Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 28/2010, str. 44-45.

15. 7. 2010


Dobrý den,
nedávno se ke mě dostal a zaujal článek na webu, ve kterém jsou popisováni „zmrdi“. Protože jsou všude, i u nás v práci samozřejmě máme jednoho ukázkového. Jen jej neoslovujeme tak expresivně. Jistě jste se s nimi setkal i Vy, ať v roli kolegů - lékařů nebo v roli pacientů. Jak jsou takoví lidé charakterizováni jazykem psychologie či psychiatrie?

weblink:
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2001011201

nebo knižně:
D-Fens: Zmrdi, vohnouti a my. (2006)

Přeju pěkný den
Mgr L. Kučera
Hodonín

Především si řekněme, že je to ošklivé slovo, které se teprve nedávno posunulo do pásma použitelnosti vinou celkové vulgarizace mezilidské komunikace a vinou otupění z inflace expresivních výrazů. Správně použito je však v přeneseném významu velmi trefné a zásluhou Vámi citované publikace dokonce i dobře definované. Odpověď na Vaši otázku není možná bez porovnání v odkazu uvedených definic s definicemi popisujícími psychopatologii. Při pokusu o to narazíte na potíž: v našem oboru definovaná psychopatologie se z velké části týká duševních poruch, kdežto zmrdi se daleko častěji vyskytují v tzv. normální populaci. Proto průnik těch kterých definic je překvapivě menší, než by se čekalo. Nicméně lze ho najít a odpovědět Vám, že jazykem psychologie a psychiatrie jde často o poruchy osobnosti. Tento široký pojem se dále zpřesňuje podle toho, o jaký typ nevšedních či patologických povahových rysů se jedná. Jednou z variant je Hraniční porucha osobnosti, u které jsou v popředí emoční nestálost, labilita, poruchy vnímání sebe sama a narušené mezilidské vztahy. Klinicky vyjádřena působí však tato porucha výrazné strádání nejen okolí ale i svému nositeli, což je poněkud jiný případ. Částečný průnik lze též nalézt s Koukolíkovými „deprivanty“, což je ovšem slovo, s nímž mám rovněž problém. Nesnažme se tedy hledat odborné eufemismy pro něco, co ani není součástí psychiatrie a co si pro svůj celospolečenský dopad zaslouží pregnantní lidové pojmenování. Ve chvílích nejvypjatějších vám totiž onen úlevný termín na adresu nesnesitelného spoluobčana stěží něco nahradí.