Höschl C.: Social intelligence. Reflex 25/2022, p. 66.

23. 6. 2022