy však nejsou psychiatrickým problémem v pravém slova smyslu a pojišťovny jejich prevenci nehradí.