Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Listy Cyrila Höschla, Reflex 8/2008, str.20-21.

21. 2. 2008


Vážený pane doktore,
prosím o radu. U mojí dlouholeté kamarádky se během roku vyskytují dvě různá období. V prvním období je plná energie, organizuje život svojí rodině a všem v okolí, pouští se do nových projektů, zajímá ji všechno a všem radí. V druhém období nemá zájem o nic, nechce se s nikým setkávat, je nesoustředěná, nezvládá pracovní úkoly, prostě jenom přežívá. Během let se mi zdá, že druhé období se prodlužuje a potíže jsou intenzivnější. Jsou spouštěcími mechanismy potíží nezdary v jejím životě, které ji postupně potkaly (rozvod, ztráta zaměstnání), nebo by se projevily tak jako tak? Jak ji přimět k návštěvě specialisty a hlavně jak pomoci, aby v léčbě, kterou nejspíše potřebuje, vytrvala? Děkuji
čtenářka V.H.,Praha

Jde nejspíš o tzv. bipolární poruchu (dříve maniodepresivita), na kterou dostávám od čtenářů Reflexu dotazy opakovaně, což je mimo jiné důsledkem jednak závažnosti tohoto duševního onemocnění, jednak jeho relativní častosti. Výskyt bipolární poruchy v populaci je nejméně jedno procento. Někteří odborníci jsou však v poslední době v určení diagnózy méně přísní a dostávají se tak k údaji výskytu okolo 3 procent. To už je hodně. Zvýšený zájem veřejnosti také ospravedlňuje to, že se Rx bipolární poruše věnuje opakovaně (Rx 26,47,50/2004; 33/2005; 30/2006; 1/2008), včetně této odpovědi. Nezdary v životě, které popisujete, nazýváte správně „spouštěcími mechanismy“. To ovšem znamená, že nejde o mechanismy příčinné. Potíže Vaší kamarádky (nejste-li to Vy sama) by se nejspíše tedy objevily tak jako tak. Životní události se při této poruše mají ku vzplanutí choroby asi tak jako se má jogging k počínajícímu zápalu plic nebo alkohol k epilepsii: spustí příznaky, ale není příčinou choroby. U bipolární poruchy je navíc třeba důsledně zvážit, zda různé životní události (bláznivé investice, výpovědi z práce, rozvody aj.) jsou spouštěčem epizody onemocnění nebo naopak jeho důsledkem. Okolí totiž často není schopno odlišit, co čemu ve skutečnosti předcházelo. Při bližším ohledání se tak mnohdy z „příčiny“ stane „důsledek“.
Přimět pacienta s bipolární poruchou k návštěvě specialisty bývá obtížné pouze zpočátku. Opakovaná vzplanutí poruchy totiž ve svých důsledcích časem napáchají v životě postiženého škody, které přispějí k rozvinutí jeho dostatečného náhledu a ochoty spolupracovat. Jakmile se terapeutický vztah rozvine a lékař si dá práci pacientovi a jeho rodině vysvětlit důležitost profylaxe (předcházení znovuvzplanutí choroby), dotyčný v takové léčbě nakonec většinou vytrvá. Více na www.hoschl.cz , zadat klíčové slovo bipolární.