Höschl C, Pálová E. Psychiatry and public health. 4.konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou "Posilňovanie systému verejného zdravotníctva". 9.-10.6.2011, Košice, Slovensko

10. 6. 2011


SAVEZ=Slovenská asociácia verejného zdravia