Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Školitelem postgraduálních studentů v oboru psychiatrie: MUDr. Simona Líšková (Hocmanová) - téma: Antipsychotika a glycidový metabolismus. Školitelství ukončeno 31.8.2011.

29. 9. 2008 - 29. 9. 2010


UPJŠ Košice; od 1.10.2010 je školitelem prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.