Sigmund Freud - význam pro současnou medicínu. UPJŠ, Košice, 12.5.2010

12. 5. 2010


Veřejná plenární přednáška.