Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 34/2009, str. 50-51.

20. 8. 2009


Dobrý den pane doktore,
jsem cizinec ročník 1965 žijící od roku 1984 v Brně. Česky hovořím plynule s mírným akcentem. Mým mateřským jazykem není žádný slovanský jazyk.
Zajímá mne otázka, zda lze takového člověka zhypnotizovat v té druhé, nemateřské řeči? Pokud ano, potom bych rád znal váš názor na tuto úvahu:
Jsem v hypnóze a hypnotizér mě vrací do dětství před rokem 84 (do doby, kdy jsem ještě neuměl česky). Pokyny dává celou dobu česky. Rozumím mu? Odpovídám v jaké řeči? Dokáže mě vrátit zpět a vůbec vzbudit? Dejme tomu zkoumaná osoba má průměrnou hypnabilitu.
Vaši rubriku rádi čteme celá rodina. Přeji Vám dobré zdraví a pohodu.
Děkuji, s pozdravem Harangi Albert

Z toho, co je mi o hypnóze známo, usuzuji, že jazyk kupodivu není v celém procesu to nejpodstatnější. Důležitá je forma, tedy monotónnost, fixace a určité ustrnutí pozornosti a další okolnosti, které vedou k útlumu, jenž se podobá spánku, avšak zůstává zachován raport s hypnotizérem. Jazyk je tedy dobrý ke komunikaci v rámci tohoto raportu. Jestliže běžně komunikujete česky, byť třeba s přízvukem, pak by hypnóza neměla být problém, neboť hypnotizérovi Váš přízvuk nemusí vadit a Vy jemu zřejmě rozumíte, zejména mluví-li pomalu a jednoduše. Druhá otázka se týká propojení a dostupnosti Vašich řečových center v mozku. Jestliže jste neprodělal žádný úraz či krvácení do mozku, neměly by být sugesce, a tedy ani vybavování starých vzpomínek v nemateřském jazyce problémem (regrese do dětství totiž není stoprocentní), pakliže ta která vzpomínka není ovšem zapouzdřena z nějakých jiných důvodů. Je pravda, že schopnost pojmenovat určité jevy může být na jazyk vázána (kdo se například něčemu naučil až v emigraci, nemusí to umět pojmenovat v mateřštině), ale to záleží na tématu a na životní zkušenosti. Proto případný problém v hypnóze může nastat, nikoliv však jako obecné pravidlo. Český hypnotizér Vás i jako cizince vzbudit určitě dokáže, zejména když ho pro jistotu předem vybavíte několika trefnými výrazy ve vaší mateřštině .