Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 25/2009, str.40-51.

18. 6. 2009


Dobry den,
v kruhu přátel jsme při jedné z našich víkendových debat narazili na zajímavé téma - jeden kolega se vytasil s hypotézou, že u lidí s nižším IQ se vyskytuje vyšší míra agresivity. Docela dlouho jsme to rozebírali ze všech možných směrů, ale nějakého jasného závěru jsme se nedopracovali.
Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli existuje nějaká studie, která by se vztahem IQ a agresivity zabývala. Děkuji.
S pozdravem
Martin Nedbal

Studií, poukazujících na nižší IQ agresorů, zejména kriminálních delikventů, je hodně. Dokonce to vypadá, jako by inteligenční deficit byl základním rysem zločinců. V jedné studii z našeho pracoviště se sledoval osobnostní profil různých skupin lidí v době, kdy jim bylo asi deset let, v porovnání s tím, čím se nakonec stali v dospělosti. Ukázalo se, že některé vlastnosti řekněme učitelů a lidí ve státní správě se liší od vlastností podnikatelů nebo umělců. Ve zmíněné studii se ale také ukázalo, že dětské osobnostní profily budoucích podnikatelů byly skoro stejné jako dětské osobnostní profily budoucích kriminálníků, avšak v jednom bodě se významně lišily: kriminálníci měli nižší IQ. To by mohlo napovídat těm, kteří hypotézu o souvislosti IQ a agrese poněkud zpochybňují námitkou, že ti chytřejší agresoři se spíše vyhnou polapení, takže tolik nefigurují ve statistikách. Ať je tomu jakkoli, inteligence je „multifacetový“ konstrukt, který má i svůj sociální rozměr. Vyzrálá a inteligentní osobnost, byť se sklony k agresi, má větší schopnost svá emoční vzplanutí kontrolovat, potlačit, odvést jinam, sublimovat do jiných podob. Proto neexistuje objektivní měřítko agresivity, které by se dalo k testování Vaší hypotézy široce použít. Agresor s nižším IQ Vám dá pár facek, agresor s vyšším IQ zmanipuluje události tak, že se třeba zničíte i Vy sám, aniž by se autor Vašeho utrpení dostal do jakýchkoli statistik kriminality. Dějiny jsou plné rafinovaných intrik a podrazů, jež namísto přímé agrese hýří spíše eufemismy od takových jako „Pepino nám dělá starosti“, což může znamenat pokyn k zazdění Pepina do betonových základů rodinného domku, až po kmotrovskou „nabídku, která se neodmítá“. Můj názor tedy je, že IQ a agresivita jsou na sobě poměrně nezávislé. Chytřejší a hloupější se od sebe spíše než agresivitou liší rukavičkami, které si na špinavou práci berou.