Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 25/2010, str. 38-39.

24. 6. 2010


Vážený pane Höschle,
Dovoluji si Vás oslovit jako věrná čtenářka nejen vašeho sloupku s otázkou: Existuje souvislost mezi hezkým rukopisem a osobností člověka? V dobrém, nebo špatném? Veříte v grafologii? Je hezký rukopis dědičný? Souvisí s inteligencí? Dekuji za Vaši odpověď, ne že bez ní nemůžu žít, ale jsem jenom zvědavá…
S úctou
Pavla Lipková

Souvislost mezi rukopisem a osobností píšícího prokazatelně existuje, avšak s „krásou“ je to trochu složitější. Mnozí tvořiví a inteligentní jedinci mají rukopis velmi neučesaný. Moc záleží na tom, čemu říkáte „hezký“. Jsou hezcí sádroví jeleni a drátění Švejkové nebo spíše na kostičky rozsekané Picassovy křičící ženy či osamocené křivky Joana Miró? Čistě estetické hledisko tedy raději opusťme, byť s povzdechem. To, co zbude, je grafologie, a na ni věřím, byť ji neovládám. Má však rozumný empirický základ a její postupy a závěry jsou testovatelné. Nicméně dodnes se o vědeckou povahu grafologie vedou spory. Někteří puntičkáři rozlišují mezi grafologií a písmoznalectvím, přičemž první jmenované považují za pseudovědu. Za magii považují grafologii také někteří scientisté (ve spolku Sisyfos). Svou kritiku však většinou směřují k šarlatánskému zneužití grafologie, jež se seriózním diagnostickým využitím charakteristik písma má pramálo společného, asi jako dermatoglyfika či daktyloskopie (studium dlaňových čar a otisků prstů) s chiromantií (věštění z ruky). Souvislost písma s inteligencí nabývá jasných kontur u mentálních retardací, kdy je rukopis často „infantilní“, nebo až při postupující demenci, kdy se písmo rozpadá. Těsnější vazba je u některých poruch neurologických, například u tremoru (třesu), který se do písma promítá. Všímejte si například podpisu Maxe Švabinského na kresbách z různých období jeho života (1873-1962). Uvidíte, jak se s postupujícím časem jeho podpis vinou tzv. esenciálního tremoru rozpadá, písmenka se od sebe oddělují, křivka se třesem bortí. Osobně znám experta, jenž kromě psychologie vystudoval matfyz, medicínu a výtvarnou výchovu, a ten se grafologií vážně zabývá. Tvrdit, že je šarlatán, bych si nikdy netroufl. Také nevím, jak je to s dědičností rukopisu, byť na ni ze své zkušenosti částečně věřím. Ukázku pozoruhodného písma slavného filosofa v jeho dvaadevadesáti letech najdete např. na http://www.hoschl.cz/files/3548_cz_popper-ltr.jpg .