Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 11/2008, str.22-23.

13. 3. 2008


Vážený pane doktore,
celý život žiji jakoby dvojitě. Jednu část přes den a druhou v noci. Přes den jsem velmi neaktivní, nedokáži se na žádnou činnost soustředit a postrádám téměř úplně motivaci. Večer se to úplně obrátí, dokáži pracovat, jsem aktivní, dělám si velké plány do budoucna. Během pár desítek minut dojde k úplně změně nálady a postoji k životu. Často si před spaním dávám předsevzetí, nechávám si na ráno vzkazy a návody na to, jak mám zlepšit svůj život. Nicméně ráno a přes den mi tyto vzkazy přijdou patetické až hloupé. Jedná se o pouhou lenost, určitou charakterovou vlastnost nebo tento jev může mít hlubší podstatu? Předem děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem
Petr B., Mariánské Lázně

Pravidelné střídání Vaší nálady, tj. i motivace, chuti do něčeho, odhodlání a plánů, skutečně může mít hlubší podstatu než pouhou lenost. Ve vzácnějším případě může jít o poruchu denních rytmů, které jsou u člověka a dalších živočichů spojeny se střídáním dne a noci a zahrnují mj. i střídání spánku a bdění. Při tzv. inverzi spánku je člověk v noci jak rybička a ve dne by spal. To může významně poznamenat jeho činorodost, chuť do života, výkonnost a náladu. Poněkud pravděpodobnější verze poukazuje i na možnost bipolární poruchy, při které se období hyperaktivity, jež bývá součástí manie či hypomanie, a hypoaktivity, jež je projevem deprese, střídají v různém poměru a s různou frekvencí. Přímá vazba na denní rytmy, a tedy vysoká rychlost střídání obou fází, je vzácná, ale je možná. Zdůrazněme při tom, že obsahově se příznaky střídání nálad mohou projevovat v různé míře i kvalitě, takže nemusí vždy odpovídat učebnicovému obrazu bipolární poruchy (maniodepresivity, viz např. Rx 1/08 a 8/08). Uspokojivější odpověď na Vaši otázku i na to, co s tím, Vám může dát pouze podrobné neuropsychiatrické vyšetření.