Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Porota. Anketa, Pátek LN 17.1.2014 (Otázka: Souhlasíte se Zemanovou interpretací ústavy ohledně jmenování nové vlády?)

17. 1. 2014


Ústava je napsána tak, že v mnoha bodech ji lze různě natahovat na skřipec a účelově interpretovat. Vždyť nemohu-li někoho navrhovat, ale mohu ho jmenovat respektive nejmenovat, mohu opakovaným nejmenováním dosíci na principu mutací a selekcí logicky stejného cíle, jako bych ho navrhoval i jmenoval. Tím ústavu neporuším, nýbrž obelstím. Otázka tedy spíše zní, jak se jeví účel, do kterého pan prezident investuje tolik svého inteligenčního talentu. Je-li to demonstrace či usurpace moci, pak to chápu, ale nesouhlasím s tím.