Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 17/2010, str.52-53.

29. 4. 2010


Pane doktore,
Moc by mne zajímalo, co si myslíte o případu cyklisty, kterého porazilo auto, vinen byl řidič auta, a teď postiženému snižují odškodné, protože neměl přilbu? Pokud vím, dospělý na kole přilbu mít nemusí a argumentace, že patří k obecné prevenci, na kterou má každý dbát, se mi nezdá.
J.Š., Beroun

Myslím, že to, o čem píšete, bylo rozhodnutí soudu. Rozhodnutí soudu mi nepřísluší kritizovat, už proto, že dotyčný případ blíže neznám. Na Vašem dotazu mne však zaujal princip. Vždy, když nevím, pokouším se do dané úvahy dosazovat různé proměnné, a to i extrémní, abych logiku věci odhalil a posoudil. Zde tedy takto: Porazí-li auto chodce a na vině je řidič auta, má být chodci sníženo odškodné za to, že neměl přilbu? Chodci sice přilbu mít nemusí, ale je to součást obecné prevence, na kterou by měli dbát, a s přilbou by jejich zranění na přechodu bylo jistě menší. Nebo: Jestliže vás převozník v Tróji překotí do Vltavy a vy se utopíte, mělo by být odškodné vašich pozůstalých menší, protože vás nenaučili plavat? Plavat sice cestující nejsou povinni umět, ale obecně je plavání určitou prevencí proti utopení a na to by měl každý dbát. Další sankce by mohla být za to, že utopený je příliš hubený. Každý přece ví, že tlusté voda víc nadnáší. Tlustí by zase naopak byli sankcionováni v případě, že by z toho dostali infarkt. Víme přece, že obezita je pro srdce rizikovým faktorem. Sice ještě není u nás trestná, ale obecně k prevenci patří tlustý nebýt. Nebo: Když někoho postřelí vrah, mělo by být odškodnění oběti umenšeno jen proto, že neměla neprůstřelnou vestu? Neprůstřelnou vestu sice zatím nejsme povinni nosit, ale obecně vzato je to určitá prevence proti následkům zástřelu, a na to by měl každý dbát, ne?
Mimochodem, dosazovat si extrémy za účelem pochopení nějaké funkce, se učí v matematice. To je předmět, milé děti, který se kdysi zkoušel u maturity. Někdy by se v životě hodil i těm, co o tom nemají ani tušení.