Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Přerušované šílenství a nervová horečka. Listy Cyrila Höschla, Reflex 9/2011, str. 50-51.

3. 3. 2011


Přerušované šílenství a nervová horečka

Vážený pane profesore,
chtěla bych se zeptat, zda existuje, popř. jak se vyznačuje nemoc "přerušované
šílenství". Nikde jsem tento termín nenašla, patrně se jedná o chybný překlad z
němčiny. V jiné knížce (německé) jsem pro stejný případ (jedná se o manželku
jednoho rakouského arcivévody z prvního desetiletí 19. století) našla termín
"Nervenfieber" - tedy nejspíš nervová horečka. Děkuji moc za odpověď,
s pozdravem Michaela Patráková.

Škoda, že nevím, o čí manželku se jedná, třeba bychom mohli záhadu rozlousknout. Pokud jde o přerušované šílenství, jde patrně o překlad z angličtiny bez hlubšího pochopení souvislostí. Výraz „intermittent insanity“ lze najít například v anglickém vydání díla slovutného francouzského psychiatra a profesora pařížské lékařské fakulty Philippa Pinela „A treatise on insanity, in which are contained the principles of a new and more practical nosology of maniacal disorders“ z r. 1806. Pinel v něm mánii označuje jako „intermitentní či periodické šílenství“ (odpovídá dnešní bipolární poruše). Jiné vysvětlení mne nenapadá. Pokud jde ale o Nervenfieber, je to v němčině jedno z označení pro tyfus („Früher war die Krankheit unter dem Namen Nervenfieber bekannt“). Ostatně tyfus je ze starořeckého τυφος – mlha, opar, kouř, což v přeneseném slova smyslu naznačuje „zamlžené“ vědomí. Všimněme si, že nejenom mlha, ale i mraky slouží k popisu poruch vědomí – mrákotný stav. Významově spolu tedy oba Vaše dotazy mohou jaksi souviset, ale zda je společným jmenovatelem vskutku ona rakouská šlechtična, netroufnu si ani naznačit.