Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Kineziologie. Listy Cyrila Höschla, Reflex 14/2011, str. 50-51.

7. 4. 2011


Kineziologie

Dobrý den, ráda bych znala Váš názor na kineziologii.
Děkuji, Pavla, Děčín

Kineziologie je jednou z metod alternativní medicíny. Vychází z představy, že svaly lidského těla mají vztah k dalším orgánům (zažívacímu ústrojí, žlázám, krevnímu oběhu) a že pokud jsou v pořádku svaly, je v pořádku i ostatní tělo.
Proto se kineziologie zaměřuje na svaly a pohyby těla (z řeckého κίνηση- pohyb) a doufá v dosažení jakési harmonie (rovnovážného stavu), jež dává druhotně zaniknout chorobným příznakům. Ke kineziologii mají jednoznačně odmítavý postoj odpůrci alternativní medicíny a vyhranění redukcionisté a scientisté, naopak se k ní uchylují lidé netradičním metodám otevření a k jistému šarlatánství náchylní. Můj osobní názor je poměrně tolerantní proto, že ačkoli většina kineziologických postupů není podložena solidně vedenými důkazy a omezuje se na ovlivnění pouze malé části potíží, může - pokud je nedogmaticky aplikována - prospět přinejmenším tak, jako prospívá sugesce, placebo (a proč ne, když pomůže?) anebo dokonce tak, jako prospívá jóga, cvičení nebo rehabilitace (zde už určité důkazy jsou). Vztah lékař-pacient totiž nelze redukovat na pouhou „medicínu založenou na důkazech“, protože je v něm vždycky obsaženo i cosi iracionálního, co souvisí s vírou (v uzdravení), sugescí, intuicí a jedinečným setkáním dvou neopakovatelných bytostí. Navíc současná fyziologie naznačuje v několika směrech určité opodstatnění kineziologických představ, například zásadní důležitost svalů pro udržování glycidové rovnováhy a prevenci diabetu druhého typu. Všechny šarlatánské metody však v mých očích diskredituje často přítomný komerční náboj, který někdy hraničí až s cynickým oškubáváním důvěřivých lidí. Když na stránkách jakékoli alternativní nebo „celostní“ medicíny uvidíte nejprve odsudek medicínsko-průmyslového komplexu, který brání skutečnému výzkumu, aby nepřišel o kšeft, a hned vedle je tamtéž hromada reklam na doplňky stravy, fytofarmaka, homeopatika a léky, které ani neprošly klinickým zkoušením (natožpak tak přísným, jako ty klasické), tak by se vám vždy mělo ihned v hlavě rozsvítit varovné světlo. Navíc všechno funguje jen v určitém pásmu, není univerzálně úspěšných metod. Když si uříznete prst na cirkulárce, dejte ho v sáčku do nádoby s vodou a ledem a honem mazejte na plastickou chirurgii. Kineziologii přitom klidně přeskočte nebo alespoň odložte na později.