Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Horáček J, Brunovský M, Tišlerová B, Novák T, Tintěra J, Ibrahim I, Španiel F, Mohr P, Höschl C. Vliv ketaminu na změnu aktivity mozku detekovanou pomocí farmako-magnetické rezonance v modelu schizofrenie. In: Raboch J. et al.(eds.) Quo vadis psychiatria? Sborník přednášek a abstrakt VII. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí. Galén, Praha 2008, str.47-49.

12. 6. 2008 - 15. 6. 2008


ISBN 978-80-7262-567-3