Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Paradoxy. Listy Cyrila Höschla, Reflex 15/2012, str. 46-47.

12. 4. 2012


Vážený pane profesore,
mohl byste vysvětlit kontrast mezi vnitrodruhovou agresivitou lidí (např. slovní i fyzické napadení ve frontě) a tím, že lidé jsou ochotní téměř nasadit svůj vlastní život pro záchranu života cizího (pomoc při autonehodě, požáru)? Děkuji za odpověď a případné doporučení na další zdroje
Luboš Račanský

Universum je vybudováno na kontrastech a – chcete-li – paradoxech. Vždyť k Vaší otázce jsou mnohem drastičtější příklady: na jedné straně se pošlou do plynu miliony lidí a další hynou ve válkách a na popravištích, na druhou stranu medicína vypiplává s obrovským nasazením 700 gramového nedonošence, na jehož lidské svébytnosti se nedokážou shodnout ani filozofové. Na silnicích u nás ročně lehkomyslně zahynou nejméně troje Lidice, zatímco na resuscitačních jednotkách se za obrovské peníze a s využitím nejmodernější techniky udržují při životě jedinci, kteří se třeba už nikdy neproberou k vědomí. Vtip je v tom, že svět neběží podle kupeckých počtů má dáti – dal. Absolutní imperativy na jedné misce vah nejsou relativizovány ztrátami na misce druhé. Hodnotu života jedince neumenšuje velikost populace, ani z kolika je kdo dětí. Na jedné straně svět udržují v chodu síly hnací, jakou je třeba vnitrodruhová agrese (podle jiných libido či sociální dominance), na druhé straně jej zachraňují před záhubou různé mechanismy, jež agresi zneškodňují. K nim patří rituál, sport, individuální přátelství a svým způsobem i mutuální altruismus. To, co se Vám zdá paradoxní, je ve skutečnosti logickým důsledkem toho, jak je svět ustrojen. Jak agrese tak nasazení pro záchranu bližního jsou jen dvě strany téže mince a slouží témuž: udržují svět v chodu. Základní prací o agresi je Lorenzovo dílo Takzvané zlo. Prvním přiblížením k pochopení recipročního altruismu je Triversův článek z r. 1971 "The evolution of reciprocal altruism" (Quarterly Review of Biology 46: 35–57). Další najdete také na hoschl.cz, kde do vyhledávacího okénka zadejte třeba sociobiologie nebo altruismus apod.