Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 23/2010, str. 48-49.

10. 6. 2010


Pane doktore,
stále více mužů má stále méně a kvalitativně horší sperma, hrozivě přibývá umělých oplodnění. Jenže při tomto se k vajíčku namísto nejlepší spermie z mnoha milionů s velkou pravděpodobností dostane nějaký náhodně vybraný chcípáček.I mnoho žen má problémy přirozenou cestou otěhotnět, řádně vynosit a
normálně porodit dítě, přibývá uměle vypiplaných extrémních nedonošenců, kteří by přirozenou cestou neměli naději na přežití. Tzv. pokrokové skupiny se zde ve Švýcarsku již hlásí s právem duševně zaostalých (např. Downův syndrom apod.) na potomstvo, no pozdrav Pán Bůh. Společným důsledkem toho všeho je, že se rodí čím dál více osob s geny, které příroda k rozmnožování neurčila, tyto zdravotní defekty by se nepředávaly příští generaci. Namísto Darwinova výběru nejschopnějších nastává opačný pohyb. Není to přílišná hypotéka pro příští generace? Předhazování neduživých dětí šelmám, jak je
provozovala spartská společnost, jistě není nejhumánnější, určitě ale je to velmi účinný způsob výběru nejschopnějších?
Jiří Švejda, Švýcarsko

Vaše zdánlivě logická úvaha má několik úskalí. Jednak není úplně jasné, zda snižující se kvalita spermií skutečně vede k tomu, že ty, co uspějí, nejsou tak kvalitní jako bývaly. Za druhé není dostatečně doloženo, že udržování postižených jedinců není kompenzováno celkově vyšší úrovní medicíny, takže konečný výsledek co do „kvality“ populace nemusí být záporný. Jinými slovy, rodí se sice více „neduživých“ jedinců, ale je jim pak lépe pomoženo. Výsledná populace nemusí tedy být tímto vývojem nutně hendikepována. Také bychom se neměli srovnávat se svými předky, nýbrž s novým kontextem. Před námi stojí jiné úkoly než jaké stály před Rambem, středověkou šlechtou nebo před lovci mamutů. Za třetí, hodnota lidského života není vyjádřitelná tím, jaké má kdo svaly a mozek. Takové pokusy zde již byly a skončily likvidací elit. Začne to nedonošenci a duševně nemocnými, pokračuje to zabíjením neproduktivních penzistů a skončí to vyhlazováním židů i s jejich mimořádnou vlohou k získávání Nobelových cen. Mimochodem mezi příbuznými duševně nemocných je významně větší procento kreativních lidí než mezi příbuznými „zdravých“. Takže eugenika je hrozně nebezpečná myšlenka. Než to, tak to radši celé zástupy těch vašich chcípáčků. Péče o ně totiž zušlechťuje ty silnější, takže to má nečekaně pozitivní dopady i na „zdravou“ populaci, přinejmenším co do její mravní kvality. Dále je třeba zdůraznit, že není na člověku, aby přírodní zákonitosti ve své omezenosti suploval. „Příroda“, jak říkáte, si rozhodne sama, co s námi udělá. Ony ty globální důsledky dílčích změn jsou nevyzpytatelné. Když Anglie kdysi vyvážela do Austrálie zločince, také tím nezpůsobila vznik zločinného kontinentu: jsou tam na tom co do kriminality zhruba stejně jako kdekoliv jinde. Ale abych to odlehčil: Ptá se Nováček Kohna, poslyšte Kohn, čím to je, že vy Židi jste tak chytrý? No, povídá Kohn, že jsou kamarád, tak já jim to tedy prozradím: my každé novorozeně bedlivě pozorujeme, a jakmile se nám nějak nezdá, hned ho dáme pokřtít.