Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 21/2008, str.24-25.

22. 5. 2008


Vážený pane doktore,
Když jsem byla malá, často jsem z ložnice svých rodičů slyšela hlasitý doprovod jejich sexuálních hrátek. Navíc v době nepřítomnosti mého otce se občas v ložnici střídali i jiní muži. Kvůli své dětské zvědavosti jsem dvakrát zahlédla na vlastní oči, co se v ložnici děje a pamatuji si, že to mnou otřáslo. Celou záležitost jsem nechala spát a v životě jsem se o tom nechtěla s nikým bavit, kdyby mi před časem moje máti nevyčetla, že špatně vychovávám své děti. V afektu jsem jí řekla, ať nehovoří o výchově, že mám kvůli ní zkažený sexuální život (pokaždé se nemohu zbavit výčitek, že jsem udělala špatnou věc, tzv."morálně zvracím"). Ona se s tím svěřila svému psychiatrovi a poté mi řekla, že podle něj je opak pravdou. Takové svědectví dětských očí prý v člověku podnítí zájem o sex. Myslíte si, že můj špatný pocit z vlastních intimností může mít jiný důvod než ten, o kterém jsem byla dodnes přesvědčená?
Děkuji, že jste si ve svém nabitém programu našel na mě čas.
A.M.

To, zda nenadálá expozice erotice u dítěte vyvolá následný odpor nebo naopak zvýší jeho zájem o sex, záleží na mnoha okolnostech. Jednou z nich je kritická doba ve vývoji, tj. věk, kdy se to přihodí, dále forma, jakou se to přihodí a předchozí a následná výchova. Liberální nebo naopak puritánská výchova totiž určuje, jak moc negativně je onen zážitek vnímán. Malé dítě obecně má tendenci sexuální styk rodičů chápat jako nějaké násilí, zpravidla páchané otcem na matce. Jde-li o holčičku, může se u ní skutečně mechanismem identifikace s matkou rozvinout jednak odpor k sexu jakožto jakémusi bolestivému příkoří a k mužům jakožto potenciálním zloduchům. Někdy, zejména u poněkud starších dětí, je tomu ovšem jinak a erotická expozice u nich probudí předčasně vlastní erotický zájem a naruší onu kýženou prepubertální dobu latence, po kterou normálně u dětí energie libida místo reprodukčního pudu sytí nejmohutnější intelektový rozvoj v životě člověka. U těchto jedinců pak v adolescenci a v dospělosti často vídáme hypersexuální a promiskuitní chování. Vaše „morální zvracení“ je patrně důsledkem odporu, opozice, vzdoru vůči rodičům. S erotikou je to podobné jako s jinými „hříchy“: děti kuřáků velkým dílem také kouří, avšak část z nich naopak přetavila svůj vzdor v zaryté nekuřáctví. Podobně je tomu s alkoholem. Z čeho však vskutku pramení Váš „špatný pocit z intimností“, by bylo nejlépe konzultovat s odborníkem – sexuologem, pokud možno takovým, který s tím sám nemá problémy.