Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Hraje pohlaví terapeuta roli při léčbě? Listy Cyrila Höschla, Reflex 3/2014, str.68.

16. 1. 2014


Hraje pohlaví terapeuta roli při léčbě?

Je všeobecně známo, že lidská sexualita v nejobecnější podobě zasahuje do většiny našeho jednání - především interpersonálního. Máme již "předprogramován" vztah k osobě v závislosti na tom, zda patří ke stejnému nebo opačnému pohlaví. Dokonce i vztah např. psa (samce) a majitelky (ženy) je kvalitativně jiný, než vztah téže majitelky s libovolnou fenkou. Některé pokusy (např. BBC) v praxi ukázaly, jak rozdílně např. muži vnímají tytéž zprávy podávané jim ženou a mužem. Pracuje se nějak s tímto faktem při psychoterapiích a léčbách? Věnuje se nějak pozornost tomu, že např. pacient muž se bude zcela jinak chovat, vnímat pokyny a spolupracovat při léčbě, pokud je jeho psychologem (psychanalytikem, psychiatrem) muž nebo žena či dokonce atraktivní žena? Nebo se psycholog/psychiatr vybírá náhodně bez ohledu na pohlaví?
Jan Stareček

Pohlavní dimorfismus, jakož i erotický podtext, hrají v komunikaci obecně, a tedy i v mezilidských vztazích, veledůležitou roli. Obě pohlaví vůči sobě zaujímají často imponující postavení, ať již se projevuje jakkoli. Někdy to může vypadat až paradoxně, např. když pedagog staví na odiv svou dominanci nemístnou přísností či šikanou vůči krásné studentce. Podobné hry se pochopitelně rozehrávají i ve vztazích na pracovišti nebo v terapeutickém vztahu. Vliv ženské krásy na psychiku mužských pacientů byl na pozadí preference mladých sestřiček a jejich slušivých uniforem v nemocnicích. Tento trend je nyní mírněn genderovou korektností a „etickými“ normami, jež zapovídají příliš krátké sukně, sexy výstřihy a lakované nehty, což mladý personál k nelibosti nadřízených zhusta nahrazuje tetováním a piercingem. A naopak, na mužské dominanci byla založena důvěra pacientek v lékaře, často i jejich fixace (přenos). Přes nesporné terapeutické výhody takového vztahu bylo někdy obtížné jej lege artis zvládnout a dotyčnou přitom svým odmítnutím nezranit. Tyto jevy jsou tedy známé a pozornost se jim věnuje, i když ne vždy je lze uplatňovat, a tak se pacienti tu a tam setkají se sestřičkou v důchodovém věku či dokonce s bratrem a pacientky s paní doktorkou. V běžném provozu to žádné problémy většinou nedělá, ale tam, kde jde o intimnější záležitosti a o citlivější oblasti lidské důstojnosti, to může sehrát roli zásadní. Jsou situace, kdy je na místě, aby lékařka požádala kolegu-muže, aby ji zastoupil, a obráceně. Specifickou oblastí je právě psychoterapie, kdy v řadě případů ve vztahu terapeut-pacient na té které kombinaci pohlaví příliš nezáleží, avšak jindy ano, a tam pak pohlaví pacienta resp. terapeuta bývá často důležitým kritériem při výběru nebo změně terapeuta.