Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 37/2009, str. 52-53.

10. 9. 2009


Vážený pane profesore,
může mít průběh porodu nějaký vliv na budoucí osobnost dítěte, jak se o tom občas mluví v alternativní medicíně? Narodil jsem se za hodně dramatických okolností, byl jsem přidušený pupeční šňůrou a matka prodělala klinickou smrt. I samo těhotenství bylo velmi rizikové. Může to mít vliv například na pozdější sklony k depresím? Děkuji za odpověď, Michal

O vlivu porodních traumat na další vývoj dítěte se nemluví jenom v alternativní medicíně, ale v medicíně vůbec. Bohužel Vám musím potvrdit, že zrovna u deprese se komplikace kolem porodu často uvádějí. Porodní traumata souvisejí i s jinými poruchami, například se schizofrenií, s dětskou mozkovou obrnou a s různými typy mentálního postižení včetně některých mentálních retardací. Porodní komplikace nejsou zpravidla jednoznačnou příčinou duševních či neurologických poruch, ale mohou se na nich v různé míře podílet. Může se při nich vyskytnout krvácení do mozku, hypoxie mozku („přidušení“), infekce a všelijaká traumata a otravy včetně léků. Na druhou stranu novorozenec kupodivu dost vydrží a plasticita mozku je zpočátku poměrně značná. Potěšit Vás může také to, že mnozí jedinci s porodními traumaty v anamnéze to dotáhli daleko a rekrutovali se z nich i géniové jako Pasteur. Nepříznivé důsledky porodních komplikací na další vývoj jedince jsou sice známy, nemusí se však vždy uplatnit. Navíc, někdy se zdá, jako by následky byly dokonce pozitivní. Znám významného českého učence, přírodovědce a filosofa, kterému porodní trauma zničilo krvácením prakticky půl mozku a postihlo jej i výrazně tělesně, avšak jeho duševní výkon je celoživotně v pásmu geniality a je naprosto univerzální. Na rozdíl od nás má poezii, matematiku, středověkou němčinu, řečtinu, latinu a filozofii uložené v jedné hemisféře….