Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 23/2009, str.48-49.

4. 6. 2009


Vážený pane MUDr. C. Höschle,
nedávno jsem narazil na stránku jistého MUDr. V.Volgeltanze: http://www.etikoterapie.com/index.php?show=uvod
Myslíte si, že se jedná o seriozního terapeuta? Mohu mu věřit? Ono to může navenek vypadat, že využívá poznatky z psychoanalýzy. Dost často hovoří v rámci východisek psychoterapie. Onen MUDr. Vladimír Vogeltanz píše: "Já už jsem za ty roky vyslechl stovky životních příběhů lidí, jejichž pokřivené vztahy jed-noznačně vyústily do nemoci těla. Už jsem dokázal "předvídat" z nemravných vztahů diagnózu a naopak z diagnózy nemravnost vztahů. Začal jsem chápat, že odoperováním příznaků nemoci jen v těle neřeším skutečnou nemoc ukrytou v duši. Odložil jsem skalpel, přestal aktivně operovat v tělech bližních a stal jsem se "pouze" pasivním poradcem tam, kde se nemocný rozhoduje sám ve své duši odoperovat sku-tečnou příčinu nemoci těla". Dále třeba píše: "Kolik znáte psychiatrů, kteří i přes mnohdy desítky neú-spěšných hospitalizací dál píší psychofarmaka schizofrenikům, kteří dále zůstávají schizofreniky. Nežije-me všichni v jedné velké schizofrenii? Cožpak nikdo nevidí, že je to lež? Vždyť to je propracovaný systém založený na strachu, lži a manipulaci.
Celá ta nová reforma zdravotnictví „řeší“ jen důsledky důsledků důsledků neřešených příčin! Je samo-zřejmě – stejně jako ty předchozí – zcela nesmyslná a ve skutečnosti neřeší vůbec nic. O zásadní změně kvality péče či o skutečné prevenci ani zmínka. Milionům nemocných zase nikdo neměl odvahu říci, že skutečně uzdravit se mohou jenom oni sami, a to zásadní změnou svého dosavadního způsobu života. V tom jim placení lékařských výkonů nepomůže. Dokud nebudeme mít odvahu ke skutečné reformě od Lži k Pravdě, nemůže se ve společnosti ani ve zdravotnictví nic změnit. A je člověk, který lže sám sobě i dru-hým, slušný člověk? Jsme slušní lidé?…“
Se srdečným pozdravem,
Martin Nietzche

Pro každou myšlenku najdete při troše snahy nejméně sto tisíc lidí, kteří by za-plnili Staroměstské náměstí. Zejména v psychologickém působení každý hledá trochu něco jiného a terapeut, který vyhovuje jednomu, nevyhovuje jinému, a naopak. Na tvrzeních uvedeného pana doktora jsou mi podezřelá patetická ges-ta, příliš kategorické soudy a odsudky druhých („odhodil skalpel“, „všechno je to lež“, pak hned bác a semele to s reformou, apod.). Jestliže člověk, který umí vhodně volenou operací nádoru, kamene či zašitím zranění zachránit život, „od-hodí skalpel“, pak zde není něco v pořádku. Celé to trochu připomíná Mary Ed-dyovou-Bakerovou (1821-1910), zakladatelku Křesťanské vědy. Spiritualita byla pro ni jedinou existencí. Bůh je dokonalý, proto nemůže dělat nedokonalé věci. Jsme-li nemocní, může za to naše malověrnost, nikoli boží selhání. Proto stačí pořádně uvěřit a dosáhnout dokonalosti, ve které není nemocí. Myšlenka se ve své době velice rozšířila, Bakerová založila celou církev, chrám v Bostonu, na-konec odtud pochází i známý Bostonský Christian Science Monitor. Chudinka pak ale sama musela jezdit k doktorovi tajně v zakrytém kočáře, aby neprasklo, že je taky nemocná a že zuby holt chtějí spíš zručného zubaře než motlitbu. Zá-leží tedy na Vás, čemu a jak moc chcete důvěřovat.