Höschl C. Czechlands - the cradle of critical thinking in 20th century. Prix Irene 2012, Rafael Institute, New York University in Prague 1.12.2012

1. 12. 2012


Annotation:
Many of prominent thinkers and artists of 20th century from Sigmund Freud, Karl Popper, and Albert Einstein to Ludwig Wittgenstein or Kurt Goedel shared their ties to Bohemia (many of them were born in the county between Czechia and Moravia or lived in Prague), Jewish origin, German mother tongue and emigration into the Anglo-American world. Their importance for critical thinking, contemporary science, and psychiatry will be demonstrated.

Anotace:
Mnoho prominentních myslitelů a umělců, kteří přetvořili epochu na přelomu 19. a 20. století, jako Sigmund Freud, Karl R. Popper, Albert Einstein, Ludwig Wittgenstein či Kurt Gödel, mělo v lecčems podobný osud: vztah k Českým zemím (mnozí se narodili na Českomoravské vrchovině nebo alespoň pobývali v Praze), židovský původ, němčinu jako mateřský jazyk a nakonec emigraci do anglosaského světa, v němž se ještě stihli proslavit. V přednášce budou tyto příklady začleněny do dobového socio-kulturního kontextu a připomenut jejich význam pro kritické myšlení, současnou vědu i pro psychiatrii.