Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 16/2010, str.44-45.

22. 4. 2010


Vážený pane profesore!
Mám velký problém s dcerou (v případě uveřejnění prosím jméno vypustit). Vystudovala provozní ekonomii na zemědělské univerzitě. Po škole měla docela lukrativní zaměstnání ve dvou kosmetických firmách až do mateřské dovolené. Po 4 letech sice udělala konkurs do několika firem, ale nikde nevydržela, podle mého dojmu pro svou nadřazenost. Byla tedy 10 let v domácnosti. Problémy v manželském soužití končily rozvodem a špatnou péčí o syna, který s ní nechtěl být a přešel k otci. Asi po půl roce, kdy zůstala sama v rodinném domku, o sebe příliš nepečovala a totálně zanedbala domácnost, byla zbavena svéprávnosti. Jiné řešení nebylo než ji násilím umístit do péče Psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde je od listopadu min. roku. Stav a prostředí, v jakém žila, si není schopna přiznat. Svůj tehdejší život si maluje na růžovo, lže a říká, že za vše můžu já, její bratr a její manžel. Po několikaměsíčním pobytu v Bohnicích je její duševní stav stále stejný, ne-li horší. Dle jejího mínění je zdravá a všichni jí jen ubližují. Pane profesore, mám obavu, zda současná lékařská věda je schopna takovouto nemoc vyléčit. Obracím se na Vás s tímto dotazem, protože sleduji Vaše sloupky v Reflexu a všechny Vaše odpovědi považuji za dokonalé a plně vyčerpávající. Děkuji Vám mnohokrát za odpověď.
Z.M.

Odpověď na Váš dotaz by správně měla být podložena dokonalou znalostí případu, vyšetřením Vaší dcery a studiem veškeré dokumentace. To, co popisujete, se jeví jako úpadek osobnosti, jenž může zahrnovat deterioraci (narušení intelektových schopností vlivem nějakého organického postižení mozku), degradaci (úpadek úrovně osobnosti) a depravaci (sociální a mravní rozpad). Tyto procesy bývají v různém poměru například důsledkem alkoholismu, demence z různých příčin (úrazy, infekce mozku, poruchy výživy, degenerace, cévní poruchy), epilepsie, drogové závislosti, vzácněji nádorů, nebo (častěji) vleklých psychotických poruch jako je schizofrenie. K tomu přistupuje jako důležitý faktor vliv prostředí (například při dlouhodobém setrvávání ve vojenském, zejména válečném prostředí často osobnost víceméně degraduje) a premorbidní struktura osobnosti, tj. povaha, jakou dotyčný měl před postižením. Nevím, co konkrétně vedlo k Vámi popisované duševní poruše u Vaší dcery. Zda jí v bohnické léčebně pomohou a zda to současná medicína vůbec umí, je těžká otázka, protože ve všech vyjmenovaných případech má určité procento postižených naději na příznivý průběh. Například u schizofrenie se upraví okolo 30% případů, takže naděje je poměrně slušná. Problém je, že neznáme prediktory takové úpravy a neumíme ji tudíž předvídat. Obecně platí, že čím prudčeji psychóza začala, tím rychleji se ji podaří zvládnout. Ale ani pomalý vývoj, jaký popisujete u Vaší dcery, není úplně beznadějný. Pravda však je, že kdo neuměl hrát na housle před léčbou, nebude to umět ani po léčbě.