Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Porota. Anketa, Pátek LN 13.6.2014 (Otázka: Vadí vám v posledních letech stále se zvyšující věková hranice odchodu do penze?)

16. 6. 2014


Nevadí, i když je to i pro mne nevýhodné. Při některých politických rozhodnutích celospolečenského významu je třeba povýšit zájem veřejný nad zájem individuální. Všichni chtějí do penze co nejdřív a zároveň mnozí chtějí k tomu co nejdéle pracovat. To nelze dlouhodobě ufinancovat. Délka života se prodlužuje a tomu se musí přizpůsobit i politika. Musí být však citlivá k těm, kteří z povahy věci nemohou své povolání vykonávat ve stáří (např. horníci). Má-li se něco v Evropě „sladit“, pak především doba dožití po odchodu do důchodu.