Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Pivo dětem? Listy Cyrila Höschla, Reflex 12/2012, str. 46-47.

22. 3. 2012


Pivo dětem?

Dobrý den,
během návštěvy u známých jsme byli svědky situace, kdy ani ne tři roky starému dítěti byla po obědě dána 1 dcl piva. Z rozhovoru vyplynulo, že se nejedná o výjimečnou situaci a množství piva bývá i vyšší. Reakce rodičů byla ta, že to dítěti "prostě chutná". Jaké následky může mít toto pití piva na dítě? A můžeme my nějak zasáhnout? Podotýkám, že rodiče dítěte nejsou alkoholici, nepatří ani mezi sociálně slabé nebo nepřizpůsobivé občany.
Děkuji L. Procházková

Dávat dětem alkohol je zlozvyk, který navazuje na různé pokusy o uklidnění vřeštících mimin roubíky namáčenými do medu s rumem a souvisí též se všelijakými nesmyslnými pověrami, jako že červené víno je na krvinky, pivo na žaludek a podobně. Řada lidí je také v zajetí různých myšlenkových schémat, odvozených od principů očkování (malé množství něčeho škodlivého vyvolá obranu proti tomu) či homeopatie (špetka „jedu“ má účinek opačný než jeho toxické množství). Automaticky je pak aplikují všude, kde je to napadne. Pod vlivem takové úvahy si mohou myslet, že když budou dávat dítěti trochu alkoholu, jednak mu to prospěje, neboť ve větším množství alkohol škodí, a jednak z něj nebude alkoholik. V obou případech se hluboce mýlí. Dítě si může na chuť i psychotropní účinky alkoholu snadno zvyknout a rychle nastoupit cestu k závislosti. Je zajímavé, že titíž lidé zpravidla nedávají dětem kouřit cigarety a do sexu je nutí naštěstí jen vzácně, i když při troše obratnosti by mohli rovněž zjistit, že to dítěti „prostě chutná“. Vzpomínám na prof. Vondráčka, který si ve svých pamětech povzdechl, kam až by to mohl v životě dotáhnout, kdyby mu rodiče v neděli po mši nedávali mešní víno. Systematická prospektivní studie, jež by porovnávala vývoj dětí záměrně exponovaných alkoholu s vývojem dětí kontrolního souboru, nebyla naštěstí, pokud vím, provedena a ani z etických důvodů provedena být nemůže. Zato máme hodně zpráv o poškození dětí matek, jež během těhotenství pily. Jde o tzv. fetal alcohol spectrum disorders (poruchy fetálního alkoholového spektra) a jedním z jejich mnoha důsledků jsou poruchy paměti, o chování nemluvě.