Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Höschl C.: Je to rizikové povolání. Komentář k textu o sexuálním zneužívání žáků ze strany učitelek, MFD 31.1.2009, str.C3

31. 1. 2009


(původní, nezkrácená verze)

1. Považujete chování znojemské učitelky za obecně zavrženíhodný čin, anebo by si moderní společnost měla začít zvykat?

Odpověď: Jedna ze zásad mé profese je, že setká-li se s neobvyklým, výstředním nebo i patologickým chováním, není její úlohou morální hodnocení, nýbrž odborné posouzení, diagnostika a pomoc tomu, kdo ji potřebuje. V tomto smyslu psychiatr nikdy nesmí nahrazovat ani pavlačové drbny a lačné pokrytce, ani soudy či vyšetřující orgány. Psychiatr nikdy neřekne vrahovi, kterého vyšetřuje, „člověče tohle se nedělá“. Od toho jsou jiní. Psychiatr posuzuje, proč to udělal, zda jeho schopnost rozpoznat nebezpečnost svého jednání popř. schopnost toto jednání ovládnout byla zachována, a zda k tomu kterému jednání nedošlo pod vlivem choroby. Jestliže mezi sebou mají sexuální styk dva jedinci, které to baví, nikdo z nich není ke svému chování přinucen pod nátlakem, popřípadě jsou do sebe dokonce zamilováni, pak nevidím, co bych na tom měl odsuzovat. Na to jsou ty pavlačové drbny.

2. Je učitelská profese rizikovější ve vztazích a sexu než jiné?

Odpověď: Svým způsobem ano, je zde vyšší expozice příležitostí v nerovnoprávném postavení, větší atraktivita této profese pro pedofilně orientované jedince. Svým způsobem to připomíná výlov násadkového rybníka.

3. Mají být na učitele kladeny vyšší morální nároky než na ostatní vykonavatele jiných porfesí? Jak je uplatňovat?

Odpověď: Morální nároky musí být na každého stejné. Nemůžeme přece říci, že učitelé by mladé dívky svádět neměli, zatímco opraváři televizorů ano. Problém je v tom, že dostát těmto nárokům může být v určité profesi náročnější. Obdobou této situace jsou i homosexuální či pedofilně-homosexuální styky kněží (často v celibátu) se svými ovečkami. Selhání mezi učiteli je obecně více odsuzováno, protože jde o nerovnoprávnou pozici vůči „obětem“, větší publicitu skandálů a větší emoční náboj s tím spojený u rodičů postižených dětí a veřejnosti. Mravokárný postoj veřejnosti ale nemusí být vždy oprávněný, natož spravedlivý. Devatenáctiletý mladík není žádné batole a proporce „viny“ může být ve skutečnosti i obrácená. Celé zástupy mladých, pubertou rozbouřených mužů, mají na své krásné a jen o málo starší učitelky žíznivou chuť. Kdož jste bez viny, hoďte kamenem. Ale před tím do toho započítejte i své sny a nejtajnější fantazie.